Det gyldne bæger

av Helene Dickmar

V

123Helgeby var en gammeldags, stor hvit toetages træbygning med høit, blaat mansardtak. Mot nord hadde den to enetages fløie, der indrammet en stor, gruslagt gaardsplads, i hvis midte der plasket et springvand i et lavt, rundt granitbassin.

I den ene fløi var en aapen portal, hvorigjennem indkjørselen førte ut, til en tæt, gammel lindeallé, der først sluttet nede ved bygdeveien.

Over portalen, der skrev sig fra den første av familien Grubbe, der for et par hundrede aar siden gjennem giftermaal var blit eier av gaarden, var det Grubbeske familievaaben anbragt, skaaret i træ med sin devise paa latin Jus est ars boni et aqui i snirklede, nu næsten ulæselige bokstaver indunder.

Selve husets indgang dannedes av seks mægtige empiresøiler, som bar en altan. Til hver side stod et svært, gammelt kastanjetræ.

Et høit, hvitt stakit med en tætklippet granhæk foran skilte dette forreste mere herskabelige 124gaardsinteriør fra den egentlige gaardsplads, der paa tre sider hadde rødmalte uthusbygninger med en aapen indkjørselsport med klokketaarn og gaardsur, anbragt paa midtbygningen.

Mot syd hadde huset en bred, fremspringende midtgavl med en række svære søiler i stil med gaardspladsens, der dannet en lang, rummelig veranda med altan over.

En ganske lav trappe førte derfra ned i haven. Denne skraanet med blomsterrabatter, bløte klippede græsplæner og store trægrupper nedover mot Helgebysjøen, en langagtig indsjø, der bugtet sig med løvbevokste odder og fremspringende klippepartier, saa langt øiet kunde naa.

Til høire, i vest, gik elven, som der hadde sit utløp, med smaastryk og lange, klare kulper, indimellem tæt orekrat. Længst nede var den nu opdæmmet til et stort vandfald, der gav kraft til træsliperiet og det dermed forbundne elektriske lysanlæg, som Karsten nylig hadde latt bygge dernede.

Over paa den anden side av elven hævet der sig en høi, skogklædt bakkeskraaning, paa hvis top der laa et litet kapel, skjænket bygden av Karstens bedsteforældre, og hvor Grubberne hadde sin begravelsesplads. Og dets fine spir, der raget op over grantopperne omkring, tegnet sin stemningsfulde silhouet mot horisonten – især om aftenen, naar solen var gaat ned, og himlen laa i guld bakenfor.

*

125– Det hadde været en klar, het dag sidst i juli.

Paa verandaen imot syd, hvor familien med sine gjester ellers altid pleiet at holde til efter den sene middag, hadde solen efterlatt en saa intens hete, at man istedet hadde foretrukket at ta kaffen ut mot gaardspladsen, hvor der paa begge sider ved portalens søiler var anbragt bænke og borde, og hvor der var kjølig under kastanjetrærnes kroner.

Selskabet bestod for øieblikket kun av husets folk samt fru Erika Steineger. En større kreds av yngre venner hadde netop forlatt dem, og nu iaften, lørdag, ventet de Asta, der noget før den oprindelige bestemmelse hadde avsluttet sin fjeldtur – og Eilif Bech, der i denne sommer laa paa ekserserpladsen et par mils vei derfra. Han pleiet at komme op til Helgeby hver lørdag i denne tid, for at tilbringe søndagen sammen med lille Einar, der var gjest hos Karola de uker, hans bedstemor laa ved bad. –

Begge børnene lekte nu borte ved det store vandbassin, hvor de hadde sine forskjellige skibe. Mens Mette og Mons, to hvite gjetekillinger, en gave til Karola fra en av farens skogforvaltere, fløi og hoppet og tumlet mellem dem.

– Og derfra kom der nu over til de voksne en idelig summende bølge av lyd. Smaa utrop og fortrolig smaasnakken, sommetider avhugget av et litet forskrækket hyl og en dito brægen, naar killingerne og skibene kom for sterkt i kollision med hinanden. Mens svalerne seilet frem og tilbake 126oppe i luften i hurtige, svingende siksak, med sine smaa og lystige jubelhvin – og med start fra takgesimsen over indgangsdøren.

– Else var gaat ovenpaa for at si godnat til de to mindste børn, der netop var bragt i seng, og for, som hun sa: «bare at se indom gjesteværelserne med det samme.»

Karsten laa tilbakelænet i en lav kurvstol med benene langt utover, i sin allerlyseste og allertyndeste sommerdress, med panamahatten skjøvet langt bak i nakken og cigaren i munden.

Han hadde just ytret til tante Erika – som sat paa en bænk ved siden av ham og nippet til sin kaffe, og indimellem iagttok børnenes lek gjennem sin stanglorgnet, at «Else var da sandelig saa nervøs og saa rastløs idag, saa det var en gru! Hun kunde jo ikke andet end bli baade blek og mager av den varmen – naar hun aldrig kunde lære sig til at la alle disse «filletingene» skjøtte sig selv! For jamen hygget gjesterne sig like godt og kanske endda bedre, om ikke alting var saa skrækkelig tip-top!»

Og Karsten endte, som han pleiet: «Nei, da tok vi det anderledes i vor tid da, tante Erika!»

Det kom litt godmodig ertende. For tante Erika hadde den lille svakhed ved flest mulige anledninger at gaa tilbake til, hvorledes alt var paa Helgeby «hos far og mor» eller «i bedstefars tid». Ikke for at fremhæve noget paa de nuværende eieres bekostning – paa det punkt hersket der fuld gjensidig tryghed – men fordi alle minderne 127fra barndoms- og ungdomstiden jo altid strømmet over hende paany deroppe.

