Forord ved Hanne Lillebo og Hilde BøeI desember 1893 utkom Sigbjørn Obstfelders Digte på John Griegs Forlag i Bergen. Boken ble raskt lagt merke til, ikke bare her hjemme, men også i våre naboland. Anmeldelsene var hovedsakelig positive, og utgivelsen ble møtt med stor interesse. Allerede tre år senere fikk Obstfelder plass i litteraturhistorien som den nye poesiens mest moderne representant. I ettertid er hans litteraturhistoriske posisjon ytterligere styrket, og det er diktene og prosadiktene som regnes som det mest betydelige ved forfatterskapet. Med Digte innledet Obstfelder den lyriske modernismen i Norden. De senere års norske kanondiskusjoner og -utgivelser viser at både forfatteren og diktsamlingen hans fremdeles verdsettes høyt.

Flere av diktene er blitt klassikere: I Digte finner vi det som sannsynligvis er vårt mest kjente dikt, «Jeg ser», med de berømte verslinjene «Jeg ser, jeg ser . . . . / Jeg er vist kommet paa en feil klode! / Her er saa underligt . . . .», men også andre antologitravere som «Navnløs», «Kan speilet tale» og det lekne og rytmiske «Regn».

Arbeidet med denne tekstkritiske utgaven av Digte er blitt utført av cand.philol. Hilde Bøe, edisjonsfilolog og teknisk redaktør ved prosjektet Edvard Munchs tekster, Munch-museet. I tillegg til å stå for tekstetableringen har hun skrevet innledning, redegjørelse for tekst og tekstkilder, utarbeidet ord- og sakkommentarer samt variantapparatet. Eivor Finset Spilling har hjulpet til med kollasjoneringen. De har begge tilhørt det edisjonsfilologiske miljøet knyttet til arbeidet med Henrik Ibsens skrifter.

I 2009 inngikk Det norske språk- og litteraturselskap en samarbeidsavtale med Norsk kulturråd om utgivelse av en rekke «favorittklassikere», både i bokform og digitalt. Det er en glede å kunne presentere en av våre mest sentrale diktutgivelser, Sigbjørn Obstfelders Digte, som del av første pulje i rekken av disse planlagte utgivelsene.

NSL takker Norsk kulturråd og Institusjonen Fritt Ord for økonomiske bidrag. Uten disse støttespillerne ville denne utgivelsen ikke vært mulig.

Hanne Lillebo
Jeg vil rette en takk til Det norske språk- og litteraturselskap (NSL) som ga meg muligheten til å gi ut Sigbjørn Obstfelders Digte.

Denne boka publiseres også som digital e-bok på NSLs nye nettsted, http://www.bokselskap.no. Der vil det være mulig å diskutere med andre, arbeide med tekstene i form av kommentering og tagging (dvs. legge til emneord) samt laste ned boka. Det vil også være lenker fra bokas kommentarer til eksterne kilder slik at man kan lese mer hvis man ønsker det. På sikt er det planen at det skal publiseres tilleggsmateriale til denne boka: Det dreier seg om fulltekstversjoner av de manuskriptene som finnes til diktene. Disse vil bli koblet til diktene i diktsamlingen, slik at man kan studere forskjellene mellom versjonene.

Jeg vil også takke de følgende for inspirasjon og godt samarbeid: Gry Berg, prosjektleder i NSL, som med sin entusiasme er en fryd å samarbeide med; Obstfelder-biograf Hanne Lillebo, som har vært min faglige tilsynshaver og gode leser og rådgiver; Eivor Finset Spilling, som har kollasjonert og vært min ivrige hjelper og leser; og ikke minst Ellen Wiger, som alltid har et svar og et smil på lur når jeg spør.
Til slutt vil jeg sende en hilsen til Bjørg Dale Spørck, forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket, som bestandig har gode ord til overs.

Hilde Bøe

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Digte

I 1892 fikk Sigbjørn Obstfelder trykt de første diktene sine i tidsskriftet Samtiden. Dette tidsskriftet var den gang en av de viktigste kanalene for ny litteratur. I 1893 debuterte Obstfelder for alvor med samlingen Digte.

Han var musikalsk og spilte flere instrumenter og drømte om å komponere, noe som også kommer til uttrykk i språket hans. Selv om diktene hans er uten enderim og fast rytme, er de likevel rytmiske. Diktsamlingen ble innledningen til modernismen i Norge og den anses som et av de viktigste verkene fra 1890-tallet. I den kan vi se spor fra fransk symbolisme, og Obstfelders lyrikk har påvirket flere norske diktere i ettertid. Fra diktsamlingen er det spesielt diktene «Jeg ser», «Regn» og «Kan spejlet tale?» som er kjente.

Les Hilde Bøes innledning og kommentarer

Se faksimiler av førsteutgaven (NB digital)

Les mer..

Om Sigbjørn Obstfelder

Sigbjørn Obstfelder debuterte i 1893 med diktsamlingen Digte. Allerede da han debuterte, ble Obstfelder omtalt som den mest moderne forfatteren innenfor den nye poesien. Han kalles ofte skaperen av modernismen i Norden.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.