Brevveksling 1874–1908

av Kitty L. Kielland, Eilif Peterssen

Forrige Neste

9. november 1874. Fra Kielland til Peterssen

Brevs. 209

Opplysninger om brevet: 1 dobbeltblad.

Kjære hr Pillip Petersssen![sic.]

Dette er nemlig den herres navn, ifølge hvis opfordring kjøbmanden sender os penslerne, og ham maa jeg altsaa takke derfor. Alt er kommet vel frem, kassen er, som jeg ønskede den, tak. Penslerne ere billige og gode, størrelserne aber ere ikke aldeles ufeilbare, der er saa mange smaa og meget store, hvorimod mellemstørrelserne er mindre vel representeret, jeg tror dog, at det ordner sig, og at alle finder sin plads. Skulde det hænde, at de ikke alle bleve anbragte, kan vi vist hos Seigfried umtausche dem, og vi vil jo alle gjerne have flere mellemstørrelser. Jeg siger dem mange tak for penslerne ligesaa Sundstrømchen,Sundstrømchen] Mathilda Sundstrøm (1854–1912), finsk maler. Elev av Hans Gude i Karlsruhe 1873–74. den vise hr. Kroghhr. Krogh] Christian Krohg (1852–1925), maler. vil nok skrive noget desangaaende, men bryd dem ikke derom, man faar leve, om man ikke kan hamle op med saadan visdom og bestaa en saa streng kritik‹.›Komma endret til punktum. Tro nu ikke, at #dette er alvorlig ment bagtalelse. Fotografierne ere netop komne, jeg har ikke endnu ordentlig gjennemseet dem, jeg skal gjøre mit udvalg og sende fotografen det, som han beder om. Tusind tak for alt deres bryderi, jeg haaber, det ikke har været dem for kjedeligt. Jeg har desværre paa længe ikke brug for noget heraf, jeg har nemlig mod kjød og blod fattet det forsæt at tegne gibs under BorgmannsBorgmanns] Paul Borgmann (1851–1893), tysk genremaler. korrektur til jul. At male videre vilde være at bygge mit hus paa sandgrund, jeg haaber paa disse to maaneder med streng flid at opnaa nogen sikkerhed i tegning, begyndelsen er rædsomt haabløs, men det skal og maa gaa.

ProfessorensProfessorens] Hans Gude (1825–1903) med familie. Professor i Karlsruhe 1864–80. er da her igjen glade og fornøiede med hele reisen, opholdet i Berlin var behageligt, alle har gjort alt mulig for at gjøre dem det hyggeligt. De finder menneskene elskværdige, deres mulige leilighed under KnausesKnauses] Trolig Ludwig Kraus (1829–1910), tysk akademisk maler. vakker, strøget hvor kunstnerne bor lige ved Thiergarten meget behagelig, Gude havde da til sit atelier en vakker spadsergang gjennem Thiergarten, ja alt var godt, blot dyrt, saa at #s siger ministeriet ja, som vistnok blir tilfælde, kommer de sikkert afsted. Altsaa sidste gemytlige vinter i Karlsruhe og saa afsted med verdens fire vinde, for muligens aldrig mer at sees. Igaar havde vi en hyggelig norsk middag hos Gudes, fru Thoulowfru Thoulow] Ingeborg Charlotte Gad (1852–1908), gift 14. oktober 1874 med Frits Thaulow. var sød, ja hun vinder alles hjærter her, hun blir formelig til bedt. Mærkelig, at ThoulowThoulow] Frits Thaulow (1847–1906), maler. kunde vælge og faa en saa sød kone, det er muligens ikke deres mening, men min. Først nu have de forskjellige kunstnere faaet sine ateliers over i den ny kunstskole, jeg har endnu ikke været der. I den anledning har der været vrede og uvenskab, her GussowGussow] Karl Gussow (1843–1907), tysk maler og professor. har optraadt med utilbørlig myndighed, har uden videre taget det bedste atelier, trods at GudeGude] Hans Gude (1825–1903), norsk maler og professor i Karlsruhe 1864–80. havde valget, det blev dog endelig ordnet, men nu staar han og Tenner,Tenner] Eduard Tenner (1830–1901), tysk maler. som inspecteur aldeles spændt mod hinanden, det er endnu uafgjort. De ved vel, at OsterrothOsterroth] Gustav Osterroth (1835?–1874), maler fra Preussen. pludselig er død, han havde en feil ved hjertet, faldt med et om og døde nogle dager efter. Lina SchroetterLina Schroetter] Ikke identifisert, nevnes av flere norske i brev fra Karlruhe. har havt et billede i kunstforeningen udstillet, 2 gule roser i et glas, #hvilke ere vakkre, men de staar paa et bord med lyseviolet teppe, hvilket aldeles behersker øiet, man kan næsten ikke komme fra det og til roserne, det er en uheldig idé. Gussow roser det svært, men han roser nu sine elever altid. Talent har hun sikkert og netop i en genre, som vil passe uhyre godt for en engelsk millionærs kone, man tror, hun blir fru Trier, og det vil være en for hende aldeles fortrinlig stilling.