Derfor smilte hun ogsaa bare ved Karstens tiltale og svarte: «Ja, jeg synes nok ogsaa Else, ialfald idag, gjerne kunde spare sig litt. – Vi snakker netop om dig,» hun hævet stemmen og henvendte sig til Else, der pludselig stod bak dem i døren, og nu indtok sin forrige plads ved siden av hende paa bænken. «Ja, ta nu den puten i ryggen, da, Else – og den der – saa – sitter du godt? – naa – ja, vi finder bare, Karsten og jeg, at du idag virkelig kunde la dine vertindesorger hvile. For, Asta, stakkar, som kommer med rypesæk fra fjeldstuernes «komfort», og Eilif Bech fra «moen» – for dem blir det da ialfald som at komme like i paradis med det samme!»

«Og saa blir de saa lyksalige, skal du se, at de ender med at falde i armene paa hinanden, Asta og løitnanten din, tante Erika!» ertet Karsten.

«Hvor du snakker, Karsten!» Tante Erika kløp ham litt mildt i armen.

«For, naar du naa ikke kan faa ham selv saa –» vedblev hendes nevø leende og trak sig med forstilt ængstelse bort fra hendes rækkevidde. «Ja, negt ikke – du har en svakhed der, tante Erika! Men, han er vel litt – litt for ung kanske?» Og Karsten lo av sin egen vittighed, saa han fik røken i halsen, maatte lægge cigaren fra sig og hostet, saa han blev ildrød i sit vakre, velpleiede ansigt.

128«Du skulde ikke anstrenge dig saa meget i varmen,» faldt Else nu ind litt tørt.

Hun saa virkelig blek og træt ut, med mørke ringe under øinene – der hun sat, skjødesløst tilbakelænet i sin hvite sommerkjole.

«Ialfald faar du indstille den slags spøk, naar løitnant Bech kommer,» fortsatte hun paa samme irriterte maate. Og hun tok en av dagens aviser, der laa foran hende paa bordet og bøiet sig frem over den, som om hun nu ønsket i fred at faa studere dens indhold.

«Nei, Elsemor, da – du er da ogsaa rent umulig idag!» sa Karsten paa sin langsomme, godmodige maate. Han reiste sig nu fra sin makelige stilling, stak begge hænder i bukselommerne og gjæspet. «Naar venter vi gjesterne da? Kan jeg ta mig en tur ned paa sliperiet først? Jeg skal ha nyt «skift» iaften, og med nye folk –»

«Det kan du naturligvis. Var det ikke dig selv forresten, som gav chaufføren ordre om at be Bech vente den halve timen paa toget nordenfra, for at Asta ogsaa kunde benytte automobilen? Du har en kort hukommelse.»

Karsten svarte ikke noget paa dette. Men trak bare en smule paa skuldrene og hævet de brune øine et øieblik op mot den blaa, skyløse himmel, som om han der vilde paakalde en høiere retfærdighed. Saa svinget han litt ut med panamahatten mot de to damer, inden han med en viss energi atter placerte den paa sit hode, grep sin spaserstok og sa, idet han fjernet sig, med sit 129uforanderlig gode humør: «Jeg siger bare som du selv jeg, Elsemor: La os ikke anstrenge os formeget i denne varmen – det er ikke sundt!»

Og tante Erika nikket forstaaelsesfuldt opmuntrende til ham. Og fulgte ham med lorgnetten som han nu lys og kraftig skraanet over gaardspladsen og forsvandt i retning av elven og sliperiet. Hun tænkte nu sit, tante Erika. For, det kunde ikke negtes, at Else var forandret. Hendes væsen var ujevnt – ja, hun var virkelig litt grætten og vanskelig – især likeoverfor Karsten. Ja – lille Mimi, den yngste var jo snart to aar nu. Saa det var jo meget sandsynlig. – Ja, ja – det var ikke saa let at holde humøret oppe i slike tilfælder. Tre børn var jo igrunden nok ogsaa – stakkars lille Else – hun pleiet ikke komme letvint over det der, hun – svak og fin –.

«Kom hit Karola og Einar – nei, hvor dere søler,» ropte Else idetsamme over gaarden til børnene. «Du maa ikke dyppe armene helt nedi, Karola, ellers blir jo kjolen din ganske vaat.»

Begge børnene med gjetekillingerne dansende efter sig kom nu styrtende over gaardspladsen.

De saa begge to skuffet ut, da de opdaget, at Karsten var gaat. «Er papa ikke her? Hvor gik han hen? Jeg saa ikke, han gik –»

«Hvor gik – onkel Karsten – hen?» supplerte Einar.

«Papa lovet os, vi skulde gaa med ham op i skogen, til Abborvandet en dag, snart. – Naar blir det, tror du, mama?»

130Karolas røde solbrændte ansigt med de store fløilsbrune øinene saa ivrig op i morens.

«Men, onkel Karsten – lovet vi skulde gaa – i skogen – til – til – Og der var en baat – og – og –» faldt Einar ind med sin lille læspen. Han uttrykte sig ikke saa flydende som Karola. Om han end var likesaa ivrig paa sin maate.

Men Karola avbrøt ham derfor ogsaa resolut, idet hun skjøv ham litt lempelig tilside. «Aa ja, mama. – Aa ja – tænk!» Og hun slog hænderne sammen med et litet klask, for de var endnu temmelig vaate. Og som i instinktmæssig ubehag strøk hun dem derpaa uten videre henover morens hvite dragt. Og Karolas hænder hadde heller ikke været meget rene, inden de kom i vandet!

