Brev til Henrik og Susanna Ibsen

av Camilla Collett

[Mai–juni 1877]. Brev til Susanna Ibsen.

Brevs. 200

Opplysninger om brevet:
Brevet har ingen opprinnelig datering, men det er skrevet på med blyant «[1877, mai–juni.] [München]». Den omtalte avreisen fra München mot Paris er sannsynligvis i 1877 en gang mellom 17. mai og 23. juni, for 17. mai 1877 holdt Camilla Collett tale i München (Steen 1954, 212–13), og 23. juni 1877 skrev hun brev til Kristian Anastas Winterhjelm fra Paris (Brevs. 196).

Kjere Fru Ibsen! Hjemkommen til Hotellet oplyser Portneren mig om at det er feilagtig hvad Hin Baneofficiant har opgivet for mig at det almindelige Tog går Kl 7–10. Det går nemlig allerede 6 ½ og Hurtigtoget 6 ¼, jeg skriver Dem derfor i min Angst for at De og Frøken KrebsSannsynligvis Johanne Krebs (1848–1924) skal gå forgjeves og tillige for at bede Dem da det er så tidlig, heller at afstå derfra, jeg vil allerede være der før 6 da det intet har forandret i min Beslutning, kun ved jeg ikke hvilket af disse Tog jeg vælger, det kommer an på om jeg hurtig kan komme afsted fra Strasburg, eller ‹blive liggende›, i så Fald tager jeg med Hurtigtoget Giennemgangs2billett helt til Paris. Når De kun vilde gjøre mig den store Tjeneste at avertere Frøken Krebs om denne Forandring[.] Det er dog skammelig at man blive sådan narret. K‹…› Ser jeg Dem så ikke mer så hjertelig Lev vel og Tak for denne Gang. Fra Paris skriver jeg Dem.

Camilla C.

Jeg kan ikke tvivle på at Portnerens Oplysning er rigtig da den trykte D‹…› ‹henger› i hans Værelse.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev til Henrik og Susanna Ibsen

Brevene fra Camilla Collett til ekteparet Ibsen forteller om et vennskap bygget på gjensidig respekt.

Brevene inneholder dessuten gode beskrivelser av Camilla Colletts omflakkende liv i Europa. Reiselivets utfordringer som avgangstider, billettsystemer, togkomfort, overnattingssteder m.m. beskrives utførlig, og livet som dikter i frivillig eksil trer tydelig frem.

I denne utgaven publiseres alle Nasjonalbibliotekets brev fra Camilla Collett til ekteparet Ibsen i sin helhet. Boken er andre bok i Nasjonalbibliotekets kildeskriftserie NB kilder.

ISSN: 1894-7662 NB kilder (elektronisk utg.)

ISBN: 978-82-7965-224-3 (digital utgave, bokselskap.no), 978-82-7965-225-0 (epub), 978-82-7965-226-7 (mobi)

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.