Brevveksling 1874–1908

av Kitty L. Kielland, Eilif Peterssen

Forrige Neste

18. februar 1880. Fra Kielland til Peterssen

Brevs. 209

Opplysninger om brevet: Med konvolutt. Svar på brev fra Peterssen datert 8. febr. 1880. Sendt til Roma.

Kjære Peterssen! paa mit atélier ligger en anden begyndelse paa et brev til dem, samt deres brev, men da jeg nu sidder her med mulighed til at kunne skrive, vil jeg benytte leiligheden. Min oncle hedder «Grosserer Axel Kielland»,Grosserer Axel Kielland] Axel Christian Kielland (1827–1894). Eier av lyststedet Holme-Egenes fra 1863. det er nok adresse, jeg er vis paa at han gjerne vil have billedet snarest muligt, jeg tror sikkert, at prisen var mellem 4- og 500, ellers ogsaa 400 spdspd] Spesidaler. ikke under, saa det er sikkert alt efter hans ønske. Han maa vel kunne faa en pen ramme i Christiania. Hvis de ved, hos hvem han bedst kunde faa i Christiania, vilde jeg tillade mig at foreslaa, at de ogsaa skrev det til ham, han kunde da faa bestilt den, før billedet kom til ham, saa han ikke maatte vente paa detn, naar de gav maalet med.

#Husk, at de ogsaa har en bestilling fra en fætter af mig, Andreas Sømme,Andreas Sømme] Andreas Sømme (1849–1937), skipsreder, konsul og grosserer. men den har jeg aldeles glemt, blot at jeg oftere har sagt dem den, ved jeg. Da jeg havde sendt deres sidste brev, var jeg meget misfornøiet med det, da det var skrevet i en saadan uvenlig fart. De saa vist slet ikke derudaf, at det havde glædet mig saa særdeles meget at faa deres venlige brev, og at det var mig en saadan nydelse, at I begge savnede mig. Det at kunne glemme virkelige venner er en usandsynlig ting, for jo længer man lever, jo mer lærer man, at venner er en sjelden og kostbar ting, saa det, tror jeg ikke, at de tiltror mig, men jeg vilde nødig, at de skulde tro dem puttet tilside blandt værdifulde, men ubrugbare antiqviteter, da de ofte er fremme iblandt de tanker, som jeg har brug for daglig. Gid jeg kunde se deres billede, i det hele hvad de gjør; Det kan nok være, at et ophold i Italien vilde være #en stor nydelse, man maatte vist der kunne male billeder directe fra naturen, som er mine ønskers høiste maal. Sidst skrev jeg vist ikke om mit arbeide, saa nu faar de faa det. Jeg holder paa med to billeder et stort 2 metre paa den ene kant, det er et lyngterrain med sandras i forgrunden, jeg strider med at komme fra studiestandpunktet til at have billedvirkning ind i det jeg giør, og det er svært nok. Det andet billede er en torvmyr i dette format, 1 mtr 24 1 mtr 20Det andet billede er en torvmyr i dette format, 1 mtr 24 1 mtr 20] En miniatyrtegning av bildet med motiv med målene langs venstre og nedre kant satt inn i teksten. Forkortelsen mtr = meter. høi regnfuld luft, terrain nede udskaarne torvpytter, torvstakker, vaad jord, lyng og andet til myren hørende, dette billede syntes WahlbergWahlberg] Trolig Alfred Wahlberg (1834–1906), svensk maler. maatte blive accurat som det var blot lidt mer udførelse paa et sted i forgrunden, han syntes, at der var storhed i luften. Det andet syntes han maatte forandres noget i luftvirkningen, at jeg for at faa solvirkningen i forgrunden frem, skulde giøre luften mørk istedetfor lys, hvilket jeg nu har giort og selv finder meget bedre. Jeg skal sige dem, jeg har virkelig giort fremskridt #iaar, jeg er rent bange for mig selv, at det kan være sløvhed, at jeg er fornøiet med det, jeg giør, jeg føler mig beklemt ved, at jeg næsten ikke kjender Katzenjammer, men det er saa. Nu ligger det kanske i, at mine motiver iaar ret er efter mit hjærtes lyst, men ogsaa den, at alle finder saa store fremskridt, frøken Bauchfrøken Bauch] Ikke identifisert. og WegmanWegman] Ikke identifisert. synes, der er saa stor forskjel, saadant maa jo give en mod. Fra første april vil jeg male figurer i et elevatélier for saa til sommeren at kunne drive paa staffage ude. Hvis nu blot nogen vilde kjøbe lidt af mig, saa jeg ikke havde følelsen af at male for faders loft, saa skulde jeg arbeide med trøstigt mod, men deroppe paa loftet, hvor nu to billeder staar, er der daarlig belysning og ikke andet publikum end piger, som hænger op vadsk, i det er der liden fremgang; Dine Mine to sidste billeder er for store til at nogen kiøber dem af mig, da maa man være mester, men stort passer saa godt for min teknik.