«Uf, nei – Karola, da!»

Else puffet hende temmelig ublidt fra sig. Tonen var baade ærgerlig og klagende. «Se, hvad du har gjort!» Hun tok sit lommetørklæde og gned med det over kjolen. «Nu synes jeg, dere skulde lægge dere. Klokken er over halv otte.»

«Mama, du har lovet os, vi skal vente paa onkel Eilif og tante Asta idag!» protesterte Karola alvorlig, næsten strengt. Og der var et uttryk av bebreidelse i de aapne, hæderlige øinene hendes, saa Else næsten maatte slaa sine ned.

«Og paa au–to–mo–bilen,» fortsatte Einar og spidset sin bitte lille mund for at faa det vanskelige ordet til. Men hans ansigt var mere fromt med de blaa milde øine under lange, lyse 131vipper, og han la idetsamme det blonde hode litt paa skraa. «Tante Else – du lovet det.»

Og Else angret. Og blev igjen bløt om hjertet. «Ja tænk, det hadde tante Else rent glemt!» Hun kysset ham paa de bleke kinder, der ikke vilde bli brune og tykke, saan som hun hadde haabet at glæde hans far med. Og tok Karola ind til sig og strøk hende kjærtegnende over haaret. «Nei, men se!» Hun fik sin stemme til at lyde lys og munter. «Mette og Mons er jo rent forstyrret! Nei tak – «Mette – maa jeg være fri!» Den ene gjetekillingen hadde hængt sig fast i den blaa silkesløifen paa hendes belte. «Men, kom smaabarn skal vi finde noget godt at traktere dem med.»

Og Else var inde og hentet hvetebrød. Og børnene var snart i den vildeste jubel med at mate de vevre smaadyr og la dem hoppe og springe op paa sig, mens de holdt stykkerne saa høit som de kunde række. –

– Der blev en pause. Karola og Einar var atter sprunget bort til springvandet, der altid utgjorde det centrale punkt i deres moro.

«Gudskelov, nu blir det da litt kjøligere henimot aften! Idag har det rigtig været trykkende.» Else vendte sig mot tante Erika med noget likesom lettet i tonen. Det var, som om hun vilde undskylde og forklare den mangel paa likevegt. der hadde været over hendes væsen hele eftermiddagen.

«Er det forresten ikke pudsig med Karola 132du,» fortsatte hun, da tante Erika bare svarte med et nik. Hun hadde tat frem sit uadskillelige hekletøi og var just i øieblikket optat med et indviklet moment i mønstret. «Hvis jeg lover noget, det kan være den mindste bagatel – og kan komme til at glemme det – ja da er hun saa fornærmet. Men – likeoverfor sin far! Nu har Karsten lovet dem denne turen til Abborvandet, jeg kan gjerne si fra dag til dag i ukevis.» Stemmen blev en smule haard og tør. «Og jeg synes nu ikke, man skal narre børn da – men der er ingenting i veien!»

«Karola minder mig virkelig saa ofte om Karsten. Skjønt hun er meget heftigere, mere passioneret likesom, end han var som barn,» skjøt nu tante Erika ind. Hun overhørte ganske de par sidste bemerkninger, mens hun rettet paa nogle masker, der var kommet paa vildspor – «en, to, tre – saa,» uten at løfte hodet. «Men hun har arvet meget av hans: «Ret er Ret». Ganske instinktmæssig har hun følesen av, at Karsten som mand er optat med arbeide, med alt det store utenom hende, som hun hører saa meget om. Derfor forstaar hun likesom, at han kan glemme, – det tror jeg er grunden. – Men hør her,» kom det saa med en overgang. Og nu fæstet hun et øieblik de brune øine paa Else; med det samme uttryk av rolig vilje i dem, som Else kjendte saa godt fra Karsten. «Imorgen søndag – la os prøve at faa Karsten til at proponere den turen da! Stakkars, da har han jo tiden til sin disposition.»

133Else hadde midt i sin ærgrelse vanskelig for at skjule et smil: Kom ikke nær Karsten! Karsten var jo en Grubbe. Og Grubbernes feil, de var likesom en slags familieprivilegier de! Som alle andre maatte respektere. Ja, var ikke baade hans egoisme og hans tankeløse hensynsløshed og hans smaalighed og hans tørhed bare rent ut dyder?!

– «Ja, vi kan jo kanske gjøre det,» svarte hun saa bare, litt tørt og saa idetsamme bort paa gaardsuret. «Nu maa de straks være her.»

«Automobilen – vi hører automobilen tuter!» skrek børnene i munden paa hinanden.

Tante Erika reiste sig og satte den store hvite straahat med det lilla slør paa sit vakre graasprængte haar, mens alle de juvelbesatte ringe paa hendes velpleiede hænder funklet i lyset.

«Ja, kom børn – skal vi møte den!» Og tante Erika tok dem en i hver haand og løp ungdommelig og raskt med dem ut gjennem portalen, hvorfra de kunde følge automobilen, der kom susende opigjennem den lange allé.

– Men Else blev staaende igjen. Foran indgangsdøren. I sin hvite dragt. Mellem de hvite søiler. Og hvit i sit ansigt som dem. Haanden holdt hun op mot hjertet.

