Brevveksling 1874–1908

av Kitty L. Kielland, Eilif Peterssen

Forrige Neste

29. august 1906. Fra Kielland til Peterssen

Brevs. 209

Opplysninger om brevet: Med konvolutt med dels uleselig poststempel og frimerket klippet ut. 1 ½ blad, tydelig avrevet et større.

Kjære Eilif.

Jeg er klar paa den kjedelighed, at dette vel kommer for sent, for sent til at ha nogen nytte mer, jeg vil aligevel skrive. Jeg hørte, at du tænkte paa at svigte som montør, maatte det ikke være saa, thi altid kommer der, just naar vi tror, at nu vil det gaa sin gode gang, en eller anden hindring. Nu havde du lat lovet at ville være eventuelt montør, du blir stemt paa af alle, de andre to faar faa stemmer, men nei heller ikke paa dette skulde vi kunne stole. Vi blir altid vildfarende faar under «den gode hyrde», altid blir der noget ‹ud› af den art, altid. Dette er min bestemte erfaring, du burde være dernede og du burde, naar du har alles stemmer, kan du da gaa fra det?

Mit hode er træt, derfor kan jeg ikke skrive, ser du, du faar pine a‹…›Papirtap, bokstaver mangler. forstaa mine daarlige bogstaver. Gid du enda kunde bestemme dig for at reise derned, de andre to sammen vil ikke kunne hævde sin specielle person sammen, snarere vilde en enkel af dem greie det hele, naar han havde hele asvaret ansvaret, du og Krogh Krohg,Krohg] Christian Krohg (1852–1925), maler. naar der skal være to, eller du og Eriksen,Eriksen] Thorvald Erichsen (1868–1939), maler. men du maatte være den ene af dem eller helst alene.

Undskyld, at jeg synes, naar du har alles stemmer, har du pligten, hvis du ikke er fælt syg syg, mit alvor er det. Vi behøver din #person dernede. Du har vel grunde, hvis du ikke vil, men alle vore stemmer forpligter dig meget, naar du selv har skrevet, a at du vilde modtage valg, du passer til at være vor montør, du er sikker og klar.

Jeg lever helt ensom nu, veiret er en kamp fra vuggen og til graven her mer end noget sted paa jorden. Jeg har to billeder at kjæmpe for eller med, motiverne er morsomme, jeg har tre, men det tredie blir til næste aar, jeg maler, naar jeg kan derpaa, men det blir ikke færdigt. Mens HallingsHallings] Ikke identifisert. er her, lever jeg herligt, der er velvære i deres væsen, de udfylder hverandre, jeg ved ikke, hvem der er mest at holde af af dem, de letter for mig alle vanskeligheder, jeg spiser der middag, hviler aftenen ved peisen. Nu er her øde, her sner undertiden, er hundekoldt, men jeg vil holde ud i længste laget. Nu slaar de alle marker, her er masse mennesker udover landskabet, ellers er her ensomhed, til gjederne kommer i masser, det er morsomt, der blir liv om aftenerne. HarrietHarriet] Harriet Backer (1845–1932), maler. hviler paa mig, hun faar bare sit ene billede færdigt, hun maa atter helt derop til næste aar, hun har nu ikke mer penger, naar hun kommer hjem, dette maa være aldeles hemmelighed mellem os. Hun har en bonkbog bankbog af mig, saa hun har for øieblikket, hvori 100 kroner, men du kan vide, hvor lidet morsomt det er for hende, hvor utryg fremtiden er for hende. Aars, Gunvald, har bestilt en skitse til 100, den maler hun deroppe, maatte hun faa den færdig, det vilde hjælpe for øieblikket. Saa har jeg BabyBaby] Beate «Baby» Kielland (1876–1950), datter av Alexander L. og Beate Kielland. stakkel, BoddeBodde] Kallenavn på Alexander Lange Kielland (1874–1938), sønn av broren Alexander L. og Beate Kielland. har vel mistet sin stilling i den fallite bank, kanske sparepænge med, han vilde nu leie leilighed til dem, hun skulde har reist 7de sept, men skibet var fuldt, hun #maatte opsætte, nu er hun hos Hegels, hvor de er uhyre snille mod hende. Jeg er kommet ind i det hele der, hvilket jeg er glad over, men derom kan ikke skrives. Baby mistede forfærdeligt ved Alliks død.Alliks død] Alexander L. Kielland (med kallenavn «Allik») døde 6. april 1906. Det er ikke let at vide de to unge niecer alene uden noget i den store verden, der er meget, en kunde ønske at kunne gjøre. Baby rørte mig. Jeg har tre børn, Harret Harriet og de to, dette maa du ikke si til nogen. ElseElse] Else Kielland (1882–1952), yngste datter av Alexander L. og Beate Kielland. har det godt for tiden. Nei nu lev vel, dere er vel sammen nu alle tre og lever altsaa udmærket, hjertelig hilsen til Magda,Magda] Fredrikke Magdalene Peterssen, født Kielland (1855–1931). I 1888 gift med Eilif Peterssen. ja til dere alle. Nu er her pludselig 16 hester lige udenfor huset, der er uveir, derfor kom de. Vil du telefonere, hvis JaneJane] Axeliane «Jane» Christiane Zetlitz Holm, født Kielland (1852–1913). Søster av Kitty. er i byen, og si, at jeg blev saa et uhyre glad over brevet, og at jeg svarer, saa snart jeg kan, har tid og hode dertil.

