Brev til Henrik og Susanna Ibsen

av Camilla Collett

Juli 1887. Dikt til Henrik og/eller Susanna Ibsen.

Brevs. 200

Opplysninger om diktet:
Diktet ble trykt i en lenger og noe endret form i Samlede verker bind 3 (441–42). Der har diktet tittelen «I Fængslet paa Munkholmen. Juli 1887». Det finnes i tillegg i Nasjonalbiblioteket to manuskripter med diktet i den lengre versjonen: Ms.8° 273:19 og Ms.8° 1729. Det er opplyst i Samlede verker bind 3 (544) at diktet er trykt i et «Trondhjemsblad» med tittelen «Den fangne Ørn». Dette trykk er ikke funnet.

En Skåltale på Munkholmen. Juli 87.

Grumt du behandled o Danmark! Hvad engang du eied af                                                                                               Stort.
Nu hævner det sig, hvad Du levned, har Tiden grumt feiet                                                                                               bort.

Mens Usseldom, sminkede Laster, du hylded og hæved på                                                                                               Skjold.
Dit beste, dit stolteste Eie, brød ned du, med skjændigste                                                                                               Vold.

Der fulgte en Tid, da du skjelned, med renere luttret Sans,
Da over dig rigt sig spredte, den sande Storhedens Glans.

Alt hvad der dengang blandt Lande, en Hædersplads høit dig                                                                                               gav,
Dit Kunstnerry, dine Skjalde, hvor blev det Altsammen af? …

Med Norge, dit stakkers Stedbarn, blev det også jo brat                                                                                               forbi …
Barnet kom vel af Gårde. Det gjorde et godt Parti.

Hvad er det som over din Storhed, så herjende lagde sin                                                                                               Hånd?
Er det Struensees, Eleonoras, er det Griffenfeldts hævnende                                                                                               Ånd.

Ja Griffenfe[l]dts er det! … Mens her til hans Fangeburs                                                                                   sollyste Tinde
Den stiger dump ‹manende› op – lad os tømme en Skål til hans                                                                                               Minde!

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev til Henrik og Susanna Ibsen

Brevene fra Camilla Collett til ekteparet Ibsen forteller om et vennskap bygget på gjensidig respekt.

Brevene inneholder dessuten gode beskrivelser av Camilla Colletts omflakkende liv i Europa. Reiselivets utfordringer som avgangstider, billettsystemer, togkomfort, overnattingssteder m.m. beskrives utførlig, og livet som dikter i frivillig eksil trer tydelig frem.

I denne utgaven publiseres alle Nasjonalbibliotekets brev fra Camilla Collett til ekteparet Ibsen i sin helhet. Boken er andre bok i Nasjonalbibliotekets kildeskriftserie NB kilder.

ISSN: 1894-7662 NB kilder (elektronisk utg.)

ISBN: 978-82-7965-224-3 (digital utgave, bokselskap.no), 978-82-7965-225-0 (epub), 978-82-7965-226-7 (mobi)

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.