Brev til Henrik og Susanna Ibsen

av Camilla Collett

12. januar 1880. Brev til Henrik Ibsen.

Brevs. 200

Opplysninger om brevet:
Sammen med dette brevet sendte Camilla Collett brevet datert 6. november 1879 (HIS 13k, 652). Henrik Ibsen hadde i mellomtiden sendt «Et Dukkehjem» med følgebrev til Camilla Collett 20. november 1879 (HIS 13, 525).

Det er underlig nok at mit lille Brev har ligget sålænge. Jeg nedskrev det, næsten uden nogen bestemt Tanke på at sende det. Der var såmeget som man stiltiende bliver Vidne til, der oprørte mig, og så meget der på andre Måder knugede mig, og jeg nedskrev Navnet Ibsen næsten som en Besværgelse, en mægtig Ånds Påkaldelse.

Så modtog jeg Deres Sendelse af Bogen med det lille Kort.

Jeg forsikrer Dem Ibsen, at både 2Gaven og Ordene der ledsagede den, har vakt en Længsel efter Dem og Fru Ibsen og Sigurd,Sigurd Ibsen (1859–1930) som jeg formelig må kjæmpe imod, skal den ikke drage afsted med mig og lade mig, istædetfor at søge det påtænkte Vinterophold i en Middelhavsby, lande i München.

Til Paris vilde jeg da under alle Omstændigheder gå i de første Vårmåneder og betle igjen om den Rekreation, den Fornyelse som dette herlige Sted altid har skjænket mig. Dette skrækkelige Kjøbenhavnske Vinterklima, har atter igjen øvet sin Virkning, og dennegang så alvorlig, at det hindrer mig fra at komme afsted. Rheumatiske Lidelser, som jeg ellers er temmelig befriet for, har næsten 3hele Julen holdt mig inde.

Hvormeget havde vi ikke at tale om! Der er nu «Et Dukkehjem» som vi Alle for Øieblikket leve i. Når jeg ikke måtte antage, at alle Anmeldelser af Stykket og Opførelser blev Dem tilsendt, vilde jeg gjerne samle nogle og sende Dem. En af de bedste af disse Anmeldelser har jeg idag læst under Mærket – V – i Norsk «Aftenposten». Det er udentvivl den, som vil hjelpe Folk bedst over den Anstødssten hvorover de Alle snuble: Noras Bortgang. Måske De ved det, at det er Bredo Morgenstjerne,Bredo Henrik von Munthe af Morgenstierne (1851–1930) en Søn af Amtmanden i Stavanger der skjuler sig under dette Mærke.

Det er ellers ganske mærkeligt, at alle Danske, mundtlige og skriftlige Udtalelser 4ere enige om at Noras Rolle gives uovertreffeligt af Fru Hennings,Betty Hennings (1850–1939) men ingen Norske vil anerkjende det. Mig tilfredsstillede hun heller slet ikke. Fru HwasserElise Hwasser (1831–94) vil kunne give den og alle andre Nationer, men ingen Dansk. Derfor forstå de heller slet ikke Rollen; det vil sige Nora.

Hvordan har De det forresten i München? Der er vist meget forandret siden vort sidste Samvær der. Glæder De mig med et Svar, så fortæl mig lidt derom. Ak, jeg skulde give meget til at kunne sidde en Aftenstund hos Dem og Fru I. i god Ro og aldrig blive færdig med at fortælle og høre fortælle! – Her er uhyggeligt. Dagens Partistrid, for Øieblikket den famose Drachmann-Shandorph-Plougske, er udartet til en Slags blodig Tyrefægtning, men hvem der er Tyrene og hvem Hestene i denne ædle Kamp er ikke godt at afgjøre, man vender sig blot med Væmmelse Øiet bort. Også Denne Strid vilde kunne interesseinteresse] trolig feil for: interessere Dem som Psykolog. De kan gjøre Dem et Begreb om hvordan den føres, når et af disse Indlæg fra «det unge Danmark» som Pl. først angreb, består af et flere Siders Register på alle de Grovheder og Skjeldsord mod navngivne hæderlige Personer, man har kunnet finde i hans hele glorværdige Redaktionsvirksomhed et opbyggelige Repertoire! Nu må jeg sige Dem Farvel! Deres meget forbundne Camilla Col.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev til Henrik og Susanna Ibsen

Brevene fra Camilla Collett til ekteparet Ibsen forteller om et vennskap bygget på gjensidig respekt.

Brevene inneholder dessuten gode beskrivelser av Camilla Colletts omflakkende liv i Europa. Reiselivets utfordringer som avgangstider, billettsystemer, togkomfort, overnattingssteder m.m. beskrives utførlig, og livet som dikter i frivillig eksil trer tydelig frem.

I denne utgaven publiseres alle Nasjonalbibliotekets brev fra Camilla Collett til ekteparet Ibsen i sin helhet. Boken er andre bok i Nasjonalbibliotekets kildeskriftserie NB kilder.

ISSN: 1894-7662 NB kilder (elektronisk utg.)

ISBN: 978-82-7965-224-3 (digital utgave, bokselskap.no), 978-82-7965-225-0 (epub), 978-82-7965-226-7 (mobi)

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.