Den syngende Søemand

av Claus Frimann

No. 24. Sang for en Lots

1.
Naar, Himlen i Brand.
Og Havet i Kaagning, jeg setter fra Strand,
De Mænd at ledsage paa retteste Stie,
Som ønske sig Indløbets Farer forbi,
Da, himmelske Fader! du være vort Skiold
Mod Brændingens Vold!

2.
Paa Skibet ombord
Ey vorde beskiæmmet mit raabende Ord!
Lad kiendes, at ey udi blinde jeg gik,
Men vidste hver Banke til nøyeste Prik;
Dog, er du ey selv min Raadgiver, – omsonst
Er Kundskab og Konst.

353.
Ulykkeligt Skridt
Den blinde Formastende giorde saa tidt;
Hvor skulde jeg saa byde Farerne Trods!
Paa Lykkespil sette det Skib og det Gods!
At handle mod gode Samvittigheds Bud –
Bevare mig GUd!

4.
Naar styrende Mand
Af mig tager Roeret ved yderste Land,
Som Skibet jeg vendte fra boerende Grund,
Saa vogt du det siden i raadvilde Stund!
Naar Storbølgen banker, naar Torden slaaer ned,
O, lys da din Fred!

5.
Ja, Fred med enhver,
Som dig i sit Hierte paa Bølgerne bær!
Velsignelse følge Retfærdigheds Gods,
Hvad enten det gaaer eller kommer til os!
Naar Brødskibet ventes, lad kiærlige Havn
Oplade sin Favn!

6.
Men kommer med Død
Med sprudende Struber og Ild i sit Skiød
Den troløse Snekke fra fiendtlig Kyst,
Af mig kun forgiæves da trygler den Trøst,
Hvor Brændingen bryder, med Kiøl over Raa
Den længe nok staae!

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Den syngende Søemand

Diktsamlingen Den syngende Søemand ble utgitt i 1793 og inneholder 25 sjømandsviser og -dikt pluss diktet «Mindesang om den allerførste Norske Ostindiefarer».

Blant diktene er det kjente «Under Indsegling igien til Norge».

Se faksimiler av førsteutgaven på nb.no.

Les mer..

Om Claus Frimann

Frimann tilhørte en stund Det norske Selskabs krets i København. Han skrev salmer og andaktsbøker, men er mest kjent for sin verdslige diktning og kalles gjerne «allmuens sanger».

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.