Brevveksling 1874–1908

av Kitty L. Kielland, Eilif Peterssen

Forrige Neste

9. oktober 1877. Fra Peterssen til Kielland

Brevs. 209

Kjære Frøken Kielland!

Tak for Brevet! Vil De også takke Deres OncleDeres Oncle] Axel Christian Kielland (1827–1894). Eier av lyststedet Holme-Egenes fra 1863. mange Gange fra mig for Bestillingen og sig ham, at det så skal være mig en stor Fornøielse at tage imod den, men han må give mig Tid, og så skal jeg gjøre alt Mit for at få noget Ordentligt istand til ham. Jeg har også fået en anden Bestilling fra Deres Familie. Hr. Oberstlieutenant SmithHr. Oberstlieutenant Smith] Ingvald Marillus Emil Smith (1815–1889). har nemlig anmodet mig om at male ham og hans Frueshans Frues] Maren Elisabeth Bull Smith, født Kielland (1821–1899). Tante til Kitty. Portrait, og det glæder jeg mig i høi Grad til, da begge – og især hun – har et ganske ualmindelig malerisk Ansigt.

#Det er kun kjedeligt, at jeg ikke kan gjøre det nu, men det er forsent denne Gang men næste År. – Jeg tager med Taknemmelighed mod Deres Medlidenhed og takker for Deres Ønske, om at jeg skulde få Lyst til H. M.s Portrait;H. M.s Portrait] Portrett av Oscar II, konge av Sverige og Norge 1872–1905. Portrettet var et oppdrag for Militære Samfund i Kristiania, fullført 1877. jeg trænger til begge Dele, men det Første hjelper mig Intet, og det Andet har jeg ikke og får det neppe heller. De ved vel også omtrent, hvad som mangler mig – Mange lader det til skjønner det, men det er ikke Manges Medlidenhed jeg skjøtter om – og Ingens hjelper mig. – Den ene Dag går som den Anden – det er gjerne Udtrykket for at Tiden går jevnt og roligt; for mig er den Ene som den Anden, men går ikke så roligt #enda, og derfor går jeg i Selskab, da det dog er bedre end at sidde stille med mange Tanker uden at kunne bruge dem – arbeide, og det kan jeg ikke her nu. Jeg længes så bort til München. Jeg maler på KongenKongen] Oscar II, konge av Sverige og Norge 1872–1905. om Dagen, de som har seet det siger, at det bliver godt, men det interesserer mig ikke nok; han er høflig, imødekommende, opmærksom og velvillig, men sidder både altfor dårligt og kort til, at jeg kan gjøre et godt ‹Portrait og kunstnerisk› færdigt. – Jeg har truffet mange elskværdige Mennesker her, og gid mange af dem var nede i München – hvor få der er der af Folk, man vilde vælge, hvis man havde stort Udvalg, men j man behøver jo egentlig ikke mange. Jeg har lagt fra mig Direkteurposten, #og gidder ikke at have Noget med ForeningenForeningen] Trolig Kristiania Kunstforening. at gjøre. – Ja de kommer altså før til München end mig. – Min ModerMin Moder] Anne Marie Peterssen, født Andersen (1812–1887). beder mig takke Dem for Hilsenen og siger, jeg skal sende Dem hendes Bedste retour.

Lev vel

Deres hengivne
Eilif : Peterssen

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brevveksling 1874–1908

Eilif Peterssen (1852–1928) møtte Kitty L. Kielland (1843–1914) for første gang i Karlsruhe høsten 1873. Kielland var nyankommet, mens han hadde siden 1871 studert ved kunstakademiet under professor Hans Gude. Dette ble starten på et livslangt vennskap og også samvær som kunstnerkolleger.

Brevvekslingen som presenteres her, er på i alt 42 brev, alle eid av Nasjonalbiblioteket (NB). 29 brev er skrevet av Kitty L. Kielland, mens 13 er skrevet av Eilif Peterssen. Ut fra korrespondanse kan vi lese at Kielland og Peterssen jevnlig skrev til hverandre, i hvert fall fram til hun sent i livet ble for syk. Men det er også tydelig at ikke alle disse brevene er bevart. Det er med andre ord en ubalanse i brevbunkene som gjengis her, mens de i virkeligheten trolig var mer i likevekt.

Brevene utgis i Nasjonalbibliotekets kildeskriftserie NB kilder.

Les mer..

Om Kitty L. Kielland

Kitty L. Kielland regnes som en av de fremste norske landskapsmalerne i 1880-årene og hun bidro mye til utviklingen av den nyromantiske retningen innen malerkunsten i 1890-årene.

Les mer..

Om Eilif Peterssen

Eilif Peterssen var en av 1800-tallets mest allsidige norske malere. Han behersket mange sjangere og malte landskap, portretter, altertavler, historiemalerier og stilleben. Blant hans mest kjente verker er «Christian II underskriver Torben Oxes dødsdom» (1876), «To søstre i en hage» (1881), «Sommernatt» (1886), «Nocturne» (1887 og «Vaskekoner ved elven» (1888).

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.