De vergeløse

av Gabriel Scott

XVIII

142Hun smilte til ham den neste dagen, da de møtte hverandre engang:

– Jeg blev så god og mett inatt, du kan ikke tru så godt det var!

Han fikk ikke sagt større igjen, det var så mange i nærheten, han måtte skynde sig videre og løp like imot Dina, som akkurat kom fra skolen med bøkene sine i en taske av voksduk. De strøk like forbi hverandre, i farten kunde han se at hun stusset – at hun slo øinene ned og fikk et forlegent uttrykk. Nå rekker hun tungen ut, tenkte han – nei, hun gikk stille og pyntelig forbi. Det var så han måtte se efter henne, om det virkelig kunde være sant, det var så ulikt henne, syntes han og undret på hvad det kunde bety.

Ikke så mange dagene efter møtte han henne engang til. Ja, han møtte henne egentlig ikke, hun hadde tydelig passet ham op og kom av sig selv like imot ham, og nå var hun hverken forlegen eller pyntelig. Hun hadde to røde pletter på kinnene, og hun blev stående like foran ham:

– Jaså, sa hun og skalv i stemmen – du er glad i Gunda, du!

Han visste ikke hvad han skulde si.

– Vil du nekta kanskje, eller trur’u at jeg er blind?

Raseriet sprutet av henne, øinene var blitt sorte som kull:

– Du – du – du veit ikke du, men jeg veit jeg, ser’u, for jeg har hørt hvad dem har fortalt. Og dersom du visste det –

Albert fikk endelig munnen op:

– Hvad er det du veit for noe?

– Det sier jeg ikke nå, men det sier jeg, at jeg skal få Gunda av veien, hvis jeg vil! Så hvis du trur –

Ridderligheten skjøt op i ham:

– Hu Gunda er snild hu, men det er ikke du, ditt troll!

Han kunde høre hvordan hun pustet:

– Jo, det er jeg, jo, det er jeg! Jeg er snild jeg også, likeså snild som Gunda iallfall! Det er bare for at du er som du er – det er bare din skyld, du din dumme student, du står der! Men jeg skal dævern klore mig –

Hun snudde sig like for nesen hans og gikk tvinende fra ham.

143Det blev som en tynn streng efter henne, en sakte lyd op gjennem jordet til hun blev borte bak låven. Han stod igjen og så efter henne, han visste ikke hvad han skulde tro.

De var ferdig med våronnen nå, håballen var begynt, men de hadde ikke mindre å stri med for det. Han far tålte ikke dagdriveri, nå hadde han funnet på at de skulde spa ut en kjempehaug, som lå straks ovenfor gården, og se om det kunde være noe i den. Det lå akkurat tre stykker, den ene bakenfor den andre, det var ikke godt å vite hvad de kunde rumme for noe. Det kunde være gull i dem, det var spurt så galt før, det kunde være oldsaker kanskje, dyrebare og sjeldne ting, som en fikk mange penger for. De hadde gravet ut et vikingskib ved Tønsberg engang, det skulde være så urimelig gromt og stå på museum i Oslo og bli vist frem for betaling til folk. Nå, denne haugen var ikke så stor, men det kunde ligge noe inni den lel. Det kunde ligge en viking med gullkrone eller en kiste full av penger. Hvad det så var eller ikke var – det skulde frem for dagens lys.

Og nå stod de der, gutta, med hakker og spader og skulde ta haugen op. Engang i en fjern fortid var den blitt kastet sammen av treller – utpinte, misbrukte, dødstrette stakkarer, som var prisgitt husherrens nåde og hadde å lystre hans minste vink. Nå blev den åpnet av treller igjen, det var gått tusen år siden da, men menneskene drev med treller fremdeles. Det var ikke større forandringen blitt, trellene var bare mindre enn før, tynne, bleike, forsultne gutter – rene barna å kalle for. De stod i en vid ring om haugen og sleit ifra morgen til kveld – prisgitt husherrens nåde og hadde å lystre hans minste vink. Dagene var så lange blitt, det lysnet ved tretiden og før, solen stod høit på himmelen klokken fire, de tørnet søvnige ut i duggen og trasket avsted op til haugen, mens fuglene kvitret i ørene deres. Det var nok vakkert å høre på, men så hadde de ikke fått frokost, og så vilde ikke økten gå. Og arbeidet var så tungt i sig selv, haugen var full av digre stein, som de måtte velte med hendene og som de skamslo hakkene mot, så det gnistet blått ned i mulden. At ikke den gamle, råtne vikingen kunde få lov å ligge der han lå! Albert var så forarget imellem, så sliten og sulten at han dirret i knærne. Men så 144satt odelsgutten der og passet på og var skiltvakt likesom, eller eldstejenten eller Dina kanskje – og så måtte han henge i. Og rett som det var kom han far selv og inspiserte arbeidet deres og sa at de måtte drive på:

– Det er interessant, detta, forstår di, og jo før di får spadd op haugen, jo før får di veta hvad det er inni’n!