– Aa, det banket saa derinde! Hvorfor var hun ogsaa saa dum og nervøs? Hun var jo bare glad, fordi han kom. Hendes gode ven. Hendes bedste! – Som forstod hende. Som hørte paa hende. Tok alvorlig det, som Karsten bare lo av, eller ikke gad prøve at sætte sig ind i, ikke 134kunde forstaa kanske – selv om han vilde. Det var kanske det sande. Men – naar Eilif kom – da blev alt godt!

– Tante Erika vinket og begge børnene svinget med hattene.

Et halvt minut efter rullet automobilen ind paa gaardspladsen.

Men da stod ogsaa Karsten i døren. Ragende op bak Else. Vakker og sund. Med sit venlige, rolige ansigt og de brune øine med det litt flegmatiske blik. En smule bred og tung – som det passet sig en stor landsens eiendomsbesidder.

Eilif var først ute av vognen, og hjalp Asta efter. De var begge støvet, og dygtig solbrændte. Og magre var de ogsaa blit, hver paa sin kant. Astas ansigt var blit saa litet, at øinene saa endnu større ut.

Hun hadde ikke før hilst paa sin fætter og kusine og kysset sin mor, førend hun paa sin hurtige impulsive maate spurgte: «Her ligger vel brev til mig?» Hun fik et benegtende svar. Og forsøkte at skjule sin skuffelse under en let likeglad tone. «Jasaa – ja, der er vel ingen, som tror jeg er kommet hit endnu. – Men,» hun vendte sig mere direkte til de andre. «Det var virkelig litt koldt og regnfuldt i fjeldet iaar.» Hun prøvet et litet spøkende smil, men det blev tungt med noget saart indunder. «Ja, kjære venner, det skal rigtignok bli deilig at komme i en ordentlig seng – og faa god mat – og hvile!»

«Vi er smigret, Asta – overmaade smigret! 135Bevares vel, hvor dere fremtidskvinder er velsignet oprigtige – rent utspekuleret –.»

Asta rystet Karsten i begge skuldrene. «Bevares vel, hvor du er en hyggelig fætter, Karsten! Har ikke jeg altid vist og sagt, «at Helgeby og Helgebyfolket, det er naa altid noget for sig sjøl det»! Og saa fine og elegante som dere er allesammen.» Hun saa nedover sin medtagne sportsdragt. Men saa kom et av de friske smil, der lot alle de hvite tænder komme tilsyne. «Har ikke vi fine klær, begge to i de kuffertene, vi har med os, løitnant Bech?»

«Jeg? – jeg er fin, jeg!» Han lo. Han hadde løftet Einar op paa armen. Og den lille fyr klynget sig til ham med armene om hans hals. Det blonde hode og det lille bleke, bløte ansigt saa dobbelt saa lyst ut ved siden av farens mørke haar og kraftige solbrændte ansigt med de markerte træk. Nu satte han ham ned igjen. Og tok et overblik over sin noget slitte og støvede uniform. «Jeg ber – jeg syntes, jeg var bra – men – i disse omgivelser,» han bukket først for fru Erika og saa for Else, «maa jeg jo erkjende.» Han strammet sig militært op. «Om et kvarter har jeg den ære – at stille for damerne – civil!»

Og kufferter og reisetøi blev læsset av automobilen, som pustet og hvæset og rystet av utaalmodighed, som et indfanget vælig kjæmpedyr. Og børnene løp ellevilde omkring med Mette og Mons brægende og trindsende som sindssvake omkring sig. Og Karsten tok dem alle fire, en efter en og 136heldte dem op i automobilen – som nu gjorde nogle store ekstrasving paa gaardspladsen, inden den forsvandt ind i det inderste gaardsrum, hvor den hadde sin «stald».

*

Da Asta var kommet op paa sit værelse, blev hun staaende midt paa gulvet med lukkede øine. Som om hun maatte samle sig. Og vænne sig til at ta denne nye skuffelsen ind!

«Ikke engang det – ikke engang det!» hvisket hun hen for sig.

Hun var saa sikker paa, der hadde ligget brev til hende. Forklaring – undskyldning – kjærlige, gode ord. – Fordi han hadde narret hende!

For, skulde de ikke ha talt sammen – talt ut sammen deroppe paa fjeldet? Kommet hinanden nær igjen? Faat alt det onde, usande, urimelige, som haddet vokset og vokset – og ikke hadde sin rot i nogenting – ikke i nogenting – faat det rykket helt bort?

Han visste jo alt. Hun hadde jo vrænget ut for ham hele sin sjæl – alle sine dypeste, mest skjulte og fineste følelser! Han hadde jo bare at tro hende!

Men, det var det, at, dernede i byen – der kunde de ikke længer tale med hinanden! Der laa likesom noget sleipt, rart, ubegripelig noget og stængte mellem dem! Noget – hun vilde ha bort. Men, som han likesom ikke saa – lot som han ikke saa! –

137Fordi han fremdeles var vond paa hende! Fordi han hadde sat sig fast i hodet, at det var hendes skyld – altsammen!

Men saa – naar de nu møttes – deroppe i den store, fri natur – hvor alt var likesom saa sandt, saa aapent, saa uten omsvøp – saa sterkt og alvorlig –.

Da – vilde de finde hinanden igjen!

Aa – som hun hadde sat alt sit haab ind paa det!

– Og saa var hun kommet derop. Efter avtalen. Til den sæteren, hvor de skulde møtes hos venner. Og saa var der bare kommet et telegram, at han var forhindret – paa grund av bortreise og – sendte sine hilsener!!

Og bare engang – én eneste gang, paa de tre ukerne, før hun reiste, hadde de møttes – siden den aftenen – da han gik fra hende – i raseri!

