Brevveksling 1874–1908

av Kitty L. Kielland, Eilif Peterssen

Forrige Neste

6. august 1878. Fra Peterssen til Kielland

Brevs. 209

Kjære Frk. Kielland!

Tak for Deres så venlige Brev, som jeg «tuligvis» forlængesiden skulde have svaret på; men vidste De nogenlunde hvor meget jeg har havt at gjøre, hvor dårligt det i lang Tid gik med mit Arbeide, i hvor dårligt Humør jeg var o.s.v., så undskyldte De mig.

I de sidste Dage har det gået endel bedre, derfor har jeg nu mindre at gjøre, derfor er jeg nu i endel bedre Humør o.s.v. Undskyld at jeg bare taler om mig selv! Jeg er næsten færdig med Altertavlen,Altertavlen] Maleriet «Korsfestelsen», altertavle til Johannes kirke beliggende på Kontraskjæret ved Akershus festning i Kristiania. idetmindste har jeg ikke mange Timers Arbeide på #den; da ruller jeg den sammen, og Resten gjør jeg i Kirken selv. Så har jeg endel andre Ting at gjøre, men det skal ikke stå så længe på, såat jeg antager at kunne komme herfra Kl. 15 havde jeg næsten sagt – 15de Aug. mener jeg, og da er jeg stygt bange for, at jeg kommer til at hjemsøge Dem på Jæderen. Jeg glæder mig umådeligt. Jeg er så træt og udkjørt, at jeg ikke kan tænke mig Noget for Øieblikket som i nogensomhelst Henseende kunde være sundere for mig end at ‹kneipe› frisk Luft. Jeg vil sætte mig ved Stranden og lade det blæse på mig, så skal jeg nok blive Kar igjen. Om jeg reiser ligeherfra #til Hamburg og så med Dampskibet til Stavanger eller om jeg reiser over Amsterdam eller Rotterdam – det afhænger af på hvilken Dag jeg bliver færdig, og når de respective Dampskibe reiser. Jeg glæder mig som sagt umådeligt. Men jeg har rent glemt den Rute, De foreskrev mig jeg kan huske, at jeg skulde tage af i en By, men om det var Ålesund, Farsund, Egersund det husker jeg sandelig ikke. – Har De derfor Tid så skriv to Linier om dette men strax ellers kunde det hænde sig, at Fuglen allerede var fløiten. – Frk. BackerFrk. Backer] Harriet Backer (1845–1932), maler. er frisk og rask. Selskabet i ForeningenForeningen] Skandinavisk forening i München, dannet i november 1875. er svunden ind til ‹…› 3 à 4 Personer; vi danne en fortrolig Klynge #lever naturligvis elendig, men ‹Finck›Finck] Ikke identifisert. – Stakkar – han lever vistnok endnu elendigere; det er en lidt trist Tanke for os at vide, at Fyren af os 4,5 Personer skal føde Kone, mange Barn, etlicheetliche] (tysk) flere, adskillige. Tyender o.s.v. Men det var jo ikke det, jeg vilde sige. Frk. B. er kommet temmelig langt på sit Billede, men hun bliver nok ikke færdig såsnart som hun troede, men det går nokså godt; hun har skrabet ud og malt efter de mest forskjellige Modeller den unge Piges Ansigt, men nu tror jeg, hun er på god Vei. Her er skrækkelig hedt og uudholdeligt om Dagen. Nei hvor jeg glæder mig til at komme afgårde. Det er sandt, gratulerer ‹…› mange Gange med Deres Brors sidste Arbeide,Deres Brors sidste Arbeide] Trolig Alexander L. Kiellands enakter «Paa Hjemveien», trykt i juliheftet av «Nyt Norsk Tidsskrift». det må være godt. Men tænk Dem bare. Jeg er også optrådt som Avisskriver; det er en Rolle, som jeg aldrig troede jeg skulde komme til; men som De måske har læst i norske Aviser også, har v. Pilotyv. Piloty] Karl von Piloty (1826–1886), tysk maler med mange elever. været Gjenstand for en Masse uhyggelige Avisopsatser i Anledning af at han meldte en gammel Mand, som skjældte på Keiseren. Historien er imidlertid lidt «Snaus» for ham, men det som har stået i Aviserne er tildels Løgn og Overdrivelse, og derfor har jeg i Dagbladet ladet indrykke en Opsats, som forklarer, hvorledes det gik for sig. Altså på Gjensyn. Deres hengivne

Eilif Peterssen

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brevveksling 1874–1908

Eilif Peterssen (1852–1928) møtte Kitty L. Kielland (1843–1914) for første gang i Karlsruhe høsten 1873. Kielland var nyankommet, mens han hadde siden 1871 studert ved kunstakademiet under professor Hans Gude. Dette ble starten på et livslangt vennskap og også samvær som kunstnerkolleger.

Brevvekslingen som presenteres her, er på i alt 42 brev, alle eid av Nasjonalbiblioteket (NB). 29 brev er skrevet av Kitty L. Kielland, mens 13 er skrevet av Eilif Peterssen. Ut fra korrespondanse kan vi lese at Kielland og Peterssen jevnlig skrev til hverandre, i hvert fall fram til hun sent i livet ble for syk. Men det er også tydelig at ikke alle disse brevene er bevart. Det er med andre ord en ubalanse i brevbunkene som gjengis her, mens de i virkeligheten trolig var mer i likevekt.

Brevene utgis i Nasjonalbibliotekets kildeskriftserie NB kilder.

Les mer..

Om Kitty L. Kielland

Kitty L. Kielland regnes som en av de fremste norske landskapsmalerne i 1880-årene og hun bidro mye til utviklingen av den nyromantiske retningen innen malerkunsten i 1890-årene.

Les mer..

Om Eilif Peterssen

Eilif Peterssen var en av 1800-tallets mest allsidige norske malere. Han behersket mange sjangere og malte landskap, portretter, altertavler, historiemalerier og stilleben. Blant hans mest kjente verker er «Christian II underskriver Torben Oxes dødsdom» (1876), «To søstre i en hage» (1881), «Sommernatt» (1886), «Nocturne» (1887 og «Vaskekoner ved elven» (1888).

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.