Brev til Bjørnstjerne Bjørnson

av Camilla Collett

17. november 1867

Hr Bjørnstjerne Bjørnson!

Da jeg sendte Dem hin Sanghin Sang] Til Hedevig, har jeg i høfligste Udtryk, bedet Dem, hvis De ikke benyttede den (derfor kunde der være kommet uforudsete Hindringer) da strax at sende mig den tilbage.

Mit Arrangement med Hegel bød, at jeg ordnede og forseglede alt hvad han skulde have. Jeg ventede i 10 Dage uden at værdiges et Svar, og jeg skulde reise.

Jeg gjentog min Anmodning og faar Deres Skrivelse, der i en Grad har forbauset mig, at jeg endnu maa tvivle paa at den er stilet til mig.

Der er noget uskjønsomt, ubearbeidet i Deres Natur. Alle Egenskaber 2og Eiendommeligheder hos et Menneske kan man haabe at overvinde, naar man vil vindet det, men Utaknemlighed støder Guder og Mennesker bort.

Der var en Tid da De oppe hos os var mere ubefæstet end De nu er, hvor jeg efter Evne kjæmpede for Dem og søgte at bane Dem Vei. Jeg beundrede Deres Evner og følte mig grebet af det friske Liv der vældede ud af hvert nyt Skrift, jeg troede paa noget tilsvarende i Deres Karakter og Personlighed. Smigre aabenlyst kunde jeg ikke, kan det ikke. Har jeg nævnt Dem flygtig i et Skrift, har det været et ironisk EchoEcho] rettet fra Ecco ved overskriving af Andres Opfatning af Dem, jeg tog mig selv med.

Samtidig rev De mig aabenlyst ned, hernede i Danmark, og gjorde alt for at vække Mistro mod mig. Den «stygge Bog» spøgte endnu fornylig igjen 3i Hr Sødringsikke identifisert Korresspondance.

Hvad jeg har erfaret hernede er kun en Gjentagelse.

Deres Brev er saa enestaaende, ja en saadan Plet paa Dem, at jeg vilde skamme mig som Landsmand om Nogen Fremmet erfor derom.

Men jeg sender det til mine Sønner, der engang skulle vide at drage Dem til Regnskab for hvad De deri tillader Dem at sige mig. Hvert Ord skrevet til Dem, har jeg heldigvis Afskrift af.

Ingen Forklaring, intet Brev fra Deres Haand modtages mere.

Jeg er Ene og ubeskyttet mod den Slags Angreb.

Camilla Collett.


4Sangen, tilbudt Dem under andre Forudsætninger, vil jeg helst have tilbage. Det beror paa Dem om De vil komme et Ønske imøde, og i saa Fald behage De at nedlægge den hos Hegel.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev til Bjørnstjerne Bjørnson

I denne utgaven publiseres fem brev fra Camilla Collett til Bjørnstjerne Bjørnson. Disse brevene er, bortsett fra en side av et brev fra Bjørnson til Collett, trolig det eneste som er bevart av deres kortvarige korrespondanse. Forholdet mellom de to ble stadig kjøligere og i det siste brevet tar Collett et oppgjør med Bjørnson.

Marius Wulfsberg har skrevet innledning om brevenes forhistorie og det han kaller en «historie om uvennskap». Mette Refslund Witting har stått for det filologiske arbeidet med utgivelsen.

NB kilder 2:2
ISBN: 978-82-7965-252-6 (digital utgave, bokselskap.no),
978-82-7965-253-3 (epub), 978-82-7965-254-0 (mobi)

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.