– De hadde talt i telefonen et par gange forinden. Han var svært optat i den tiden. Saa hadde der været tale om manuskriptet, som han da endelig hadde faat læst igjennem. Og saa hadde han spurgt hende, om hun ikke kunde komme og hente det hos ham paa redaktionskontoret –?

At han kunde komme opom til hende, en eftermiddag, med det – nei, det var der likesom ikke mere tale om!

Saa tør og forretningsmæssig, som stemmen hans ogsaa hele tiden hadde lydt! Ikke en hentydning til at der var foregaat noget mellem dem – noget 138stort og skjæbnesvangert. Ikke en tak for brevet – ingenting –.

Ja, saa var hun kommet op paa redaktionen.

Og han hadde hilst paa hende. Venlig og høflig. Tat hende i haanden. Bedt hende sitte ned.

Og, hun hadde sat sig da, paa stolen paa den anden side av skrivebordet, der, hvor alle de, som kom og snakket, pleiet at sitte –.

Og saa hadde hun ikke kunnet faa et ord frem!

Hun hadde bare sittet og tullet med den lille skindposen sin. Og slaat laasen op og i. Mens hun kjendte, hvorledes blodet steg op og stak hende i kinderne. Og munden likesom presset sig sammen, fordi hjertet slog saa forfærdelig, og hun skjønte hun ikke kunde faa lyd, om hun prøvet.

Hun som hadde glædet sig saa utrolig bare til at se hans ansigt igjen. Møte hans øine! Høre hans stemme!

Da maatte jo alting straks bli godt, og naturlig! For, pleiet de ikke, de to – i en fart, saa helt, saa tilbunds at forstaa hinanden – uten ord – bare ved et eneste blik!

Men han – han sat nu der, likeoverfor hende. Rolig og behersket. I sin makelige kontorstol. Tykfalden og litt rød i ansigtet. Med de hvasse øinene, som hun kjendte saa godt, litt mysende frem for sig – og imellem, med et litet kast, over paa hende. Mens han lænet sig tilbake og begyndte at snakke – med en slags høflig, kjølig 139venlighed – om veir og vind – om det sidste nyt – eller kom med nogen, noksaa likegyldige, bemerkninger om hendes manuskript.

Men brevet! Det brev, som hadde været hendes bud til ham! Det hentydet han ikke til. Ikke med en stavelse! Ikke til noget av det, som var foregaat, oppe hos hende – den aftenen!

Og minut efter minut var gaat. Og hun hadde følt, hvorledes der likesom seg noget ned over hende. Noget tungt – dødt – haabløst, som en tæt, klam taake. – Mens han snakket. –

Hun syntes, hun gjerne kunde skrike. –

Men saa var den tanken pludselig kommet over hende – rent som et solglimt – at det kanske altsammen hos ham var en slags forpint skyhed. At ord og forklaringer syntes ham for tunge. At det hadde sin grund i finhed og hensynsfuldhed mot hende! At det var derfor, han ikke vilde rippe op dette, der var hændt mellem dem – og hvor han saa rent hadde tapt herredømmet over sig selv!

Og saa – at der kanske i hendes brev hadde været noget, der hadde saaret og krænket ham paany? Netop i den stemning han da var.

– Dette var strømmer gjennem hende bare paa nogle faa øieblikke. – Mens han sat der og gjorde sig det travlt med at finde frem manuskriptet og lete i skufferne efter noget stort papir at slaa omkring det – og en hyssing –.

Men da hadde hun likesom styrtet sig ind i det og sagt – saa rolig som hun kunde, og ganske lavt:

140«Gustav – du har vel faat mit brev?»

Han nikket. Og mumlet noget saant som «Jo – og tak – han hadde da det.»

Saa vovet hun sig endnu længere frem –

«Er du vond paa mig fremdeles, Gustav?»

Men da var blodet pludselig skyllet ham op i panden. Og han hadde set paa hende. Og i hans øine var der igjen likesom en refleks av det onde glimt som den aftenen, da han gik –

Og hendes hjerte var begyndt at banke – og gjorde saa ondt.

«Jeg skjønner, at du er forundret og fornærmet, fordi jeg ikke er i henrykkelse og taknemlighed for det brevet,» sa han.

«Nei – taknemlighed – nei, Gustav,» hadde hun prøvet at faa ind.

«Du faar undskylde, at jeg ikke kan præstere noget av den slags,» la han til, uten at høre paa hende. «Dit brev stod tvertimot for mig som typisk for nutidens kvindehovmod. Denne selvgode, selvsikre kvindemoral – som er saa god at ta til – naar en ikke elsker!»

Det var kommet saa underlig upersonlig og knapt og tørt, næsten docerende.

«Men – Gustav – hvordan kan du si –?»

Hun følte sig med engang saa ribbet og forsvarsløs. Hun var saa rent i vildrede. Ordene hadde jo likesom faat slik motsat betydning for hver av dem. –

Og saa hadde hun sat der og stammet og stotret og endelig faat noget frem, paa en vis, om: At han da maatte vite bedre. For hun hadde da 141ikke kunnet være – saan imot ham – hele vinteren – han maatte da forstaa, at slikt gjør ikke – en ung kvinde – hvis hun ikke – hvis det ikke var – fordi hun –

Men, da svarte han. Og det lød ganske koldt og tørt, som gjaldt det en op- og avgjort sak, det ikke nu var værd at spilde saa mange ordene paa:

«Du faar finde dig i det, Asta. Der blir altid et arr i en mands sind efter en slik behandling som din – den aftenen.»

