Brevveksling 1874–1908

av Kitty L. Kielland, Eilif Peterssen

Forrige Neste

23. juli 1883. Fra Peterssen til Kielland

Brevs. 209

Opplysninger om brevet: Brevet tidligere vært datert 23. juni, feiltolket skrift. Sendt fra Kristiania.

Kjære Ven!

Deres Brev fik jeg først iforgårs, da jeg har flakket endel om. Det gjør mig ondt, at jeg ikke kan komme bortom Sandefjord,Sandefjord] Kitty Kielland hadde et kuropphold på Sandefjord kurbad. men Sagen er den, at jeg først reiser herfra den sidste i Måneden eller måske endogså lidt senere.

#Ja jeg vilde sandelig også gjerne træffe Dem igjen – men kommer De ikke indom Christiania? Gjør De det, skulde det glæde mig hjerteligt. Skriv et Par Ord om det.

Deres Billede i KjøbenhavnDeres Billede i Kjøbenhavn] Gjelder «Den nordiske kunstudstilling ved Charlottenborg». Kitty hadde tre malerier: «Torvmyr», «Tidlig morgen», «Atelierinteriør». Kilde: Gudmundson 2017, s. 31. glædede mig rigtig i høi Grad – jeg har hørt seet Ting af Dem, som har havt ligeså megen Finhed #men det er et stort Fremskridt – så behersket, som jeg endnu ikke har seet noget af Dem – uden at have tabt sin Friskhed – jeg blev så glad. Det havde en udmærket Plads. HarrietsHarriets] Harriet Backer (1845–1932), maler. Portrait af DemHarriets Portrait af Dem] «Portrett av Kitty Kielland», malt av Harriet Backer i Paris 1883. Eiet av Nasjonalgalleriet, innkjøpt 1933. havde gode Ting – men jeg syntes på langt nær så godt om det som om hendes Interieur,hendes Interieur] «Blått interiør», malt av Harriet Backer i Paris 1883. Eiet av Nasjonalgalleriet, innkjøpt 1964. som er det friskeste, jeg kjender af hende – det vakte Opsigt hos #de Unge – men de Gamle betakkede sig for den Slags Kunst.

Nu ja jeg håber vi træffes heri Byen.

Deres hengivne
Eilif : Peterssen

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brevveksling 1874–1908

Eilif Peterssen (1852–1928) møtte Kitty L. Kielland (1843–1914) for første gang i Karlsruhe høsten 1873. Kielland var nyankommet, mens han hadde siden 1871 studert ved kunstakademiet under professor Hans Gude. Dette ble starten på et livslangt vennskap og også samvær som kunstnerkolleger.

Brevvekslingen som presenteres her, er på i alt 42 brev, alle eid av Nasjonalbiblioteket (NB). 29 brev er skrevet av Kitty L. Kielland, mens 13 er skrevet av Eilif Peterssen. Ut fra korrespondanse kan vi lese at Kielland og Peterssen jevnlig skrev til hverandre, i hvert fall fram til hun sent i livet ble for syk. Men det er også tydelig at ikke alle disse brevene er bevart. Det er med andre ord en ubalanse i brevbunkene som gjengis her, mens de i virkeligheten trolig var mer i likevekt.

Brevene utgis i Nasjonalbibliotekets kildeskriftserie NB kilder.

Les mer..

Om Kitty L. Kielland

Kitty L. Kielland regnes som en av de fremste norske landskapsmalerne i 1880-årene og hun bidro mye til utviklingen av den nyromantiske retningen innen malerkunsten i 1890-årene.

Les mer..

Om Eilif Peterssen

Eilif Peterssen var en av 1800-tallets mest allsidige norske malere. Han behersket mange sjangere og malte landskap, portretter, altertavler, historiemalerier og stilleben. Blant hans mest kjente verker er «Christian II underskriver Torben Oxes dødsdom» (1876), «To søstre i en hage» (1881), «Sommernatt» (1886), «Nocturne» (1887 og «Vaskekoner ved elven» (1888).

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.