Dengang –

av Regine Normann

[11]

99Det duret i ovnen, og middagsbordet stod dækket til tre, da Jochum Telman kom ind paa stuen.

Lys var ikke tændt, men i skjæret fra ilden saa han jomfru Stoltz sitte og strikke i den brede armstolen, og nær hende paa en skammel sat Margrete Christensdatter Maarsund. Hun var barhodet, hadde lavhalset, sort kjole og nøstet hvitt garn.

Mismodet og al indre lede var som blaast av ham ved det syn, og sjælefornøid gik han bort til hende og ønsket hende velkommen til prestegaarden og takket, for hun vilde være snil og hjælpe gudmoren, nu hun hadde det saa travelt med alt stellet til jul.

Margrete reiste sig undselig ved de mange ord og neiet dypt, og unødig længe holdt han hendes haand i sin.

Saa traadte han bak jomfruens stol og klappet hende skøieragtig paa skulderen –

100«Nu skal hun være forsigtig med gigten sin og nytte hjælpen længst mulig, hører hun det.»

Jomfruen kniste glad, rullet strikketøiet sammen, og saa stolt og kjærlig paa Margrete, som sat der saa uskyldig og from og ikke ante det gudmoren nu laget i stand for hende.

«Det var heller ikke mere end netop hun vilde bli med og hjælpe gudmor sin; men jeg skal da gjøre mit for at holde paa hende. Og nu skal det bli mat paa timen; pastoren er sagtens baade sulten og tørst efterpaa den lange turen –»

Hun hastet ut av stuen, og Jochum Telman satte sig i hendes stol.

«Hadde De ikke lyst at komme til os, Margrete?»

«Jo – – men –» stottet hun lavt og bøidde hodet for at slippe at se paa ham og nøstet ivrig.

Lysningen fra ovnen laa over hendes skinnende fletter og den hvite, slanke hals, og ikke sig selv mægtig fattet han med begge hænder om hendes hode og snudde ansigtet op mot sig.

«Margrete, du søte deilige Margrete, se paa mig! Jeg har længtet efter dig hver stund og 101time i døgnet siden jeg sidst saa dig. – Bryr du dig om at høre det?»

Hun bare saa paa ham til svar, og han kysset hende.

Jomfruen tok i dørklinken, og de spratt fra hinanden. Margrete nøstet saa traaden pep, og presten fik det med at rote i varmen; men da de atter blev alene, grep han Margretes hænder og sa:

«Jeg maa faa tale med dig senere i kveld.»


Men da de mætt og munter sat og koset sig ved kaffen, som Telman altid maatte ha like efter maten, laat der bjeldeklang, og en slæde kjørte ind paa tunet og svinget op for gangtrappen.

Kjære, hvem kunde det være som kom nu, undret jomfruen og skottet ut av vinduet.

«Det er Vinjefolket, Falk og begge døtrene,» meldte hun, og Jochum Telman gik ut for at ta mot dem.

Men det bélet nyttet Margrete Christensdatter til at stikke sig væk paa jomfruens kammers. Hun vilde ikke være inde til beskuelse for storkarene.

– – – Gjestgiver Carolus Falk var en mand i tredveaarsalderen, liten, mørk med krum næse og svarte, tindrende øine. Han hadde giftet sig til en aldrende kone, meget 102jordegods og to voksne døtre, og forstod sig bedre paa boklig lærdom og brændevin end paa at bevare sit jordiske gods.

Den ældste av døtrene, Isabella Elchen Rafen var en vakker mørkhaaret pike, et par og tyve aar og forlovet med bygdefarsskipperen Jon Røst Schjelderup og skulde staa brud til sommeren. Søsteren, Georgine Cathrine Kaas-bøll Rafen, var tre aar yngre, blek og lyslet og sykelig. Hun færdes meget i skog og mark og hadde det med at digte leilighetsvers til bryllup og gravøl, men vilde aldrig være ved at versene var av hende.

Jochum Telman likte bedst den ældste av søstrene, den anden var ham for sky og utilnærmelig – –

Der følger fest ved at faa fremmed i grænd-grissen bygd. Jomfruen duket kaffebord paa bedstestuen, tændte to helligtrekongers lys og bad gjesterne træ dit ind.

Men hvor var Margrete? Jomfruen svarte hviskende, hun var gaat op paa kammerset og vilde helst sitte der, og Jochum Telman ante straks grunden.

Han forklarte for gjesterne at hun var i huset for at hjælpe gudmoren med julestellet, og bad jomfruen hente hende.

Da hun kom, sat de rundt bordet og drak 103kaffe. Hun fik plads mellem den yngste jomfru Rafen og gudmoren og prøvde tappert at late som ingenting; men hun var undselig og svært brydd med, hvor hun skulde gjøre av hænder og føtter.

Efter kaffen fulgte rykende varm punsch for herrerne og et bret med syltetøi og smaakaker for damerne. Jochum Telman sprettet en pose egte hollandsk knaster, han hadde bekommet givendes av Jon Røst Schjelderup, til ære for dagen og sin ven.