Han kunde stille sig op imellem dem og likesom holde foredrag for dem:

– Di forstår, guttær, detta er ikke noe almindelig arbeide, detta er likesom historisk på en måta. Det er ikke som å setta poteter eller å ta op kålrot og turnips. Detta er reine videnskapen, og derfor er det så interessant, skjønner di!

Han kom igjen flere ganger om dagen, han var utålmodig var det likt og kunde ta et tak med:

– Se her, sånn skal di gjøra, ikke ta en teskje av gangen, som det skulde væra strøsukker bare!

Sånn skal di gjøra, ja.

Albert blev så rasende somme tider, at han skar tenner av sinne. Han far var voksen og stor, et hestemenneske så diger og sterk, han far kunde nok. De andre var halvvoksinger bare, gutter som ikke orket større, tynne spjelker som Flasselasse eller små gryn som Jakob Drittgutt. Flugumen han var mett og god og kunde ete så mye han vilde, Flugumen kunde nok orke et tak. Men Flasselasse og Jakob Drittgutt og Olegutten og Petter og Doffen, hver evige en av gutta som stod der – de blev ikke mett til et eneste mål! De fikk ikke nok en eneste gang, men måtte gå sultne på arbeidet støtt! Og likevel skulde de «gjøra sånn» og ikke ta en teskje av gangen, likevel skulde de være sterke og gjøre arbeide for voksne karer –

Han opfant de råeste eder inni sig, han stod og bespottet Gud, mens han stanget og stakk med spaden. Dette kan du sitte og se på, mens du selv har det godt, tenkte han. Dette plageriet kan du la gå, du og alle englene dine, og ikke rekke ut så meget som fingen!

Så kunde det tusle bak dem, en liten, raslende lyd i lynget – det var Kristine og Cato som kom. Kristine gikk på sin huskende vis og likesom hoppet bortover bakken, men Cato han hadde så 145mange måter. Cato han kunde gå ved siden og holde Kristine pent i hånden, men han kunde også velte sig av gårde eller kreke sig frem som en krabbe og ta hendene sine til hjelp. De stod litt og så på arbeidet, Kristine løftet Cato i armene og pekte med fingeren og pludret noen lyd – da sang hakkene og spadene op og blev dobbelt høirøstet mot før, mens jordklumpene kapptrillet bortover. Og Flasselasse han falt i staver og blev stående og stirre og undre – at noe så vakkert kunde være til! Men Jakob Drittgutt blev så sterk, han tok en veldig stein i fanget og rugget avsted ganske alene og la den pustende ned på bakken, så alle kunde se hvor diger den var. Og et stykke oppe i haugen reiste det sig to ben op i luften og begynte å sprelle og fekte. Det var Olegutten som gjorde kur og skulde prøve å vise at han ikke var for katten han heller.

Mathias kom også op noen turer og stillet sig gjerne et steds på haugen og skulde likesom lede arbeidet. Det kunde gå bra en tid, men så begynte han å kommandere og eksersere slik som han pleide, og gikk omkring og tok redskapen fra dem og skulde vise dem arbeidsmåten – og så kunde de ikke komme noen vei. Så måtte en av dem hente han far, så de kunde få Mathias bort og få begynt å arbeide igjen – og så blev jo Mathias forarget. Han vilde ikke gå ifra, han vilde være her oppe og grave og se på vikingen når de fant ham, om det kanskje var liv i ham enda – Flugumen måtte ta ham i armen og leie ham med sig ned til gården. Hau, Mathias brummet og bar sig, de hørte levenet hele veien, hørte hvor det braket i kvisten – nå er du tålig, kunde det si. Men Mathias vilde ikke være tålig, Mathias var vond nå. Mathias var som en olm stut og vilde denge Flugumen op og ta hue av ham på kjøpet.

– Bare bi du, din hesteskjærer!

Han satt på et visst sted en kveldstund – for åpen dør slik som han pleide – da Albert slumpet til å komme forbi.