Saa hadde der reist sig noget i hende.

Men han – han da!

Nei – hun kunde ikke vende det om mot ham! Turde ikke. Var det av en instinktsmæssig rædsel tor, at han igjen vilde uttale ord – forfærdelige – uigjenkaldelige?

Eller var det bare, fordi hun var feig?

Saa sat hun da der. Kuet og – stum.

Og han hadde latt som ingenting igjen. Fortsat med at tale om noget andet. Hadde endog spurgt om hendes reiserute. – Og nævnt deres eventuelle møte deroppe paa fjeldet.

Det skulde bli deilig at faa litt fjeldluft i lungerne inden den der kongressen! Ja, var det nu egenlig ikke dumt av hende ikke at ta derned? Det kunde bli baade hyggelig og nyttig for hende paa mange maater –

Og saa hadde hun da bare svaret ganske rolig, at hun fik nok holde paa sin bestemmelse. Og reist sig og sagt «farvel» og «paa gjensyn!» Og takket for, at han hadde hat umaken med at gjennemse 142manuskriptet. – Hun skulde nok se at arbeide videre paa det, naar hun var kommet i ro paa Helgeby –

Saa hadde de igjen tat hinanden i haanden. Og saa var hun gaat sin vei –

I yderkontoret hadde hun endda møtt fru Bervig. Som var frygtelig optat og pyntet og saa saa triumferende ut. Og endelig vilde høre om kongressen – om ikke Asta skulde derned – saa kunde de ta den samme dampbaat – ja, hun visste vel, der var moderation – aa, det var sandt, det var nok ikke noget for hende – men –»

Hun husket ikke, hvad hun hadde svaret. Eller hvorledes hun var kommet fra hende.

– Asta gik heftig op og ned paa gulvet. Glemte hvor hun var. At tiden gik. At der var nogen dernedenunder, som ventet paa hende –

En skarp banken paa døren. Tjenerens stemme lød utenfor: «Der er serveret.»

Hun kvak i. Og holdt begge hænder op til brystet. Det var som hun fysisk hadde faat et slag.

«Bed dem ikke vente – jeg kommer straks.»

Vær nu tapper, Asta! Ikke en mine! –

«Jo, tak – deilig tur! Litt formeget regn kanske – men –»

*

Abborvandet var oprindelig et litet skogtjern. Men Karsten hadde bygget op en svær granitdæmning der, for at faa større vandmængde aaret rundt til sine anlæg nede ved Helgebysjøen. 143Og tjernet var blit et blankt vand. Med tæt, mørk granskog rundt omkring.

– Efter den ganske lange og anstrengende marsch i varmen nød man kjøligheden og skyggen deroppe dobbelt.

Men Karsten fik ikke lang tid paa sig, førend han maatte indfri sit løfte til Karola og Einar om roturen.

Og nu sat de to børnene der stille og lykkelige bak i baaten og holdt hinanden litt høitidelig i haanden. Mens Karstens lange, rolige aaretak fyldte stilheden med sin regelmæssige plasken. Og en lys, spillende fure strakte sig langt efter den lille hvite baat, der speilet sig med sine tre hvite skikkelser – en stor og to bitte smaa – i den ensomme sorte, tilsyneladende bundløse vandflate.

Imidlertid hadde Else, med en tjeners og pikes hjælp, faat gjort ild op, og kokt vand til te, pakket ut de medbragte kurve med smørbrød og kaker og dækket bord paa en av de store, flate stener dernederst, i nærheden av dæmningen.

Saa blev der rodd iland. Og drukket te. Og børnene hadde naturligvis fundet sig pladse saa langt ut i vandkanten som mulig uten at avbryte al forbindelse med land. Der lot de sig alting smake. Mens de ikke glemte, som bibeskjæftigelse, at se efter fiskespræt, kaste med smaasten for at se, hvem der kunde naa længst, og dyppe hænderne ned i, for at skylle de smaa kopper i det uendelige – og faa anledning til at springe frem og tilbake og fylde dem paanyt.

144Efter teen hadde de voksne spredt sig litt. Karsten hadde fundet en hyggelig plads oppe paa en gammel mosgrodd træstamme ved siden av tante Erika, som han nu underholdt med en lang, detaljeret forklaring angaaende dæmningens tilblivelse – samt dennes, elvefaldets, sliperiets og det elektriske lysanlægs indbyrdes avhængighed og forhold til hinanden og de mangehaande vanskeligheder, han hadde hat at kjæmpe med i den anledning. Og tante Erika lyttet med usvækket interesse til alt, hvad det gjaldt fremskridt og forbedringer paa det gamle, kjære Helgeby!

Else var imens kommet til at sitte litt isoleret dernede ved «tebordet», hvor ilden hadde været tændt. Hun holdt endnu paa at sørge for børnene, og der var nogen ordre om indpakningen til tjenerne, der skulde gaa hjem iforveien.

Mens Asta litt efter litt var gaat et stykke indover i skogen, lokket av nogen tuer, overspundne med et net av blomstrende linnæagrene, som hun opdaget her og der indimellem grantrærne, og hvorav hun nu holdt paa at samle sig en buket.

– Forinden hadde hun, med en selv for hende uvanlig, næsten forceret energi, kastet sig ind i en samtale, som var blit ført, mens de alle var samlet om teen.

