3 Pampassange

94

Pampas] vidstrakt sletteland i Argentina, mellom Rio Negro, Atlanterhavet, La Plata-munningen, Rio Paraná og ChacoPampas!
I dit skjød] linjen mangler innrykk. KBK NKS 4777, 4º. I dit skjød ligger min wigwam] (m.), indiansk kuppelformet bolig wigwam, —] wigwam — NBO Ms. 8º 1424:11. wigwam —, KBK NKS 4777, 4º. wigwam, —
ligger den som en datter] somensom en datter KBK NKS 4777, 4º. som en datter ved sin moders barm.

Det suser gjennem dit haar.
Er det den] linjen mangler innrykk. KBK NKS 4777, 4º. Er det den store aands susen, som glider fra
straa til straa, fra træ til træ? — den store aands
vingeslag fra wigwam til wigwam?] wig{v}wam? NBO Ms. 8º 1424:11. wigwam?

Dine øine ser paa mig. Himmelens lys bader
sig i dem. Søerne er dine øine.
Fryd, sorg risler i dine aarer. Elvene er
dine aarer.

*

Jeg stod en morgen, da sol randt, paa din
høieste høi,
95 mange gange] — mange gange linjen mangler dessuten innrykk. KBK NKS 4777, 4º. mange gange har skovene byttet blade siden,] siden,, NBO Ms. 8º 1424:11. sidon Mel1918. siden,
jeg la min] linjen mangler innrykk. KBK NKS 4777, 4º. jeg la min haand over mit øie — skarpt som falkens
dengang — og speided.

Og se!   Hjerteslag banked i sølvflodens vande.
Og se!   Fra det slyngende krat kom min bruds
kano.
Og se!   Dine skove svared min rungende hilsen.
Og se!   Dine skove svared min bruds elskov.

Ja.   Dine skove har set mit haar graane!

*

Naar mørket svøber jorden ind,
naar stormene udsender skingrende jagthyl,
da ræddes kvindernes børn.
Da skjuler de sig.
Da kryber de sammen ved baalet, og taler ikke,
og ler ikke.

Da lider du vist,
du, gjennem] linjen mangler innrykk. KBK NKS 4777, 4º. du, gjennem hvem den evige aand, naar han svæver] når den svæver SS1943. naar han svæver
gjennem verdenshallen, slæber sin kappes purpurflige.

Ja, da lider du vist,
96 du, der er] linjen mangler innrykk. KBK NKS 4777, 4º. du, der er jordens bryst, hvorfra sukke stiger frem
mod stjerner.

Lider ogsaa den evige!

*

Jeg la et perlesmykket bidsel paa «den fir-/føddede ørn»] kanskje en metafor for hest, men kan også referere til hippogriff (av hippo– og griff), fabeldyr med rovfuglhode, vinger og hestebakkropp, som først forekommer hos den italienske renessansens episke diktere, og som senere er brukt nærmest synonymt med pegasus, «vingehest». En tredje mulighet er fra Daniel 7,4 i Bibelen: «Det første dyret var som en løve og hadde ørnevinger»«den fir-
føddede ørn.»] ørn». Mel1920, SS1943, SS1950, SD1966, SD1967, Mel1971, DP1993, DP1996, SS2000, SD2001. ørn.»
Jeg la en bæverskindssadel paa den ryg, der
ligner llanos] spansk, flertall av fellesnavn llano, som oversatt til norsk betyr slette. Steppe- og savannelandskaper i Latin-Amerika, særlig de vidstrakte slettene i Colombia og Venezuela, mellom Andesfjellenes østkjede og elven Orinoco. Egennavnet staves både Ilanos og Llanos i kildene, jf. «Innledning» llanos] Ilanos Skr1917, Mel1918, Mel1920, SS1930, SS1943, SD1966, SD1967. llanos.
Og jeg red hen over dine flader i daggry.
Thi der er visdom paa din pande i daggry:

Menneske, du er jordens gud!] gud DN1913. gud. SS1943. gud!
Høie love har bygget din aand,
love, som svinger verdenshallens hvælv.
Med høie love skal du bygge din jord,
love, som skjærmer stammernes liv.

Forstod jeg, Pampas, din hvisken?

Se!   Pilen dypper sit haar i floden.
Kvindehænder skal salve den sterkes haar.
Men i teltets inderste skal den sterke bøie knæ,
97bade den fødendes fødder med taarer,
af sorg over stammernes kiv,
af længsel mod] længsel efter KBK NKS 4777, 4º. længsel mod den evige visdom.

Forstod jeg, Pampas, din hvisken?

Jordens børn!
Ikke er I alene under lufthimlene, paa floderne] floderne, KBK NKS 4777, 4º, SS1930, SS1943, SS1950, SD1966, SD1967, Mel1971, DP1993, DP1996, SS2000, SD2001. floderne
i wigwammerne:] i wig-/wamerne. KBK NKS 4777, 4º. i wigwammerne:
Værer] dansk v., foreldet 2. pers. ent. imperativ av væreVærer vise!
At I ikke saarer med nidblikke aandeøine,] aandeøine! KBK NKS 4777, 4º. aandeøine,
at I ikke kvæler med kvindejammer aandepulsslag.] aandepulsslag! KBK NKS 4777, 4º. aandepulsslag.

Store pampas!] Store Pampas! linjen har dessuten innrykk. KBK NKS 4777, 4º. Store pampas!
I din favn har natten sovet,
i din favn har hun født sin datter, dagen!

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Digte

I 1892 fikk Sigbjørn Obstfelder trykt de første diktene sine i tidsskriftet Samtiden. Dette tidsskriftet var den gang en av de viktigste kanalene for ny litteratur. I 1893 debuterte Obstfelder for alvor med samlingen Digte.

Han var musikalsk og spilte flere instrumenter og drømte om å komponere, noe som også kommer til uttrykk i språket hans. Selv om diktene hans er uten enderim og fast rytme, er de likevel rytmiske. Diktsamlingen ble innledningen til modernismen i Norge og den anses som et av de viktigste verkene fra 1890-tallet. I den kan vi se spor fra fransk symbolisme, og Obstfelders lyrikk har påvirket flere norske diktere i ettertid. Fra diktsamlingen er det spesielt diktene «Jeg ser», «Regn» og «Kan spejlet tale?» som er kjente.

Les Hilde Bøes innledning og kommentarer

Se faksimiler av førsteutgaven (NB digital)

Les mer..

Om Sigbjørn Obstfelder

Sigbjørn Obstfelder debuterte i 1893 med diktsamlingen Digte. Allerede da han debuterte, ble Obstfelder omtalt som den mest moderne forfatteren innenfor den nye poesien. Han kalles ofte skaperen av modernismen i Norden.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.