Brevveksling 1874–1908

av Kitty L. Kielland, Eilif Peterssen

Forrige

Litteratur og forkortelser


Litteratur

Beretninger om Norges Deltagelse i Verdensudstillingen Paris 1889. Utgitt Christiania 1891.

Gudmundson, Inger M.L. (red.) 2017. Kitty Kielland. Tekster og katalog til utstilling ved Stavanger kunstmuseum/ Lillehammer kunstmuseum / Haugar Vestfold kunstmuseum. Oslo, Uten Tittel forlag.

Eilif Peterssen. Jæren- et høyst eiendommelig kystlandskap. Tegninger og skisser fra Jæren. Tekster og katalog til utstilling på Hå gamle prestegård, 2015.

Kokkin, Jan 2009. Eilif Peterssen. Mellom stemninger og impresjoner. Oslo, Pax Forlag A/S.

Lange, Albert J. 1917. Slektebok over en fra Holsten til Norge indvandret slekt Lange. Christiania, Dybwads Forlag.

Lange, Marit og Knut Ljøgodt 2002. Svermeri og virkelighet. München i norsk maleri. Tekster og katalog til utstilling ved Nasjonalgalleriet. Oslo.

Lange, Marit 2003. Harriet Backer. Oslo, Gyldendal (2. opplag, 1. opplag utgitt 1995)

Norsk Special-Katalog over de norske Afdelinger ved Den almindelige Kunst- og Industriudstilling i Stockholm 1897. Udgivet af Hovedkomiteen for Norges Deltagelse i Stockholmsudstillingen 1897. Christiania.

Osvold, Leif 2011. Hans Heyerdahl. Maleren som gikk sine egne veier. Biografi. Nettbok. hansheyerdahl.net

Skadberg, Gunnar A. 2002. Alexander L. Kielland. I slekt med hele byen. Stavanger, Wigestrand Forlag AS.

Sørby, Hild 1983. Jærmaleriet fra landskap til visjon. Oslo, Universitetsforlaget.

Terjesen, Marianne 1999. Kitty Kielland. Et portrett. Oslo, Gyldendal.Forkortelser

NAOB = Det Norske Akademis ordbok

NB = Nasjonalbiblioteket

SNL = Store norske leksikon

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brevveksling 1874–1908

Eilif Peterssen (1852–1928) møtte Kitty L. Kielland (1843–1914) for første gang i Karlsruhe høsten 1873. Kielland var nyankommet, mens han hadde siden 1871 studert ved kunstakademiet under professor Hans Gude. Dette ble starten på et livslangt vennskap og også samvær som kunstnerkolleger.

Brevvekslingen som presenteres her, er på i alt 42 brev, alle eid av Nasjonalbiblioteket (NB). 29 brev er skrevet av Kitty L. Kielland, mens 13 er skrevet av Eilif Peterssen. Ut fra korrespondanse kan vi lese at Kielland og Peterssen jevnlig skrev til hverandre, i hvert fall fram til hun sent i livet ble for syk. Men det er også tydelig at ikke alle disse brevene er bevart. Det er med andre ord en ubalanse i brevbunkene som gjengis her, mens de i virkeligheten trolig var mer i likevekt.

Brevene utgis i Nasjonalbibliotekets kildeskriftserie NB kilder.

Les mer..

Om Kitty L. Kielland

Kitty L. Kielland regnes som en av de fremste norske landskapsmalerne i 1880-årene og hun bidro mye til utviklingen av den nyromantiske retningen innen malerkunsten i 1890-årene.

Les mer..

Om Eilif Peterssen

Eilif Peterssen var en av 1800-tallets mest allsidige norske malere. Han behersket mange sjangere og malte landskap, portretter, altertavler, historiemalerier og stilleben. Blant hans mest kjente verker er «Christian II underskriver Torben Oxes dødsdom» (1876), «To søstre i en hage» (1881), «Sommernatt» (1886), «Nocturne» (1887 og «Vaskekoner ved elven» (1888).

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.