Brev til Henrik og Susanna Ibsen

av Camilla Collett

[1877] Dikt til Henrik og/eller Susanna Ibsen.

Brevs. 200

Opplysninger om diktet:
Diktet har ingen opprinnelig datering, men det er skrevet på med blyant «[1877. München?]». Det er dessuten uklart om diktet er skrevet til Henrik eller Susanna, eller til dem begge. Det lå etter tidligere ordning sammen med brevene til dem begge. Samme dikt med noen få endringer har Camilla Collett skrevet for hånd forrest i et eksemplar av Norsk Lyrik 1814–1879. I Udvalg ved K.A. Winter-Hjelm (1879). Eksemplaret finnes i Nasjonalbiblioteket og har signaturen Ms.8° 2822. Boken var trolig en gave fra Camilla Collett til Sigurd Ibsen, for hun har i samme bok skrevet en hilsen til ham: «Kjere Sigurd! Tag denne lille Bog, som et Udtryk for det bedste og elskværdigste i vor Nationalitet, og lad den minde Dem, når Årrækker ligger mellem os, om en gammel Veninde. Camilla Collett. Roma den 4de Juni 1881.».

Man bryder med det strengt Partikulære
De gamle Led og Stængsler falde Dag for Dag.
Kring Menneskehedens fælleds store Sag,
Vil man se Alt sig fylke mer og mere.
Selv Poesien, Hjertelivets Tolk,
Der inderligt dog henger ved sit Folk.
Selv den, der mest til Hjemmets Lunhed trænger,
Kan ikke holde Stand bag Gjerdet længer.
Lystrende det samme Bud,
Den tager sit Parti og vandrer ud!
.. Når derfor indenfor et Hjemlands snevre Kreds,
Man ikke strax sig kan – det hænder Flere –
Spidsborgerligen pent indregistrere,
Så skabe man sig derfor ikke Sorger,
Fattet, vel tilfreds.
Man tager Sagen da, og bliver Verdensborger.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev til Henrik og Susanna Ibsen

Brevene fra Camilla Collett til ekteparet Ibsen forteller om et vennskap bygget på gjensidig respekt.

Brevene inneholder dessuten gode beskrivelser av Camilla Colletts omflakkende liv i Europa. Reiselivets utfordringer som avgangstider, billettsystemer, togkomfort, overnattingssteder m.m. beskrives utførlig, og livet som dikter i frivillig eksil trer tydelig frem.

I denne utgaven publiseres alle Nasjonalbibliotekets brev fra Camilla Collett til ekteparet Ibsen i sin helhet. Boken er andre bok i Nasjonalbibliotekets kildeskriftserie NB kilder.

ISSN: 1894-7662 NB kilder (elektronisk utg.)

ISBN: 978-82-7965-224-3 (digital utgave, bokselskap.no), 978-82-7965-225-0 (epub), 978-82-7965-226-7 (mobi)

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.