Brevveksling 1874–1908

av Kitty L. Kielland, Eilif Peterssen

Forrige Neste

24. juli 1884. Fra Peterssen til Kielland

Brevs. 209

Opplysninger om brevet: Trolig skrevet til både Kitty L. Kielland og Harriet Backer.

Kjære Venner!

Hjertelig Tak, kjære Kitty for dit kjære Brev; ja det var også for mig en Skuffelse, at vi ikke kom sammen, men jeg tror fremdeles at det for mig var det Rigtigste – og da især, når jeg havde MorMor] Anne Marie Peterssen, født Andersen (1812–1887). med; imorgen har hun været her en Måned, og reiser da hjem igjen; hun trivedes godt her og har bare havt godt af Turen, tiltrods for, at hun også her har havt det ensomt #– her på SandøSandø] Øy utenfor Hvasser, i dagens Færder kommune, Vestfold. findes der nemlig ikke stort flere Mennesker end på den Gården, hvor vi bor – og jeg har været svært flittig. Derved at der er så få Mennesker her, har Øen nu Tillokkelse for mig – men også sit ManquementManquement] (fransk) forsømmelse. Stavet «mankement» på norsk og da gitt betydningen mangel. for en Figurmaler – så det kan hænde, at jeg om en Tid drager nedover til SkagenSkagen] Nordspissen av Jylland, Danmark. – vi har havt svært blåsandes Veir og her er Lidet eller Intet at male inde – og ikke let for Modeller. Jeg har malet et Billede – halv Tegning halvt Billede, som jeg har sendt til München – så et lidet Solskinsbillede og en Qvældstudie, til det Billede, som skulde være #mit «store» Billede; men det har desværre sine store Vanskeligheder med det på Grund af Veiret, og hvis jeg om en Tid ser, at det ikke går, så tager jeg til Skagen. Det har været deiligt at være sammen med Mor.Note skrevet inn langs forrige sides venstre marg: Jeg glemmer jo rent at jeg har malet nok et hyggeligt Billede af Mor indei Stuen. Har I hørt om min store Plan? – at bygge Atelier hjemme i HavenAtelier hjemme i Haven] I Bogstadveien 20, Oslo. – ja vi talte jo nok lidt om det i Vinter, men nu ser det ud til at det bliver noget af – jeg glæder mig som en Unge når jeg sætter mig ind i det – men så får jeg jo også mine Anfægtelser – det er en megen viktig Bestemmelse for mig, som vil være af stor Betydning; jeg har imidlertid allerede talt med WelhavenWelhaven] Hjalmar Welhaven (1850–1922), arkitekt. om Tegningen og hyggeligt og vakkert skal det blive – jeg bygger et stort Atelier med et Værelse – måske to. Det skulde være færdigt til Høsten eller Sommeren 85. Bare nu Flere – så fort som muligt vilde gjøre det Samme – og det er jo de Dygtigste og Yngste som #har Lyst. Jeg bestemte mig den Dag vi fik den årlige Bevilgning til HøstudstillingerneHøstudstillingerne] Første gang arrangert i 1882. Fra 1884 årlig bidrag fra staten og fikk da navnet Statens Kunstutstilling. – det var en stor Ting – det er første Gang at vi har fået et offentligt Stempel på os til at existere hjemme – alt Andet – det Vesle som er – går jo ud på at sende os ud. – Skriv nu til mig og addresser det til Bogstadveien 20. – Igår havde jeg et hyggeligt Brev fra Fru AgatheFru Agathe] Trolig Agathe Backer Grøndahl (1847–1907), pianist og komponist. Søster til Harriet Backer. fra Årøsund – hvor hun har det godt. Og hils alle de hyggelige Mennesker i Stavanger – det er et af de Steder, hvor jeg har befundet mig mest vel i Norge – og jeg tænker altid på den hyggelige, elskverdige Kreds – jeg kjender den jo slet ikke meget – men alligevel synes jeg, at jeg har kjendt den både længe og godt.

I kommer vel beggeto ind til XniaXnia] Kristiania. til Høstudstillingen? Det må I – hører I? Lev vel og fortæl mig om, hvad I maler.

Eders hengivne Eilif : P. –

Mor hilser hjerteligst beggeto. Hils Mor KvalbenMor Kvalben] Johanna Kvalbein, se katalog til utstilling på Hå gamle prestegård, 2015, s.39f. mange Gange.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brevveksling 1874–1908

Eilif Peterssen (1852–1928) møtte Kitty L. Kielland (1843–1914) for første gang i Karlsruhe høsten 1873. Kielland var nyankommet, mens han hadde siden 1871 studert ved kunstakademiet under professor Hans Gude. Dette ble starten på et livslangt vennskap og også samvær som kunstnerkolleger.

Brevvekslingen som presenteres her, er på i alt 42 brev, alle eid av Nasjonalbiblioteket (NB). 29 brev er skrevet av Kitty L. Kielland, mens 13 er skrevet av Eilif Peterssen. Ut fra korrespondanse kan vi lese at Kielland og Peterssen jevnlig skrev til hverandre, i hvert fall fram til hun sent i livet ble for syk. Men det er også tydelig at ikke alle disse brevene er bevart. Det er med andre ord en ubalanse i brevbunkene som gjengis her, mens de i virkeligheten trolig var mer i likevekt.

Brevene utgis i Nasjonalbibliotekets kildeskriftserie NB kilder.

Les mer..

Om Kitty L. Kielland

Kitty L. Kielland regnes som en av de fremste norske landskapsmalerne i 1880-årene og hun bidro mye til utviklingen av den nyromantiske retningen innen malerkunsten i 1890-årene.

Les mer..

Om Eilif Peterssen

Eilif Peterssen var en av 1800-tallets mest allsidige norske malere. Han behersket mange sjangere og malte landskap, portretter, altertavler, historiemalerier og stilleben. Blant hans mest kjente verker er «Christian II underskriver Torben Oxes dødsdom» (1876), «To søstre i en hage» (1881), «Sommernatt» (1886), «Nocturne» (1887 og «Vaskekoner ved elven» (1888).

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.