Brev til Henrik og Susanna Ibsen

av Camilla Collett

[1890-årene] Brev til Susanna Ibsen.

Brevs. 200

Opplysninger om brevet:
Brevet er udatert, men Ellisiv Steen mener at det må være fra den tid hvor Ibsens var flyttet tilbake til Kristiania, altså etter 1891 (Steen upubl.)

Kjere Fru Ibsen! Det er så længe siden vi så og hørte noget til hinanden, og dog har jeg mer end nogensinde søgt Dem i Tankerne. En sådan Tid Tid som denne mindes jeg aldrig at have gjennemlevet. Der gives stille Sorger, der knuger mere end de der anerkjendes for Sorger – ingen vil se dem, ingen forstår dem.

Og så har denne Vinter – denne skrækkelige Vinter været mig. Jeg har ingenting magtet – ikke engang en Tak til Ibsen for den Venlighed at sende mig Bogen – ‹Dagens› Bog. Jeg er bare nået til at læse den 22 Gange, og venter nu kun på at få den hjem efter et Lån, for ret at fordybe mig i den – veiledet – eller skal jeg sige – muligst ikke veiledet af den Overflod af Uddybelser og Fortolkninger som dette mærkelige Værk har draget efter sig … Ja, der skal noget til for at være en Ibsen! Der skal Kraft til at give det Store, men også Kraft til at modtage det ikke altid Store.

Jeg kan desværre ikke komme ned til Dem, Kjere Fru Ibsen. Skulde jeg se Dem engang træde ind af min Dør, skulde det oprigtig glæde

Deres Camilla Collett.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev til Henrik og Susanna Ibsen

Brevene fra Camilla Collett til ekteparet Ibsen forteller om et vennskap bygget på gjensidig respekt.

Brevene inneholder dessuten gode beskrivelser av Camilla Colletts omflakkende liv i Europa. Reiselivets utfordringer som avgangstider, billettsystemer, togkomfort, overnattingssteder m.m. beskrives utførlig, og livet som dikter i frivillig eksil trer tydelig frem.

I denne utgaven publiseres alle Nasjonalbibliotekets brev fra Camilla Collett til ekteparet Ibsen i sin helhet. Boken er andre bok i Nasjonalbibliotekets kildeskriftserie NB kilder.

ISSN: 1894-7662 NB kilder (elektronisk utg.)

ISBN: 978-82-7965-224-3 (digital utgave, bokselskap.no), 978-82-7965-225-0 (epub), 978-82-7965-226-7 (mobi)

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.