SigridSigrid] Sigrid Gude (1852–1937), maler. Datter av Hans og Betsy Gude, giftet seg i september 1875 med Otto Lessing, tysk billedhugger. maler under Gussow sammen med frk Scheppfrk Schepp] Ikke identifisert. og frk Lambertfrk Lambert] Ikke identifisert. efter model, jeg synes, det gaar godt, det er blot undermalet, saa Gussow har intet sagt. Var det ikke inderlig sørgeligt med Wergeland,Wergeland] Oscar Wergeland (1844–1910), historiemaler. jeg kan næsten ikke fatte det og synes endnu, at han maa dog snart komme; han var saa elskværdig. Jeg vilde svært gjerne, hvis de vil huske det ved en leilighed at faa vide, hvorledes det gaar vore reisefæller, hvem de har faaet til lærer, den blaa engelden blaa engel] Kan være at det er Harriet Backer hun sikter til. lever vel godt? De kommer vel hid til jul især hvis OveOve] Ove Gude (1853–1910), jurist og diplomat. Sønn av Hans og Betsy Gude. kommer, faar han examen, kommer han dog vist først efter jul. Lev vel og tillykke med deres store billede,deres store billede] Antakelig maleriet «Corfitz Ulfeldts død». I Nasjonalmuseets eie fra 1977. maatte det falde dem forholdvis let og skaffe dem glæde ønsker

dem Kitty Kielland.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brevveksling 1874–1908

Eilif Peterssen (1852–1928) møtte Kitty L. Kielland (1843–1914) for første gang i Karlsruhe høsten 1873. Kielland var nyankommet, mens han hadde siden 1871 studert ved kunstakademiet under professor Hans Gude. Dette ble starten på et livslangt vennskap og også samvær som kunstnerkolleger.

Brevvekslingen som presenteres her, er på i alt 42 brev, alle eid av Nasjonalbiblioteket (NB). 29 brev er skrevet av Kitty L. Kielland, mens 13 er skrevet av Eilif Peterssen. Ut fra korrespondanse kan vi lese at Kielland og Peterssen jevnlig skrev til hverandre, i hvert fall fram til hun sent i livet ble for syk. Men det er også tydelig at ikke alle disse brevene er bevart. Det er med andre ord en ubalanse i brevbunkene som gjengis her, mens de i virkeligheten trolig var mer i likevekt.

Brevene utgis i Nasjonalbibliotekets kildeskriftserie NB kilder.

Les mer..

Om Kitty L. Kielland

Kitty L. Kielland regnes som en av de fremste norske landskapsmalerne i 1880-årene og hun bidro mye til utviklingen av den nyromantiske retningen innen malerkunsten i 1890-årene.

Les mer..

Om Eilif Peterssen

Eilif Peterssen var en av 1800-tallets mest allsidige norske malere. Han behersket mange sjangere og malte landskap, portretter, altertavler, historiemalerier og stilleben. Blant hans mest kjente verker er «Christian II underskriver Torben Oxes dødsdom» (1876), «To søstre i en hage» (1881), «Sommernatt» (1886), «Nocturne» (1887 og «Vaskekoner ved elven» (1888).

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.