Carolus Falk var netop vendt hjem fra en tur til Lofoten og berettet villig det nyt han hadde hørt paa turen.

General v. Kroghs oprop til trønder og nordlændinger, som blev publiceret 1807, hadde baaret bra frugter. Hvert prestegjeld hadde bragt sin skjerv, og offervilligheten hadde været stor, om end ydeevnen enkelte steder hadde været liten. Man var alt gaat i gang med at bygge kanonbaater i Trondhjem, og én skulde være færdig.

Det var som strøk der kolde gufs gjennem stuen, naar talen var om krigen, og damerne bøidde sig dypt over sine haandarbeider og vilde ikke være ved sin egen angst. Men jomfruen suttret:

104«Den forfærdelige krigen, skal den da aldrig faa en ende.»

«Den er nyss begyndt, jomfru,» svarte Falk tørt, «og vi faar andet at føle inden den er fuldbragt, vær tryg om det.»

«Nu maa damerne smake paa brygget» foreslog Telman, og galant lot han glasset gaa rundt.

Da de hadde drukket, maatte jomfruen ut i kjøkkenet for at stelle istand til aftens; men de andre blev sittende.

For Margrete Christensdatter Maarsund var der en hellig høitidsstemning over stuen. De hadde det hyggelig hjemme hos dem ogsaa, naar der kom fremmede; men her var der noget mere fint og fornemt med. Og presten! Han var jo som forvandlet, gutteagtig munter og værdig paa samme tid; med kunde han være i passiaren uten at si et ord, og utsøkt opmerksom var han mot damerne og mot hende især. Tænk han titulerte hende for jomfru Dahl og lot hende først drikke av glasset. Aa, hun saa godt at den spidse jomfru Georgine støtte til søsteren med det samme – De skulde bare hørt det han sa til hende ista fremfor ovnen, da vilde nok Georgine sat sig til at digte vemodskvad over sig selv.

Fra Flagstad, fortalte Falk, var der bare trist 105nyt. Bygdefarsjægten var tat av engelskmanden – det var fjerde aaret paa rad de ulykkelige folkene led uheld med jægtene sine, og nøden i bygden var stor. Prosten Randulf hadde sat i gang en indsamling for at lindre den værste armoden; men det lille han fik ind, kunde ikke strække til for mange.

Den prosten Randulf var forresten en merkelig mand. Nu hadde han faat oprettet et bygdemagasin i Vaagan, som hadde til hensigt at forsyne prestegjeldet med et oplag av sædekorn, der kunde tjene til utlaan for almuen om vaaren, mot tilbakebetaling med et bestemt overmaal om høsten og derved vokse og bli en tilflugt i paakommende hungersnød.

Og sogneselskapet hadde utsat præmie for de kvinder som utmerket sig ved jorddyrkning. Presten selv ivret meget for at faa kvinderne til at overta gaardsbruket, saa mændene kunde være løs og ledig til at søke fortjeneste paa sjøen til alle tider av aaret.

«Jorden drives bedre ved dygtige kvinder end ved dovne mænd,» sa han i en præken han nyss holdt i Vaagan kirke.

«Det skulde jeg ønske kvinderne i Bø og Malnes vilde ta efter lofotværingerne i. Her regnes det jo til skam for et fruentimmer at haandtere en ljaa,» bemerket Jochum Telman. 106I Søndhordland, hvor han var født, gik kvinderne jevnsides med mændene paa markarbeide, og var de ikke flinkere, saa neimen om de var daarligere – –

Nu bad jomfruen dem tilbords. I farten streifet Jochum Telmans haand Margretes arm, og hun rødmet dypt og turde næsten ikke se op, for at ingen skulde merke hvor lykkelig hun var.

Resten av kvelden svandt snart, og inden en rigtig visste hvor tiden var blit av, maatte fremmedfolket bryte op. Der blev git ordre til at spænde for og reisetøiet blev hentet ind fra gangen og varmet ved ovnen, før de fik det paa. Og med mange taksigelser for den hyggelige kveld kjørte fremmedfolket.

Jochum Telman, jomfruen og Margrete stod paa trappen og lydde efter bjeldesinglet til de tok paa at fryse; saa gik de ind i de lune stuer, hvor lysene brændte og glassene glitret og duft av kongerøkelse, punsch og god tobak fyldte luften.

Kunde de ikke bli sittende oppe en stund til, foreslog presten. Men jomfruen mente nei. Hun maatte tidlig op, saa nu fik de kvelde, skulde der bli utrettet noget imorgen. Og dermed sa hun og Margrete godnat.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Dengang –

Romanen Dengang – ble først utgitt i 1912 og ble et gjennombrudd for Regine Normann. Handlingen er lagt til Nord-Norge og fortellingen er en kjærlighetshistorie om presten Jochum Telman og Margrete Christensdatter Maarsund og deres umulige kjærlighet.

Se faksimiler av førsteutgaven fra 1912.

Les mer..

Om Regine Normann

Regine Normann var den første kvinnelige forfatter fra Nord-Norge som slo igjennom i norsk litterær offentlighet. Forfatterskapet omfatter romaner, fortellinger, eventyr og sagn.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.