Dekorert papir – en fargesprakende kilde til bokhistorisk kunnskap

Litteraturliste

Bartl, Anna et al 2005. Der «Liber illuministarum» aus Kloster Tegernsee. Edition, Übersetzung und Kommentar der kunsttechnologischen Rezepte. Stuttgart: Franz Steiner

Eidsfeldt, Anne og Nina Hesselberg-Wang 2020. Med tapp og hektering : Norsk begrepsapparat og manualer for beskrivelse av bokbind. NB tema 9, Nasjonalbiblioteket. Digital utgave, bokselskap.no

Exner, W.F. 2020 [1869]. «Die Tapeten- und Buntpapier-Industrie für Fabrikanten und Gewerbtreibende sowie für technische Institute. Weimar 1869.». I: Ketzer, Roswitha 2020. «Metallic Paper: Its manufactering process and comparing analysis». I: Journal of Paperconservation, Volume 21, Issue 1, s. 1–14

Fiskaa, Haakon M. 1973. Norske papirmøller og deres vannmerker 1695–1870. Oslo: Universitetsbiblioteket i Oslo

Haemmerle, Albert 1961. Buntpapier. Herkommen, Geschichte, Techniken, Beziehungen zur Kunst. München: Callwey

Hageböck, Matthias 2020. «Vielfalt durch Puzzlen – ein Rationalisierungsverfahren aus der Frühzeit der Brokatpapierherstellung». I: Die Phantastasche Welt der Brokatpapiere, s. 157–174. Bern: Haupt Verlag

Hejbroek, J. F. og T. C. Greven 1994. Sierpapier, marmer-, brocaat- en sitzpapier in Nederland. Amsterdam: De Buitenkant

Hesselberg-Wang, Nina 2018. «Ähnlich oder Identisch? Der Vergleich der Brokatpapiermustern unter Einbeziehung der Video-Spektralanalyse». I: Einbandforschung, hefte 42, april 2018, s 46–56. Berlin.

Hesselberg-Wang, Nina 2021. Bokkunst : Dekorerte forsatser og overtrekk på papir og tekstil fremstilt av Universitetbibliotheks-bogbinder Hans Mathæus Refsum. NB tema 10, Nasjonalbiblioteket. Digital utgave, bokselskap.no

Kopylov, Christiane F. 2012. Papiers dorés d’Allemagne au siècle des Lumières : suivis de quelques autres papiers décorés (Bilderbogen, Kattunpapiere & Herrnhutpapiere) 1680–1830. Paris: Éditions des cendres

Krause, Susanne og Julia Rinck 2016. Buntpapier – ein Bestimmungsbuch. Decorated paper – a guidebook. Sierpapier – een gid. Stuttgart: Hauswedell

Krause, Susanne 2018. «Decorated Paper: Diversity and Individuality», seminarinnlegg på Bokhistorisk workshop, Nasjonalbiblioteket, 25. mai 2018 (upubl.)

Marks, P.J.M. 2015. An anthology of Decorated papers. London: Thames & Hudson

Munthe, Wilhelm 1943. «Foreningen for norsk bokkunst» I: Boknåm : essays for bokvenner, s. 67–82. Oslo: Cammermeyer

Paulsson, Gregor 1969. Konstens Värdenshistoria, b. 2. Stockholm: Natur och kultur

Reschke, Gisela 2013. «Stoy, Georg Christoph». I: Neue Deutsche Biographie, 25 (2013), s. 462–463. Digital utgave: deutsche-biographie.de

Rinck, Julia og Susanne Krause 2021. Handbuch Buntpapier. Stuttgart: Hauswedell

SNL = Store norske leksikon (lest 18.08.21)

Sönmez, Nedim 2018. «Turkish papers in European Alba Amicorum. On the history of decorated papers in Europe». I: Journal of the International Association of Paper Historians, Vol. 22, Issue 2, s. 11–15

Wikipedia (lest 18.08.21)

Wolfe, Richard J. 2018. Marbled paper : its History, Techniques and Patterns. 2. utg., New Castle, Delaware: Oak Knoll Press

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Dekorert papir – en fargesprakende kilde til bokhistorisk kunnskap

Dekorert papir har gjennom 400 år vært et av de mest tilgjengelige og benyttede utsmykningsmidler i Europa. Dekorert papir på bokbind bærer i seg vitnemål om flere hundre års kultur- og teknologihistorie, om handelsveier og økonomi, om leseferdighet, folkeopplysning og kunstsyn.

Denne publikasjonen åpner døren til dekorert papirs vidunderlige verden. Her får du en introduksjon til og beskrivelse av de mest benyttede dekoreringsteknikkene opp gjennom historien, hovedsakelig illustrert med eksempler fra Nasjonalbibliotekets samling.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.