Den syngende Søemand

av Claus Frimann

No. 25. Paa et Skib, som bringer Fødevahrer

36Mel. Den Mand er uværdig til Livet at smage.

1.
Naar Bøygdene raabe, og Loftene tomme
Os verne paa første velgiørende Vind,
Som Himmelens Fugle til Landet vi komme,
I savnende Arme det slutter os ind –
Til Dyrkerens Glæde, til fattig Mands Trøst
Velsignet da vorde den kronende Høst!

2.
Og, medens vi føre saa fredeligt Bytte
Paa slibrige Bane, paa Bølgen den blaa,
Saa vilde du Fader os mægtig beskytte,
At ønskede Havne med Glæde vi naae! –
Den haaber dit Forsyn, den frygter ey Fald,
Som seer til din Himmel, og følger sit Kald.

3.
Naar saa vi har tørret den Trængendes Taare
Og stillet dens Sukke, som sukked for Brød,
Tilbage saa vende vi glade til Vore,
Og hviilende blunde i kiærlige Skiød –
Saa sødelig hviiler den sovende Mand,
Som vaagende sveeded for trængende Land.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Den syngende Søemand

Diktsamlingen Den syngende Søemand ble utgitt i 1793 og inneholder 25 sjømandsviser og -dikt pluss diktet «Mindesang om den allerførste Norske Ostindiefarer».

Blant diktene er det kjente «Under Indsegling igien til Norge».

Se faksimiler av førsteutgaven på nb.no.

Les mer..

Om Claus Frimann

Frimann tilhørte en stund Det norske Selskabs krets i København. Han skrev salmer og andaktsbøker, men er mest kjent for sin verdslige diktning og kalles gjerne «allmuens sanger».

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.