Her sovnede jeg ind paa stolen saa jeg faar lægge mig #Ikke Skriver de ikke snart til Heyerdal,Heyerdal] Hans Heyerdahl (1853–1913), maler. som de engang skrev, de vilde, han venter saa paa brev fra dem. De vilde være forbauset ved at se den fromme spagfærdige Heyerdahl, from og sød altid, saa rørende trofast i alt sit venskab fra München af. Da jeg sagde, at jeg havde faaet brev fra dem, bad han om at faa se det, jeg rakte ham det, saa viste han det strax til sin kone for at vise, Se Christine,Christine] Maren Christine Heyerdahl (1854–1931), sangerinne. Gift med Hans Heyerdahl 4. september 1879. saadan skriver Peterssen. Nu har jeg faaet vide, at det var ham, som endelig vilde, at de skulde gifte sig, hun vilde saa gjerne have ventet. Som kunstner, synes jeg, han staar lidt fast, men de ved, jeg dømmer for hurtigt og afgjørende, hvad han maler er fortegnet og har sin Reiz i detailler, ikke i hel virkning. Han viser endnu bestandig hver gang den samme Charon’ og den scene familiescene, som var hans motiver i München, men i alt hvad han for øieblikket giør, en nymfe, en moder med et barn, #og en Cleopatra er der en fin kunstnerisk søgen, som her i Paris giør godt at se, da ellers næsten alle blot tænker paa, hvorledes det skal virke paa salonen.salonen] Salongen eller Salon de Paris, en årlig utstilling som skulle vise det nyeste innen samtidskunsten. HarrietHarriet] Harriet Backer (1845–1932), maler. og SkredsvigSkredsvig] Christian Skredsvig (1854–1924), maler. hilser eder hjerteligt, hils AndreaAndrea] Trolig Andrea Gram (1853–1927), søster av Nicoline Ravn. Giftet seg med Emil Andreas Gabriel Kleen (1847–1923), svensk lege. venligt. Skriv snart til min oncle om det, da det vist vil glæde ham at høre fra billedet. Lev vel begge og vær hjertelig hilset fra deres hengivne

Kitty Kielland

Adressetekst:
A monsiur
Monsieur Eilif Peterssen
72 Via St Nicola da Tolentino
Rom.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brevveksling 1874–1908

Eilif Peterssen (1852–1928) møtte Kitty L. Kielland (1843–1914) for første gang i Karlsruhe høsten 1873. Kielland var nyankommet, mens han hadde siden 1871 studert ved kunstakademiet under professor Hans Gude. Dette ble starten på et livslangt vennskap og også samvær som kunstnerkolleger.

Brevvekslingen som presenteres her, er på i alt 42 brev, alle eid av Nasjonalbiblioteket (NB). 29 brev er skrevet av Kitty L. Kielland, mens 13 er skrevet av Eilif Peterssen. Ut fra korrespondanse kan vi lese at Kielland og Peterssen jevnlig skrev til hverandre, i hvert fall fram til hun sent i livet ble for syk. Men det er også tydelig at ikke alle disse brevene er bevart. Det er med andre ord en ubalanse i brevbunkene som gjengis her, mens de i virkeligheten trolig var mer i likevekt.

Brevene utgis i Nasjonalbibliotekets kildeskriftserie NB kilder.

Les mer..

Om Kitty L. Kielland

Kitty L. Kielland regnes som en av de fremste norske landskapsmalerne i 1880-årene og hun bidro mye til utviklingen av den nyromantiske retningen innen malerkunsten i 1890-årene.

Les mer..

Om Eilif Peterssen

Eilif Peterssen var en av 1800-tallets mest allsidige norske malere. Han behersket mange sjangere og malte landskap, portretter, altertavler, historiemalerier og stilleben. Blant hans mest kjente verker er «Christian II underskriver Torben Oxes dødsdom» (1876), «To søstre i en hage» (1881), «Sommernatt» (1886), «Nocturne» (1887 og «Vaskekoner ved elven» (1888).

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.