Brev til Henrik og Susanna Ibsen

av Camilla Collett

[12. februar 1883]. Brev til Susanna Ibsen.

Brevs. 200

Opplysninger om brevet:
Brevet har ingen opprinnelig datering, men det er skrevet på med blyant: «(Christiania 12.2.1883?)». Det er sannsynligvis skrevet samtidig med og sendt sammen med brevet til Henrik Ibsen 12. februar 1883. Det ser ut til at papiret brevet til Susanna Ibsen er skrevet på er skåret ut av andre legg i brevet til Henrik Ibsen samme dag.

Kjere Fru Ibsen!

Inderlig Tak for Deres kjere, vakre Brev. Jeg tillod mig at læse det for de Par Intime der blev igjen efter Formiddagsfesten, til Middag og Aften: Sønnerne, Fru ColbanMarie Colban (1814–84) og de to Hanstens,Søstrene Thora Hansteen (1816–98) og Aasta Hansteen (1824–1908) mine gamle Veninder, der er noget ved dem, der minder mig om Dem.

Hvor jeg tænkte på Dem Fru Ibsen den Dag, og ønskede De havde været der!

Ak jeg ved ikke hvordan det er, jeg er mer melankolsk end nogensinde før denne Fest. Jeg tror, når man lunker sådan stille vegetativt hen, gør det, at manat man] rettet fra man at av utgiver rystes man op til noget så usædvanligt som denne Begivenhed, det tåler man ikke tror jeg. Man kommer ganske 2ud af Folderne, og bliver mere stemt til at finde Livet her i Christiania trøstesløst. Forundes det mig engang at treffe Dem, skal jeg forklare, hvori jeg tror det ligger. Kunde vi ikke reise lidt sammen her til næste Sommer her i Landet? Tænk på det. Hvor lidet jeg dog kjender det Herligste ved vort Land! Min triste, ‹moene›moene] (en eldre form av) modne (ODS) Livsfælle, Ensomheden, lader mig aldrig komme dertil. Jeg boer ikke hyggeligt i Vinter, her er meget liden Anledning til at få en midlertidig lidt smuk Bolig, når man skyr Hotellerne og ikke selv vil sætte Bo.

Med venligst Hilsen til SigurdSigurd Ibsen (1859–1930) altid Deres CC.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev til Henrik og Susanna Ibsen

Brevene fra Camilla Collett til ekteparet Ibsen forteller om et vennskap bygget på gjensidig respekt.

Brevene inneholder dessuten gode beskrivelser av Camilla Colletts omflakkende liv i Europa. Reiselivets utfordringer som avgangstider, billettsystemer, togkomfort, overnattingssteder m.m. beskrives utførlig, og livet som dikter i frivillig eksil trer tydelig frem.

I denne utgaven publiseres alle Nasjonalbibliotekets brev fra Camilla Collett til ekteparet Ibsen i sin helhet. Boken er andre bok i Nasjonalbibliotekets kildeskriftserie NB kilder.

ISSN: 1894-7662 NB kilder (elektronisk utg.)

ISBN: 978-82-7965-224-3 (digital utgave, bokselskap.no), 978-82-7965-225-0 (epub), 978-82-7965-226-7 (mobi)

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.