Brev til Henrik og Susanna Ibsen

av Camilla Collett

[November 1880]. Brev til Susanna Ibsen.

Brevs. 200

Opplysninger om brevet:
Brevet har ingen opprinnelig datering, men det er skrevet på med blyant «(nov. 1880?)». Brevet er sannsynligvis fra begynnelsen av november 1880, for brevet Camilla Collett har ventet svar på i nesten 14 dager kan være det som er datert 18. oktober 1880.

Kjere Fru Ibsen! Min Bøn til Dem om hurtigt Svar på et længere, herfra afsendt Brev, er desværre endnu uopfyldt. Det bliver snart 14 Dage siden. Jeg kan ikke holde ud længer her, med den Bevidsthed Intet – aldeles Intet at udrette. Det uafladelig onde Veir gjør det lige nedslående ude som inde. Så får det da med Guds Hjelp gå mod Syden, til Rom for Vinteren. I München bliver jeg da kun kort Tid, da jeg så inderlig stunder mod Sol og lidt Liv – at se på.

Kjere Fru Ibsen, er der noget i mit 2sidste Brev der har stødt Dem? Hvis ikke så vis det ved strax at skrive mig nogle Ord. Sig mig, thi jeg trænger til det – at De også glæder Dem lidt til Gjensynet, ligesom jeg i Sandhed gjør det.

– Skriv mig lidt om Münchener og Romerforholdene nu i År. I München vilde jeg helst i en Pension, hvis De kunde anvise mig nogen. En Ensomhed som den jeg har døiet siden vi skiltes er næsten Sinds- og sands‹forrykkende›.

Deres trofast hengivne
Camilla Collett.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev til Henrik og Susanna Ibsen

Brevene fra Camilla Collett til ekteparet Ibsen forteller om et vennskap bygget på gjensidig respekt.

Brevene inneholder dessuten gode beskrivelser av Camilla Colletts omflakkende liv i Europa. Reiselivets utfordringer som avgangstider, billettsystemer, togkomfort, overnattingssteder m.m. beskrives utførlig, og livet som dikter i frivillig eksil trer tydelig frem.

I denne utgaven publiseres alle Nasjonalbibliotekets brev fra Camilla Collett til ekteparet Ibsen i sin helhet. Boken er andre bok i Nasjonalbibliotekets kildeskriftserie NB kilder.

ISSN: 1894-7662 NB kilder (elektronisk utg.)

ISBN: 978-82-7965-224-3 (digital utgave, bokselskap.no), 978-82-7965-225-0 (epub), 978-82-7965-226-7 (mobi)

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.