– Du, sa det ophisset inne fra avlukket – imorra slår vi han far ihjel!

– Ja, det gjør vi, sa Albert tilbake, han hadde hørt så mange ganger, at han måtte ikke si Mathias imot.

146–Vi passer på når han går inn til hesten, og så står vi og lurer med øksa! Og sia så bærer vi’n op til haugen og legger’n neri så svint vi kan!

– Ja, svarte Albert igjen.

Det lo bak ham, en skurrende latter – grrr, sa det nede i strupen, likesom det vridde på en kvern.

Men Albert var ikke kommet mange skrittene, så kom det noen blåsende efter og tok et tak i armen hans:

– Nei, jaså da, gutten min, du skal slå mannen min ihjel, du!

Der stod a mor med en staur i hånden og innen han vant å forklare sig, fikk han et drag tvers over ryggen, så han vilde søkke i bakken.

– Jeg hørte nok hvad du sa, jeg stod inni vedskjulet jeg, ser du!

Stauren suste ned igjen.

– Det var godt jeg fikk veta det, skrek det – så veit jeg med det samre hvad kar du er!

Albert fikk ikke komme til orde før han hadde fått ordentlig juling. Han hoppet og sprang og skottet efter stauren og prøvde å verge for sig med armen, det gjorde så dødelig vondt når det traff.

– Jeg skal læra dig, sa det over ham – har vi ikke hatt nok med han Lorang, om du ikke skal prøva dig du au?

Han fikk forklart sig da det var over og humpet videre med gråten i halsen, det var bare forsent nå. Det var ikke rett å få for en stakkar, det var bare å ta imot og gjøre sig så hard det gikk an. Det var bare å dukke sig og gi efter og gjøre sig myk, så slagene ikke skulde ta så meget. Det var å passe sig best en kunde for de stygge, voksne trolla, som gikk og styrte og rådde med verden og ikke skjønte noen ting.

Emil fant også frem til haugen og satt og hygget sig litt på en stubbe mens han smilte så smått ut i luften. Somme tider var Burmann med ham og satt ved siden og pustet og peste, det kunde være så varmt i solen, sommeren var ikke langt unda. Bare Gunda kom ikke op, Gunda hun hadde travelt på gården og fikk ikke gå ifra. Gunda skurte, og Gunda vasket, Gunda hun gikk i fjøset og styllet, Gunda var så frodig og sterk og nær sagt brukbar 147til all ting. Albert måtte snu hodet sitt så ofte han hørte det raslet i lynget – alltid så var det en annen som kom.

Hun var ikke glad, Gunda, han forstod det på mange ting. Hun smilte nok når de møtte hverandre, og hun blev så pen når hun smilte, men minen og måten var så tung. Når hun løftet øinene imellem – det kunde være et uttrykk i dem så det stakk i ham lenge efter. Hvad er det, Gunda, vilde han si, men så var de ikke alene, og så var hun så stor og voksen at han undså sig for å spørre. Ja han torde ikke riktig heller, det måtte være noe iveien, han husket hvad Dina hadde sagt:

Du – du veit ikke du!

Ordene lå og svidde i ham, det lå som en dulgt trusel i dem – men så var Gunda så god og bedrøvet, så sår i blikket, så stille av vesen, og så kunde han ikke tro noe vondt.

Han kom inn til henne en natt, han skulde ned efter mat som han pleide. Hun hadde sparket teppet av sig og lå halvveis naken i sengen, de lange benene lyste imot ham. I tankene hadde han så mangen gang undret på hvordan en jente så ut, men nå var han ikke god for å nytte anledningen. Istedet tok han øinene til sig og trakk teppet op over henne, så hun ikke skulde ligge og fryse, det vilde være så simpelt å titte når hun lå der og sov, syntes han.

– Takk skal du ha, mumlet hun søvnig, men akkurat som han vilde gå videre, reiste hun sig halvt op i sengen:

– Er det dig, Albert?

– Ja, det er mig, hvisket han igjen.

– Kom hit, jeg vil snakka med dig!

Hun gjorde plass på sengekanten, så han ikke behøvde å stå:

– Du skulde i kjøkkenet, kanskje?

Jo, Albert hadde tenkt sig til kjøkkenet.

– Du behøver ikke å ta noe til mig, jeg er ikke sulten inatt.

Han så forundret på henne:

– Åssen kan det væra, da?

– Jeg veit ikke riktig, jeg –

Med ett tok hun ham hårdt i armen, det var som en angst i henne:

148– Har dem sagt noe om mig nå?

