Brevveksling 1874–1908

av Kitty L. Kielland, Eilif Peterssen

Forrige Neste

Forord


Kunstnerkolleger og venner

Hjalmar Eilif Emanuel Peterssen (1852–1928) møtte Kitty Lange Kielland (1843–1914) for første gang i Karlsruhe høsten 1873. Kielland var nyankommet, mens han hadde siden 1871 studert ved kunstakademiet under professor Hans Gude. Dette ble starten på et livslangt vennskap og også samvær som kunstnerkolleger. I nærmere tre år bodde begge i München hvor Peterssen var lærer for flere norske kvinnelige kunstnere, og også Kielland hadde nytte av hans rettledning.

Men det var en gjensidighet i forholdet fra starten av:

… det er Ingen som jeg har sådan Glæde af som af ett Par af dem – Frøken Backer og Kielland, Nørgård. De ere virkelige så elskværdige og fine Damer, at jeg er dem taknemmelig for mangen en hyggelig Stund. De ere så opmærksomme og elskværdige mod mig; og de Aftener, jeg har havt dem samlede på mit Atelier […] har være ubetinget de hyggeligste Aftener jeg har havt hernede, – det ser da så malerisk og koseligt ud i mit Atelier

skriver Peterssen hjem til foreldrene i brev datert 13. april 1876. (NB Brevs. 209)

Kielland og Peterssen var begge opptatt av kunstnerpolitiske spørsmål og deltok i debatten om kunstnernes kår og tok tillitsverv i foreninger. De ble også begge oppnevnt til medlemmer i utstillingskomiteer i inn- og utland. Ytterligere sammensveiset ble de også gjennom familieforhold da Eilif Peterssen etter seks år som enkemann, 10. februar 1888 giftet seg med Kittys kusine Frederikke Magdalene «Magda» Kielland (1855–1931). Med dette ekteskapet kom han inn i en tallrik familie. Han selv var enebarn og hadde mistet begge sine foreldrene som 35-åring.Om brevene

Brevvekslingen som presenteres her, er på i alt 42 brev, alle eid av Nasjonalbiblioteket (NB). 29 brev er skrevet av Kitty L. Kielland, mens 13 er skrevet av Eilif Peterssen. De hører alle til i brevsamling 209: «Brev til og fra Eilif Peterssen». Samlingen ble kjøpt i 1950 av Universitetsbiblioteket (nå NB) fra et antikvariat. At samlingen også inneholder Eilif Peterssens egne brev sendt til ulike adressater, tyder på at han eller andre nær ham har samlet disse inn. Noen av disse brevene er påført kommentarer med blyant i etterkant, tydelig skrevet av Eilif Peterssen. Dette bekrefter teoriene om at han sto for innsamlingen.

Peterssen har fullstendig datering på sine brev og rekkefølgen er her gitt. Av Kiellands brev mangler 9 brev helt eller delvis datering, særlig gjelder dette brev fra slutten av 1870-årene. Ved å sammenholde opplysninger i brevene med andre brev samt med samtidige kilder slik som aviser, har det nå latt seg gjøre med ganske stor sikkerhet å fastslå en tilnærmet nøyaktig datering. Begrunnelsene for dette står i note i starten av hvert brev. Brevene presenteres her i en tentativ kronologi.

Ut fra korrespondanse kan vi lese at Kielland og Peterssen jevnlig skrev til hverandre, i hvert fall fram til hun sent i livet ble for syk. Men det er også tydelig at ikke alle disse brevene er bevart. Det er med andre ord en ubalanse i brevbunkene som gjengis her, mens de i virkeligheten trolig var mer i likevekt.

Utfyllende kommentarer om personer, kunstverk, begivenheter og andre hendelser nevnt i brevene, er lagt inn som noter. Flere detaljer om utgivelsen kan leses i utvalgskriteriene.

Transkripsjonene er utført av utgiver Anne Melgård som også har gjennomgått og klargjort teksten for NB kilder. Korrekturlesning av brevene er utført av Jens Petter Nielsen. Ellen Nessheim Wiger står for tekstkoding.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brevveksling 1874–1908

Eilif Peterssen (1852–1928) møtte Kitty L. Kielland (1843–1914) for første gang i Karlsruhe høsten 1873. Kielland var nyankommet, mens han hadde siden 1871 studert ved kunstakademiet under professor Hans Gude. Dette ble starten på et livslangt vennskap og også samvær som kunstnerkolleger.

Brevvekslingen som presenteres her, er på i alt 42 brev, alle eid av Nasjonalbiblioteket (NB). 29 brev er skrevet av Kitty L. Kielland, mens 13 er skrevet av Eilif Peterssen. Ut fra korrespondanse kan vi lese at Kielland og Peterssen jevnlig skrev til hverandre, i hvert fall fram til hun sent i livet ble for syk. Men det er også tydelig at ikke alle disse brevene er bevart. Det er med andre ord en ubalanse i brevbunkene som gjengis her, mens de i virkeligheten trolig var mer i likevekt.

Brevene utgis i Nasjonalbibliotekets kildeskriftserie NB kilder.

Les mer..

Om Kitty L. Kielland

Kitty L. Kielland regnes som en av de fremste norske landskapsmalerne i 1880-årene og hun bidro mye til utviklingen av den nyromantiske retningen innen malerkunsten i 1890-årene.

Les mer..

Om Eilif Peterssen

Eilif Peterssen var en av 1800-tallets mest allsidige norske malere. Han behersket mange sjangere og malte landskap, portretter, altertavler, historiemalerier og stilleben. Blant hans mest kjente verker er «Christian II underskriver Torben Oxes dødsdom» (1876), «To søstre i en hage» (1881), «Sommernatt» (1886), «Nocturne» (1887 og «Vaskekoner ved elven» (1888).

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.