Brev til Bjørnstjerne Bjørnson

av Camilla Collett

Litteratur


Bjørnson, Bjørnstjerne:
– «Fru Camilla Collett», Morgenbladet 5.5.1880.
– Brev til Camilla Collett, september 1867, Brevs. 4:11, Nasjonalbiblioteket.
– Brev til Frederik Hegel, 3.11.1867, nr. 472 i NKS 3742, 4°, 1. Række. 1860-1887, Det kongelige Bibliotek, København.
– «Fru Camilla Collett», Morgenbladet 5.5.1880.

Cammermeyer, Albert og Malling, P.T.: Striden om norske forfattere og danske forlæggere, Cammermeyer og P.T. Mallings Boghandel, Kristiania 1880.

Collett, Alf: Familien Collett. Efterretninger, Christiania 1872

Collett, Camilla:
Sidste Blade. Erindringer og Bekjendelser, Gyldendal Boghandel, København 1868.
– Brev til Hartvig Lassen, 5.4.1867, Ms.fol 3111, Nasjonalbiblioteket.
– Brev til Frederik Hegel, 18.5.1867, nr. 88 i NKS 3742, 4°, 1. Række, Det Kongelige Bibliotek, København.
– Brev til Hartvig Lassen, november 1867, Brevs. 5, Nasjonalbiblioteket.
– Brev til Frederik Hegel, 19.11.1867, nr. 90 i NKS 3742, 4°, 1. Række, Det Kongelige Bibliotek, København.
– Brev til Alf Collett, 23.11.1867, Brevs. 5, Nasjonalbiblioteket.
Om Hegel og Bjørnson, Ms.8° 275:3:b, Nasjonalbiblioteket.
– «Ogsaa om forlæggere og forfattere», Striden om norske forfattere og danske forlæggere, Cammermeyer og P.T. Mallings Boghandel, Kristiania 1880.
– «Af Forfatterinden til ‘Amtmandens Døttre’», Morgenbladet 22.4.1880.

Fulsås, Narve: «Innledning Brev 1844-71», Henrik Ibsens skrifter 12, Aschehoug, Oslo 2005.

Hegel, Frederik:
– Brev til Camilla Collett, 25.5.1867, nr. 38 i NKS 3742, 4° 2. Række, Det Kongelige Bibliotek, København.
– Brev til Camilla Collett, 5.11.1867, nr. 40 i NKS 3742, 4° 2. Række. 1867-1872, Det Kongelige Bibliotek, København.

Hoem, Edvard: Villskapens år. Bjørnstjerne Bjørnson 1832-1875, Forlaget Oktober, Oslo 2009.

Jovicic, Jelena: L’épistolaire intime (1850-1900). Genre pratique et culturelles, Cambridge Scholar Publishing 2010.

Milne, Esther: Letters, Postcards, Email. Technologies of Presence, Routledge, New York, London 2010.

Nielsen, L.C.: Frederik V. Hegel. Hans forgængere og hans slægt. Et mindeskrift, Fr. Bagges Kgl. Hof-bogtrykkeri, København 1909.

Ordbog over det danske Sprog (ODS). Gyldendal, København 1918-56.

Petersen, Clemens: «Konsulentuttalelse», nr. 39 i NKS 3742, 4° 2. Række. 1867-1872, Det Kongelige Bibliotek, København.

Robinson, Michael: «’The Great Epistolick Art’. An Introduction», Nordic Letters 1870-1910, Ed. by Michael Robinson and Janet Garton, Norvik Press 1999.

Steen, Ellisiv: Den lange strid. Camilla Colletts senere forfatterskap, Gyldendal, Oslo 1954.
– Kartotek over Camilla Colletts brev. Ms.fol. 4120.

Tveterås, Harald L.: Den norske bokhandels historie II, Norsk bokhandler-medhjelper-forening, J.W. Cappelens Forlag, Oslo 1964

Aarnes, Sigurd Aa.: «Den danske kritiker Carl Rosenberg og norsk litteratur», «Laserne». Studier i den dansk-norske felleslitteraturen etter 1814, Aschehoug, Oslo 1994.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev til Bjørnstjerne Bjørnson

I denne utgaven publiseres fem brev fra Camilla Collett til Bjørnstjerne Bjørnson. Disse brevene er, bortsett fra en side av et brev fra Bjørnson til Collett, trolig det eneste som er bevart av deres kortvarige korrespondanse. Forholdet mellom de to ble stadig kjøligere og i det siste brevet tar Collett et oppgjør med Bjørnson.

Marius Wulfsberg har skrevet innledning om brevenes forhistorie og det han kaller en «historie om uvennskap». Mette Refslund Witting har stått for det filologiske arbeidet med utgivelsen.

NB kilder 2:2
ISBN: 978-82-7965-252-6 (digital utgave, bokselskap.no),
978-82-7965-253-3 (epub), 978-82-7965-254-0 (mobi)

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.