– Nei, det har dem vel ikke.

– Er det sikkert det da, Albert?

– Ja, det tør jeg banne på au.

– Du – du er ikke sint på mig, da?

Det skjøt en blodbølge op i ham, han blev så beveget der han satt, og så plumpet det ut av ham innen han visste ordet av det:

– Nei, jeg er glad i dig, jeg, Gunda.

Hun fór tilbake ifra ham:

– Er du spenna gæern, gutt? Du må ikke det, kan du veta –

Og så sa hun likesom Dina:

– Du – du veit ikke, du!

Mannbarheten våknet i ham:

– Jeg vil ikke veta noe heller, jeg veit bare det, at jeg er så glad i dig, at det kan væra det samre med alt!

– Nei, nei, du får ikke lov å si det –

– Jeg kan ikke la væra jeg, Gunda!

Hun lo og gråt på engang:

– Ja, men kan du ikke begripe – du veit jo ingen ting –

– Jeg vil ikke veta noe, har jeg sagt!

– Du skal veta det, Albert! Ja, for det går ikke an, å Gud, å Gud, jeg skulde ønske jeg ikke var født!

Og mens hun holdt ham ut ifra sig og så på ham med redde øine:

– Åssen kan du fnna på slikt? En sånn fillejente som jeg?

– Du er ikke noen fillejente, jeg veit nok åssen du er –

– Det veit du slett ikke!

Albert hysset på henne:

– Du må ikke snakka så høit, dem kunde høra oss!

Hun tidde et øieblikk.

–Veit du hvor jeg kommer fra, spurte hun – jeg kommer fra Tyslands barnehjem – jeg er en av dem jentene du veit, som det stod om i alle bladene, du har nok hørt gjeti dem?

Nei, Albert hadde ikke hørt et ord.

– Hadde du stjæli noe, kanskje?

– Stjæli? Det var ikke farlig da. Ånei, det var mye verre, bestyrerinna hu var så fæl, at jeg veit ikke åssen jeg skal få sagt det!

149Forresten sitter hu på straff nå, eftersom jeg har hørt, for det blev opdaget til slutt, det var en av jentene som sladret. Hu kunde ikke greia det lenger.

– Dere fikk ris kan jeg veta?

– Nei, Albert, vi fikk ikke ris, ikke de store jentene iallfall. Men de måtte drekka noe sterkt som bestyrerinna gav dem når tilsynsmannen kom på besøk og skulde se om alt var i orden. Og så måtte de væra snilde, sa hu, og gå inn i et rum for sig selv og gjøra som mannen vilde og ikke snakke om det til en levende sjel. Også kom mannen efter dem og låste døra da, ser du –

– Ja, men hvad gjorde han med dem da?

– Å, det skjønner du vel.

Albert slo øinene ned, han blev så tungpustet med ett.

– Hvad var det dem drakk, fikk han spurt.

– Jeg veit ikke hvad det var, men det smakte så vondt, så vondt.

– Du drakk det, du au?

– Ja, har du ikke forstått det?

Albert blev sittende og stirre på henne, det var som hele krop pen hans visnet.

– Så, nå veit du det, hvisket det – jeg skulde kanskje ikke fortalt det, men jeg kunde ikke tia heller, siden du sa det, du sa. Og nå skal du ikke tenke mere på mig.

Lebene hennes begynte å beve:

– Det er ei anna jente på gården –

– Jeg bryr mig ikke om andre enn dig!

Hun vilde svare noe, men han la hånden over munnen hennes.

– Det var jo ikke din skyld, du kunde jo ikke noe for det, du er vel like god for det!

Hun fikk munnen sin fri:

– Ja, men dem veit det alle sammen, jeg er skjemt ut for alle mennesker, skjønner du ikke det da, gutt? Hu veit det, hu vesle Dina au! Jeg kan se det på øinene hennes –

– Gunda, hør nå litt på mig!

Han strøk henne blidt over kinnet:

– Jeg er glad i dig, jeg Gunda. Jeg synes du er den likeste jenten jeg har truffet så lenge jeg har levd. Hvis du vilde lova å venta 150på mig – du skulde ikke angra det, Gunda. Ja, jeg veit nok at jeg er stygg, men hvis du kunde allikevel –

Enda mens han satt der og hvisket stemte hun begge hendene mot ham:

– Nei, nei, du får ikke lov, jeg vil ikke høra mere!

