Brevveksling 1874–1908

av Kitty L. Kielland, Eilif Peterssen

Forrige Neste

[Oktober/november 1875] Fra Kielland til Peterssen

Brevs. 209

Opplysninger om brevet: «München 70-årene 74? 75?» skrevet med blyant på brevet. Innholdet tilsier at det høyst sannsynlig er skrevet i München utpå høsten 1875, etter foranstående brev. 1 blad, tydelig avrevet et større ark.

Kjære Peterssen, tak for laanet af værelset,tak for laanet af værelset] Kielland lånte trolig værelset til Peterssen som i oktober og november var på studietur til Venezia sammen med Otto Sinding. jeg har faaet brev at frk. Backerfrk. Backer] Harriet Backer (1845–1932), maler. og lille Dahmlille Dahm] Gyda Gram, født Dahm (1851–1906), maler. Giftet seg høsten 1875 med Karl Gram og bosatte seg da i Drammen. sandsynligvis allerede ere paa veien og maa vel snart være her. Vort logi er desværre lidt udenfor folkeskikken paa Nymfenburgerstrasse tæt ved frk. Backers atelier, men det var umulig af faa andet, og vi faar den behagelighed at træffe der sammen med Heyse,Heyse] Paul Johann Ludwig von Heyse (1830–1914), tysk forfatter. vor husfru sagde at hr. Heyse vilde saa gjerne tale med norske damer, han studerer det norske sprog. Vor skandinaviske foreningVor skandinaviske forening] Skandinavisk forening i München, dannet i november 1875. er allered[sic.] igang, forrige søndag var første sammenkomst #senere blir det hver mandag, det var meget hyggeligt.

Deres «Ja und Amen», betvivler jeg, kan bemyndige mig til at faa fat i mine studier, men det kan godt være, jeg er kommet ind paa noget andet nu. Hvorledes har de saaledes «verweichert» dem, at de underskriver som dame «Ihre», jeg haaber, den tydske luft atter vil staalsætte dem og den norske omgang.

Fru HellerFru Heller] Husverten til Eilif Peterssen som han omtaler i brev til foreldrene datert 19. november 1875 (Kilde: NB Brevs. 209). Ikke nærmere identifisert. vilde partout, at jeg skulde skrive nogle ord med. Velkommen tilbage.

Deres Kitty Kielland.

Det er Lorentz Ditriechsons kunsthistorieLorentz Ditriechsons kunsthistorie] Lorentz Dietrichson (1834–1917), kunsthistoriker og forfatter. Han ble i 1875 utnevnt til ekstraordinær professor i kunsthistorie ved Universitet i Christiania. Det kan her være snakk om første bind av «Det skönas verld. Estetik och konsthistoria, med specielt afseende på den bildande konsten», Stockholm. som er kommet.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brevveksling 1874–1908

Eilif Peterssen (1852–1928) møtte Kitty L. Kielland (1843–1914) for første gang i Karlsruhe høsten 1873. Kielland var nyankommet, mens han hadde siden 1871 studert ved kunstakademiet under professor Hans Gude. Dette ble starten på et livslangt vennskap og også samvær som kunstnerkolleger.

Brevvekslingen som presenteres her, er på i alt 42 brev, alle eid av Nasjonalbiblioteket (NB). 29 brev er skrevet av Kitty L. Kielland, mens 13 er skrevet av Eilif Peterssen. Ut fra korrespondanse kan vi lese at Kielland og Peterssen jevnlig skrev til hverandre, i hvert fall fram til hun sent i livet ble for syk. Men det er også tydelig at ikke alle disse brevene er bevart. Det er med andre ord en ubalanse i brevbunkene som gjengis her, mens de i virkeligheten trolig var mer i likevekt.

Brevene utgis i Nasjonalbibliotekets kildeskriftserie NB kilder.

Les mer..

Om Kitty L. Kielland

Kitty L. Kielland regnes som en av de fremste norske landskapsmalerne i 1880-årene og hun bidro mye til utviklingen av den nyromantiske retningen innen malerkunsten i 1890-årene.

Les mer..

Om Eilif Peterssen

Eilif Peterssen var en av 1800-tallets mest allsidige norske malere. Han behersket mange sjangere og malte landskap, portretter, altertavler, historiemalerier og stilleben. Blant hans mest kjente verker er «Christian II underskriver Torben Oxes dødsdom» (1876), «To søstre i en hage» (1881), «Sommernatt» (1886), «Nocturne» (1887 og «Vaskekoner ved elven» (1888).

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.