Brev til Henrik og Susanna Ibsen

av Camilla Collett

12. juli [1884] Brev til Susanna Ibsen.

Brevs. 200

Opplysninger om brevet:
Brevets datering er uten årsangivelse, men det er skrevet på med blyant: «[188?]». Året er muligvis 1884, for den sommeren var Susanna og Sigurd Ibsen i Kristiania (Sæther 2008, 240). Dessuten stemmer det med at Camilla Collett våren 1884 var i Paris, kom til København i løpet av sommeren og tok inn på Modum bad i august (Steen upubl.)

Kjereste Fru Ibsen!

Medens jeg i Går sad og bladede i en Norsk Avis, støder jeg pludselig på «Fru Henrik Ibsen, Dr. S. Ibsen,Sigurd Ibsen (1859–1930) Grand Hotel.» en Overraskelse, som mødte mine stille Ønsker at jeg dog kunde treffe Dem Hjemme i Sommer. Jeg tænkte mig dette så deiligt, måske at reise lidt med Dem, eller mødes med Dem på et af vore Badesteder. Og nu er De og Sigurd deroppe og jeg sidder hernede i Kongens Kjøbenhavn, træt og mødig efter et Pariserophold, blot ventende på at vinde lidt Kræfter, til at reise Hjem. 2Jeg vil gjøre Alt for at det kunde ske inden en Uge eller to. Men treffer jeg da Dem? De er vel allerede da brudt op fra Christiania. Det skulde gjøre mig uhyrlig ondt skulde vi forfeile hinanden. Kunde vi da slet ikke mødes i August, ved Modum Bad, hvorhen det er min Agt at ligge en kort Tid? De vilde have så godt deraf.

Finder nu disse Linier Dem endnu i Chr. så skriv mig endelig strax til og sig mig Deres Planer og hvor De er at finde.

Altid Deres trofast hengivne
Camilla Collett.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev til Henrik og Susanna Ibsen

Brevene fra Camilla Collett til ekteparet Ibsen forteller om et vennskap bygget på gjensidig respekt.

Brevene inneholder dessuten gode beskrivelser av Camilla Colletts omflakkende liv i Europa. Reiselivets utfordringer som avgangstider, billettsystemer, togkomfort, overnattingssteder m.m. beskrives utførlig, og livet som dikter i frivillig eksil trer tydelig frem.

I denne utgaven publiseres alle Nasjonalbibliotekets brev fra Camilla Collett til ekteparet Ibsen i sin helhet. Boken er andre bok i Nasjonalbibliotekets kildeskriftserie NB kilder.

ISSN: 1894-7662 NB kilder (elektronisk utg.)

ISBN: 978-82-7965-224-3 (digital utgave, bokselskap.no), 978-82-7965-225-0 (epub), 978-82-7965-226-7 (mobi)

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.