Magdalene Thoresen og Georg Brandes – en brevveksling

[1865]

Søndag den 2den Juli 65.

Min høistærede unge Herre!

Vil De glæde mig med Deres Nærværelse Tirsdag-Aften Kl 7 til The?

Venligst

Magdalena Thoresen
D. 2den Juli 1865

Høit ærede Fru Thoresen!

Det skal være mig en stor Fornøielse at benytte mig af den venlige Indbydelse, jeg idag modtog fra Deres Haand. Deres lille Billet berettiger mig egentlig kun til at sende det Svar som udbades. Men af et langt Brev, som jeg ved Hjemkomsten fra mit Besøg hos Dem i forrige Maaned, dristede mig til at tilskrive Dem men tabte Humeuret til at afsende, og hvis Hensigt var ved en Smule esprit d’ecaliereg. l’ésprit de l’escalier: «trappevidd», etterpåklokskap. at bøde paa den mundtlige Samtales Spring og Afbrydelser, tillader jeg mig at hidsætte en enkelt Bemærkning.

De kjender uden Tvivl, Frue, Lessing som Kritiker. Mener De da ikke ogsaa, at i dette Fag rimeligvis Ingen har været hans Lige? Men Lessing forstod saa godt at holde Religion og Videnskab ud fra hinanden, at han som bekjendt efter sin Død havde den Morskab at see sine bekymrede Venner i Pandser og Plade mod hinanden i Anledning af det Spørgsmaal, hvorvidt Lessing havde været Christen eller Spinozist. Kunde jeg, Frue, som æsthetisk Forfatter nogensinde vinde et Blad af Lessings Krands, jeg forlangte ingen anden, ingen bedre Belønning.

Med stor Ærbødighed og inderlig Hengivenhed

Deres Georg Brandes

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Magdalene Thoresen og Georg Brandes – en brevveksling

Da Georg Brandes og Magdalene Thoresen ble presentert for hverandre i Klampenborg 12. juni 1864, var han 22 år gammel og hun 45. De var et umake par på de fleste områder: de hadde ulik alder, bakgrunn og erfaring, og de hadde ulike livsanskuelser og ambisjoner. Hun kunne ha vært hans mor.

Aldersforskjellen mellom Magdalene Thoresen og Georg Brandes var én ting, livserfaring og kunnskapsnivå en annen. For vår tid er Georg Brandes den berømte av de to, men da de traff hverandre, forholdt det seg omvendt.

Korrespondansen mellom dem er redigert og kommentert av Jorunn Hareide, som også har skrevet en innledning hvor hun setter den inn i en større sammenheng.

Teksten i bokselskap.no følger NSLs utgave fra 2002 (Emilia forlag, Oslo).

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.