Brev til Henrik og Susanna Ibsen

av Camilla Collett

[1894] Kladd til brev til Susanna Ibsen.

Brevs. 5

Opplysninger om brevet:
Kladd til et brev til Susanna Ibsen. Det kjennes ikke til en renskrevet versjon av brevet, så brevet er sannsynligvis aldri blitt sendt. Første del av brevet virker omhyggelig skrevet, men på slutten blir det en del rettelser, og brevet er ufullendt. Det er ingen datering, men to årstall er skrevet på med blyant: «1889?» og «1894». «1889?» er strøket. På baksiden er det skriblerier oppsatt i listeform. Det ser ut til å være en huskeliste, og noen punkter er strøket, andre ikke. Listen består både av navn og gjøremål.

Kjere Fru Ibsen. Jeg har omtrent ‹vundet› igjennem ⅓ af St-sAugust Strindberg (1849–1912) tydske Bog og dermed kan jeg også helst lade det bero. Når man har sundet sig lidt efter det første kvalmende Indtryk, samler det sig i et roligere, mere oversigtligt. For mig står da denne Bog, snarere som et vægtigt Indlæg i Kvindesagen[.] Kan man fastholde, at den egentlige Drivefjer, i denne Sag er Klage-Anklage mod Modpartiet Manden, så har Forfatteren af dette Smædeskrift, så langt ‹hen› at modbevise Anklagens Berettigelse, tvertimod på glimrende Måde støttet dem. Når han i ‹sine gemene› Beskyldninger mod de Enkelte han vil tillivs tager hele Kjønnet med, medens han i sit blinde Raseri på det g‹…›ligste stiller sig selv blot, sker det jo også i hans eget Kjøns Navn. Han er slem mod dette sit eget Kjøn når han vil pådutte det en sådan brutal rå Opfatning af Kvinden. Os skade det ikke Og jeg er fo‹…›tet om at enhver skikkelig Mand helst vil frabede denne Strindbergske Bjørnetjeneste.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev til Henrik og Susanna Ibsen

Brevene fra Camilla Collett til ekteparet Ibsen forteller om et vennskap bygget på gjensidig respekt.

Brevene inneholder dessuten gode beskrivelser av Camilla Colletts omflakkende liv i Europa. Reiselivets utfordringer som avgangstider, billettsystemer, togkomfort, overnattingssteder m.m. beskrives utførlig, og livet som dikter i frivillig eksil trer tydelig frem.

I denne utgaven publiseres alle Nasjonalbibliotekets brev fra Camilla Collett til ekteparet Ibsen i sin helhet. Boken er andre bok i Nasjonalbibliotekets kildeskriftserie NB kilder.

ISSN: 1894-7662 NB kilder (elektronisk utg.)

ISBN: 978-82-7965-224-3 (digital utgave, bokselskap.no), 978-82-7965-225-0 (epub), 978-82-7965-226-7 (mobi)

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.