De hadde begyndt med at snakke om jagt og sport og friluftsliv. Og var saa kommet over til de moderne former for selskabelig samvær mellem ungdommen. Og den voksende frihed og løssluppenhed, ogsaa i tone, sæder og skikke, som 145dette igjen hadde bragt med sig. lalfald her hjemme. Alle hadde de været enig om, at her var der en virkelig fare. Baade moralsk. Og for den rette hjertefinhed de unge sig imellem.

Men da saa de rette grænser og de rette «bremser» var blit gjenstand for diskussion, antok den en farligere, næsten personlig karakter. Med tante Erika, assisteret av Else og Karsten paa den ene side og Eilif Bech og Asta – som ikke kunde hjælpe for, at hun følte sig paa en viss maate ilde berørt og personlig angrepet i kampen – paa den anden.

Da der saa blev opbrud, hadde disse to fortsat samtalen paa egen haand. Og Eilif var derved ogsaa uvilkaarlig kommet til at fjerne sig fra de andre, idet han fulgte med Asta indover i skogen.

Og efter nogen minutters forløp var de ganske ut av syne. Lyden av deres stemmer trængte endnu en stund tilbake, men svakere og svakere – indtil den ogsaa fuldstændig ophørte.

– Men Else var blit sittende igjen alene nede ved stranden.

I samme øieblik som denne absolute stilhed indtraadte. Og tomrummet mellem hende og de to andre utvidet sig. Da slog der pludselig noget sterkt ned i hende: Blodet jaget i voldsom fart gjennem legemet. Hun følte en het, stikkende smerte i brystet – og en luende følelse av uvilje, ja likefremt had – mot Asta!

146Uvilkaarlig prøvet hun at verge sig mot dette nye, pinefulde. Faa den dæmpet, denne pludselige flamme, saa mættet av bitterhed og harme – at hun syntes ikke hun vilde kjendes ved, at den kunde være sprunget frem fra hendes eget bryst.

– Og hun ræsonnerte med sig selv: Hvad var dette for noget? Bare indbildning og nervøsitet! Var det nogen mening i at ta slikt smaatteri, som det at Asta var vigtig av sit saakaldte gode hode, og vilde dominere og føre ordet i al konversation – især naar herrer var tilstede – saa urimelig tragisk? Komme i slikt oprør, fordi det bare viste sig tydeligere og tydeligere, at hun simpelthen var forfærdelig koket? Ganske anderledes koket end alle disse flirtende unge damer og herrer paa skiture og baller, som hun netop hadde været saa streng imot! Sandelig, den emancipationen, Asta dyrket – med al sin kunst og literatur og dype konversationstemaer – den var igrunden heller ikke andet end mere frihed til at la sig kurtisere og selv kokettere – – ja, til en grad! Hele byen snakket jo snart om hende og Gustav Klemm! Men herregud – hvis hun da bare vilde nøie sig med ham! – Men, naar han saa ikke var ved haanden, at kaste sig over Elif Bech! Stakkars – han var jo saa godtroende. Beundrede saa Astas begavelse! Der hadde han rigtig en rent latterlig trang til at ligge paa maven for talenter og kunstnere. – Nu ja – naar han vilde gaa med paa det saa – gjerne det!

Men det brændte og sved like godt derinde i 147brystet. Og blodet banket i tindingerne og bruste for ørene. –

Og Else bøiet hodet litt fremover, og lyttet – lyttet –

Ingen lyd derindefra skogen.

Taushed. En taushed, der likesom for hvert sekund vokset sig større, mere hemmelighedsfuld – mere betydningsfuld – som gjemte den paa menneskeskjæbner, der dannedes – der fuldbyrdedes – der inde!

Et litet stykke bakenfor kom den summende lyd av Karstens fyldige, litt monotone stemme, avbrutt av tante Erikas kortere bemerkninger. Som den nu irriterte hendes nerver, den lyden! Paa det grusomste. Og vendte hendes bitre tanker – ogsaa mot dem!

De syntes naturligvis, alt var i sin orden! For dem var det jo den rimeligste ting av verden, at Eilif og Asta skulde dyrke hinanden – og finde hinanden! Unge – ubundne – var de jo begge to. Vilde passe udmerket sammen. Hvor tante Erika vilde bli henrykt! Tænk, for en glimrende utgang paa Astas uavhængighedslyster – Eilif til svigersøn!

Nei – det gjorde for ondt! Det var ogsaa dumt. Tante Erika maatte bare ikke indbilde sig noget. –

Det var hende, Eilif var glad i! Ikke i nogen anden. Hun visste det. Han hadde saagodtsom sagt hende det. Hvor ofte hadde han ikke set paa hende med de aapne, varme øinene sine – saa bløtt – og saart likesom. For, han 148hadde det heller ikke godt. Aa – de forstod hinanden! Trods Asta. Trods at Asta ogsaa fik ham med paa at være uhøflig og tilsidesætte alle hensyn og alle former – de, som begge var hendes gjester – la hende sitte alene!

– Stakkars Else Grubbe. Med et barns trang til at vugges og lunes ved et varmt menneskehjertes bløte dun. Hvor det gjæret og banket og slet i hendes eget, unge hjerte – som var blit noksaa tomt og ledig i disse sidste par aarene!

Hendes kjærlige, bløte natur krympet og vred sig under denne nye magt, der vakte alle disse stygge, hadefulde tankerne hos hende.

Hun – som jo ikke hadde lov til at føle denne lidelse engang –.

Karsten – det var jo, som han ikke eksisterte!

Aa – om hun kunde kaste sig ned og graate. Av sorg og skam over sig selv –.

Nei – av sorg – fordi Eilif ikke længer var glad i hende!