Maatte du kunne læse læse[sic.], «læse» skrevet to ganger. dette brev. Mon de har bedt dig bestemme en ramme til et lidet billede, EinarEinar] Einar Skavlan (1882–1954), jurist, journalist, m.m. Sønn av Dagmar Skavlan, søster til Kitty. skulde bede dig. Lev vel da, jeg vil tænke paa dig din geburtsdag, husk paa det. Din hengivne ven Kitty.

Adressetekst:
Hr maler Eilif Peterssen
Lysaker
Vestbanen
Kristiania

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brevveksling 1874–1908

Eilif Peterssen (1852–1928) møtte Kitty L. Kielland (1843–1914) for første gang i Karlsruhe høsten 1873. Kielland var nyankommet, mens han hadde siden 1871 studert ved kunstakademiet under professor Hans Gude. Dette ble starten på et livslangt vennskap og også samvær som kunstnerkolleger.

Brevvekslingen som presenteres her, er på i alt 42 brev, alle eid av Nasjonalbiblioteket (NB). 29 brev er skrevet av Kitty L. Kielland, mens 13 er skrevet av Eilif Peterssen. Ut fra korrespondanse kan vi lese at Kielland og Peterssen jevnlig skrev til hverandre, i hvert fall fram til hun sent i livet ble for syk. Men det er også tydelig at ikke alle disse brevene er bevart. Det er med andre ord en ubalanse i brevbunkene som gjengis her, mens de i virkeligheten trolig var mer i likevekt.

Brevene utgis i Nasjonalbibliotekets kildeskriftserie NB kilder.

Les mer..

Om Kitty L. Kielland

Kitty L. Kielland regnes som en av de fremste norske landskapsmalerne i 1880-årene og hun bidro mye til utviklingen av den nyromantiske retningen innen malerkunsten i 1890-årene.

Les mer..

Om Eilif Peterssen

Eilif Peterssen var en av 1800-tallets mest allsidige norske malere. Han behersket mange sjangere og malte landskap, portretter, altertavler, historiemalerier og stilleben. Blant hans mest kjente verker er «Christian II underskriver Torben Oxes dødsdom» (1876), «To søstre i en hage» (1881), «Sommernatt» (1886), «Nocturne» (1887 og «Vaskekoner ved elven» (1888).

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.