Han blev så motløs og skuffet.

– Du bryr dig ikke noe om mig?

– Jo, jo, det er ikke det, jeg bryr mig om dig, Albert, du må ikke tru annet. Du har vært så snild imot mig, at jeg kan ikke få sagt det!

– Ja, men hvad er det da?

Hun blev sittende og virre på hodet.

– Du skal ikke spørre mere, du skal gå nå!

– Skal jeg ikke komma igjen heller?

Han kunde se, at hun kjempet med sig selv:

–Vil du så gjerne komma igjen da?

– Det kan du vel veta uten at du spør.

– Ja men Albert, skjønner du ikke – nei, jeg kan ikke fortella det, men du må ikke bry dig om mig. Vil du lova mig det?

– Nei, det vil jeg ikke lova –

– Ja, så får du ikke komma igjen.

Han hadde ikke ventet avslag og blev sittende og pille i halmen.

– Ikke gå igjennem og ta mat engang?

Da kjente han armene hennes omkring sig, de klemte ham så hårdt at han svimlet:

– Å din dumme gutt, du er, din søte, snilde, dumme gutt! Han kom til å skjelve over hele kroppen, tennene hans klapret i munnen.

– Hvad er det, sa hun forskrekket.

Han samlet alt det motet han eide:

– Får jeg kyssa dig før jeg går?

– Kyssa mig? Kan det væra noe moro? Den stygge munnen min?

– Nei, den er ikke stygg den, Gunda, den er så pen når du smiler, at du veit det ikke selv!

151Det kom et skimmer i øinene hennes, et fuktig skjær av fryd og forundring:

– Du mener det virkelig, Albert?

Og mens hun la hodet sitt bakover og lukket øinene langsomt i:

– Du kan veta du skal få lov til å kyssa mig så mange ganger du bare vil!

Han glemte å hente mat den natten. Han glemte at han var sulten, han lå isteden i sengen sin og hetet og kulsket om hverandre, fortapt, forvirret av sinnsbevegelse og stridde og kjempet med tankene sine. Det var en hamrende uro i ham, en smerteblandet sødme i sinnet, Gunda hadde kysset ham, den store, gode og stille Gunda, og han hadde kysset Gunda igjen! Han kunde ikke tenke på det, uten at han måtte ta efter ånden. Hun hadde lagt armene om ham og knuget ham til sig så fast og heftig som hun vilde klemme hjertet hans ut! Og Jakob Drittgutt ved siden av ham, og Petter og Doffen og Olegutten – de lå der og snorket og blåste og pustet og visste ingenting. Han måtte sette sig op i sengen og se på dem om de virkelig sov, det var ikke til å tro, at de hadde kunnet sove imens –

Gunda hadde kysset ham – en gang, ti ganger! Men hun hadde også fortalt ham noe, hun hadde likesom åpnet på døren til de stores, de voksnes verden og latt ham få glytte inn. Å Herregud, hvor den var ond, Herregud hvor de voksne var fæle – hvor de var simple og stygge og rå!

Han snudde sig noen ganger i halmen, han vilde ikke tenke mere.

Jeg bryr mig ikke om det, Gunda, sa det sakte inni ham, nei for jeg er glad i dig jeg, ser du, og da gjør det ingenting –

På kanten av søvnen fôr han op og var våken med engang:

Du skal ikke spørra mer, hadde hun sagt.

Hvad kunde det være hun skjulte for ham, hvad var det hun ikke vilde si?

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om De vergeløse

I 1938 utga Gabriel Scott den nyrealistiske tendensromanen De vergeløse med undertittelen Et barns historie. Romanen er en samfunnskritisk skildring av myndighetenes behandling av et lite barn som med makt blir fjernet fra hjemmet og plassert i fosterhjem.

Boken ble et viktig innlegg i samfunnsdebatten. Den satte søkelyset på barns rettigheter og tok et krast oppgjør med barnehjemmenes behandling av de forsvarsløse og forlatte barna. Barneportrettene er skildret med innlevelse og sikrer romanen en plass i norsk litteraturhistorie. Romanen ble filmatisert i 1939.

Les mer..

Om Gabriel Scott

Gabriel Scott er i norsk litteraturhistorie regnet som en av Sørlandets fremste diktere. Han var en svært produktiv forfatter og skrev innen mange forskjellige sjangere (dikt, romaner, noveller, skuespill, artikler og barnebøker). I dag er han nok mest kjent for sine lyriske naturskildringer og for sine barnebøker.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.