– Stille, ubevægelig blev Else sittende. Paa den store stenen. Der, like ned ved vandet.

Hendes lyse silhouet stod saa malerisk mot det mørke, blanke vand og den mørkegrønne, næsten sorte granvæg over paa den anden side – hvis øverste toppe solen idetsamme forgyldte.

Med albuen hvilende paa det ene knæ, og kind og hake støttet i haanden – stirret hun frem for sig – ut over vandflaten, hvor smaafisk sprat, og de hvite og gule smaa sommerfugle flagret – 149to og to – i lekende flugt op imot den blaa luft. Og det saa ut, som sat hun i en lykkelig drømmetilstand – en slik som kan ta og holde en fast – en deilig midtsommerdag – midt i en fredelig, lykkelig skognatur!

Ned til hende kom Karstens og tante Erikas stemmer, endnu mer dæmpet. Blandet sig med tjenerens og pikens korte og lave smaareplikker, klirren av kopper og tallerkener, som pakkedes ned igjen i kurvene. Og med børnenes smaapludren og glade smaahvin der henne, like ved den svære, brede granitmur –.

Et rædselskrik – utstøtt av begge barnestemmer i forening – skar ind i stilheden!

Karola hadde kravlet opover stenene, der fra siden førte op paa dæmningen. Nu stod hun deroppe. Og bøiet sig utover – der var kun sat op et provisorisk, ganske let jerntraadgjærde paa murens ytterkant. Hun vilde holde sig fast i det for at se bedre. Se dypere ned. Men idetsamme faldt hun fremover, med kroppens hele tyngde. Gjærdet bøiet sig, og det lille legeme blev liggende utstrakt med heldning nedover mot dypet, like paa nippet til at ta overbalancen –.

I samme nu var Karsten sprunget op og bortover –

Men, forinden han naadde frem, var Eilif Bech styrtet ut fra skogkanten. Med sine lange ben var han i et sekund oppe paa muren, hadde grepet Karola i klærne og trukket hende op fra den frygtelige stilling. Men, da han saa bar hende tilbake 150mot stranden, snublet han i et par store stene ved siden av dæmningen, vaklet – og vilde være faldt, hvis ikke Karsten saa hadde faat grepet ham i armen og tat Karola fra ham – som han derpaa bragte hen til Else.

Eilif vilde følge efter. Men sank ned paa en sten, ganske likblek og med ansigtet fortrukket av smerte – uten at nogen i øieblikket blev det var.

– Else var kommet i sterk graat. Hun trykket Karola ind til sig, og følte hvorledes det spæde legeme endnu skalv efter den overstaaede rædsel, mens hun hulkende og hikstende boret hodet ind i morens skulder.

Lille Einar strigraat av bare forskrækkelse og for selskabs skyld. Og Asta tok sig paa at trøste og berolige ham.

Mens tante Erika kom med lommetørklædet dyppet i vand som kolde omslag paa Karolas smaa hænder, der hadde faat hudløse striper, hvor de krampagtig hadde holdt sig fast i de tynde jerntraade.

Karsten var den første, som var henne hos Eilif, og takket ham for, hvad han hadde gjort for dem. Den sterke mand var selv blit saa overvældet av spændingen ved det rystende optrin, at taarerne stod ham i øinene.

Men idetsamme slog den unge officers blekhed og lidende ansigt ham.

«Hvad er det iveien? Har De slaat Dem?»

Else kom til. Hun la haanden paa hans skulder: «Aa, hvordan skal vi kunne takke Dem – 151De, som har reddet Karola! Men – De er syk! Eller – har De vredet foten – eller brukket noget?»

Hendes hele skikkelse dirret. Ordene ogsaa – i bløthed – i inderlighed.

Men, det var der jo ingen, som la merke til – eller undret sig over – i dette øieblik!

«Der feiler mig ingenting, fru Else. Og det er da ingenting at takke mig for! Deres mand hadde nok naadd hende –»

Han gjorde nogen voldsomme anstrengelser for at late som ingenting, idet han nu vilde reise sig. Men, i samme øieblik han satte foten ned, bet han tænderne sammen av smerte. Og maatte sætte sig ned igjen. Sveddraaperne presset sig frem i hans ansigt, der var likblekt.

Else utstøtte et sagte rop.

Han forsøkte at smile. Men det blev bare til en grimace: «Nei, kjære Dem, det er en ren ubetydelighed – det blir bare en litt kjedelig hinking med mig hjemover, er jeg bange» –

«Hinkingen» viste sig at være et altfor optimistisk uttryk for tingen. For, da den skulde sættes igang – var helten en besvimelse nær!

Og, paa en improviseret bærebør av staurer og grene, bar Karsten og tjeneren ham ned til det nærmeste skoghus, hvor Karsten fik folk ned til Helgeby efter hest og vogn – og med paalæg om straks at telefonere efter doktoren.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Det gyldne bæger

Romanen Det gyldne Bæger kom første gang ut i 1910.

Asta Steinegger er lei av det overflatiske livet hun lever blant Kristiania «beste» borgere og drømmer om frihet. Hun bryter ut av «det gode selskap» og kommer inn i en radikal kunstnerklikk. Der møter hun den sjarmerende journalisten Gustav Klemm, men finner ut at hun kanskje ikke heller vil finne lykken i det «frie» livet og den «frie» kjærligheten han og klikken forfekter.

Romanen kom ut i en revidert utgave i 1922.

Se fakismiler av førsteutgaven fra 1910 på nb.no.

Les mer..

Om Helene Dickmar

Pseudonym for Hanna Butenschøn.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.