Brevveksling 1874–1908

av Kitty L. Kielland, Eilif Peterssen

Forrige Neste

6. oktober 1877. Fra Kielland til Peterssen

Brevs. 209

Kjære Peterssen!

Jeg var netop begyndt at vente deres brev, da det kom. OncleOncle] Axel Christian Kielland (1827–1894). Eier av lyststedet Holme-Egenes fra 1863. fik da høre, hvad de skriver, han vilde nok heller have seet, at de kunde modtaget bestillingen i denne form, men forstod strax, at de vist havde ret. Han beder dem modtage samme bestilling, men at de selv vælger motivet. Deres ord i mit brev tiltalte ham saa, at han mener, der maa være sympathi imellem eder, saa at hvad somhelst de maatte vælge vilde være ham behageligt. Jeg ved han venter med længsel at faa høre, at de modtager bestillingen, være saa snil at skrive mig derom snart.

#Husk paa, at de er forsigtig med deres helbred, hvorfor i al verden gaar de saameget i selskab, naar de ikke har lyst og dertil hoster. Aa jo, jeg forstaar nok, at det er lettere i en trist stemning at give efter end at staa imod strømmen, men for deres sundheds skyld burde de egentlig huske paa, hvor fordærveligt det er aften efter aften at komme fra et hedt værelse ud i kold aftenluft. Dette er jo overflødig tale af en tredieperson, naar de har en moder,moder] Anne Marie Peterssen, født Andersen (1812–1887). som vist ofte nok siger det. Jeg synes, de kunde betragte deres sundhed som en tredieperson, hvem de maatte vise den høflighed ikke at gaa i selskaber, mon man ikke af dem blir fillet, eller ialfald faar man aldrig i dem tid at sy sig istand. Jeg har isandhed medlidenhed med #dem for deres trykkede stemning, hvis jeg faar lov, ofte nok har jeg ønsket dem lyst og held til kongens portrait,kongens portrait] Portrett av Oscar II, konge av Sverige og Norge 1872–1905. Fullført 1877. maatte det rive dem lidt med sig. Til en liden grad har vel næsten enhver noget af den samme følelse, jeg maa hvert aar ligesom opdrage mig selv til at finde mig ind i mine forrige forholde, naar jeg saa begynder at komme ind deri, skal jeg afsted. Iaar har jeg forresten været flink, jeg hører fra alle, at jeg ser saa fornøiet ud. Hvor meget der er kommet ved selvtugtelse, ved kun jeg, men arbeidet med sig selv bærer altid lønnen i sig, naar man har vundet en seier for andres skyld, giver det en fred, som gjør en godt. Jeg glæder mig også til at komme i arbeide i München og til atter at faa en vinter sammen med Harriet,Harriet] Harriet Backer (1845–1932), maler. ja med eder, som jeg holder af.

#Det har en stund været lidt på nippet, at jeg havde strøget denne vinter ud af min almanak. Min søster skal have bryllup i slutten af november,Min søster … november] Søsteren Axeliane Christine Zetliz Kielland (1852–1913) giftet seg 2. november med legen Danchert Krohn Holm (1844–1905). min fadermin fader] Jens Zetlitz Kielland (1816–1881), konsul og kunstner. vil nødig have mig saa sent ude paa søen, men foreslog mig at blive til udpaa vaaren, naar jeg saa saa paa mine ufærdige studier, syntes det mig saa unødvendigt at reise derned herfra, hvor man dog gjerne vilde have mig. Hvad som har ladet mig ikke gjøre den «Unsinn», ved jeg ikke, «Unsinn» vilde det jo været, saa længe jeg dog blir paa skraaplanet. Sandsynligvis kommer jeg til at reise herfra den 15dden 15d] 15. november. for at træffe Harriet og Ida WedellIda Wedell] Ida Wedel Jarlsberg (1855–1929), maler og organisasjonskvinne. paa «Uffo» i Laurvig, der er vor plan at reise sammen til Berlin. De kommer altsaa senere end Harriet og mig til München, de skal dog faa en venlig modtagelse. Hils hjertelig deres moder fra deres hengivne

Kitty Kielland.

De kan tro, jeg har seet mageløs natur ude paa Jædderen for sidste aars studier, sand og lyng.De kan tro … lyng] Påskrift langs venstre marg på første side.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brevveksling 1874–1908

Eilif Peterssen (1852–1928) møtte Kitty L. Kielland (1843–1914) for første gang i Karlsruhe høsten 1873. Kielland var nyankommet, mens han hadde siden 1871 studert ved kunstakademiet under professor Hans Gude. Dette ble starten på et livslangt vennskap og også samvær som kunstnerkolleger.

Brevvekslingen som presenteres her, er på i alt 42 brev, alle eid av Nasjonalbiblioteket (NB). 29 brev er skrevet av Kitty L. Kielland, mens 13 er skrevet av Eilif Peterssen. Ut fra korrespondanse kan vi lese at Kielland og Peterssen jevnlig skrev til hverandre, i hvert fall fram til hun sent i livet ble for syk. Men det er også tydelig at ikke alle disse brevene er bevart. Det er med andre ord en ubalanse i brevbunkene som gjengis her, mens de i virkeligheten trolig var mer i likevekt.

Brevene utgis i Nasjonalbibliotekets kildeskriftserie NB kilder.

Les mer..

Om Kitty L. Kielland

Kitty L. Kielland regnes som en av de fremste norske landskapsmalerne i 1880-årene og hun bidro mye til utviklingen av den nyromantiske retningen innen malerkunsten i 1890-årene.

Les mer..

Om Eilif Peterssen

Eilif Peterssen var en av 1800-tallets mest allsidige norske malere. Han behersket mange sjangere og malte landskap, portretter, altertavler, historiemalerier og stilleben. Blant hans mest kjente verker er «Christian II underskriver Torben Oxes dødsdom» (1876), «To søstre i en hage» (1881), «Sommernatt» (1886), «Nocturne» (1887 og «Vaskekoner ved elven» (1888).

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.