Erindringer fra et dikterhjem

av Erik Lie

Årsaken til Ibsens avreise

I landsbyens gammelkoselige bebyggelse raker to palatser i været. Det ene er reist av den ulykkelige kunstnerkonge Ludvig II. Det er i orientalsk stil og tar sig eiendommelig ut. Det annet er et middelaldersk, svært, borglignende byggverk, som bruktes til sommerresidens for den aldrende prinsregent Luitpold.

I dette urgamle slott førtes et hoffliv, som kunde minne om de patriarkalske tider og som samtidig var preget av tysk gemyttlighet og jovialitet. Der var blandt annet en eldre herre, som i folkemunne kun kaltes for «der Hofnarr» og som guttene moret sig over å møte, når han regelmessig hver formiddag kom fra landsbyens konditori. Han var til det yderste pertentlig, og hele hans vesen var jomfrunalsk. Han følte sig overordentlig smigret over, at guttene hilste på ham. Han stanset og bukket med overdreven høflighet og gjorde så til almen morskap et par sirlige dansetrin, hvorpå han vandret videre. Det fortaltes at han på slottet foretok sig de reneste narrestreker. Han stillet sig således jevnlig bak døren og «skremte» prinsregenten, når denne om 67morgenen kom ut fra sitt soveværelse, og dette satte alltid den høie herre i godt humør.

Når det led mot høsten, kom prinsregentens fornemme jaktvenner på besøk, for det var mengder av gemser, hjort og rådyr i fjellene. Hvor gemyttlig tilstanden artet sig under forberedelsene til denne begivenhet, fremgår best av, at Hans kongelige Høihet alltid sendte vår vertinne, frøken Babeth Hasenknopf, sine jaktstrømper til reparasjon. De blev som et klenodium forevist og besett rundt om i befolkningen, og det honorar, hun fikk for sitt arbeide, var efter hine tiders forhold fyrstelig, idet hun gjennem hoffmarskalken fikk sig oversendt 25 mark: De penger blev som en helligdom nedlåst i hennes skattkiste, og de ligger der kanskje ennu.

Når jakten var endt, gikk der en trommeslager gjennem gatene. Han stanset på hvert hjørne og forkynte høilytt, at nu var slakterens butikk overfylt med «kongelig vilt».

Hoffholdet på det gamle slott blev forestått av prinsregentens søster, enkehertuginne Therese av Toskana. Det var en prunkløs, varmhjertet dame, som alltid på sine spaserturer gav landsbybarnene nogen pfennig, når de – som det var skikk – stanset foran henne og neiet.

Ibsen blev mere og mere som et forfulgt vilt i landsbyen – tiltross for at han i all hemmelighet følte sig beæret av all den opmerksomhet og kurtise, der fra høi og lav blev ham tildel. Han fant sine egne veier og stier og unddrog sig sine 68forfølgere med stetse ny opfinnsomhet. Sikrest var han i middagstiden å treffe på en benk i et lite parkanlegg bak «Frauenkirche». Her moret han sig – midt iblandt utallige barn – med å overvære forestillingene på et «Kasperteater». Han smilte og tørret ustanselig sine briller med silkelommetørklædet, når dukkene slo hinannen ihjel.

En dag hendte imidlertid noget, som skulde sette Ibsens sinn i heftig bevegelse og som hurtig skulde bringe hans Berchtesgadener ophold til avslutning.

Et «visst sted» i nærheten av det hus, hvor Jonas Lie bodde, ramlet ned og øste sitt innhold ned over en spaservei, hvor nettop enkehertuginnen av Toskana vandret. Det var på et hengende hår, at den fornemme dame undslapp overskyllingens vederstyggelighet.

Begivenheten antok imidlertid noget større dimensjoner, enn den egentlig var verd. Det, som var hendt, blev fluksens meldt til slottet, og en hoffvogn blev i all hast avsendt for å hente den formodede gjenstand for ulykken. Enkehertuginnen var imidlertid rolig og ubekymret vandret videre og blev høilig overrasket over de store foranstaltninger, som var blitt gjort.

Den, som moret sig over begivenheten, var John Paulsen. Det var ikke ende på hans vittigheter, og han fortalte under flir og latter hotellgjestene om det forefalne.

Herover blev Ibsen mektig fortørnet. «Han 69var rød i ansiktet og så foraktfullt på mig med et iskolt, grått dyreblikk», fortalte John Paulsen senere. «De har opført Dem som en flabb», sa Ibsen. «En enkehertuginne inntar den stilling, at hun burde være forskånet for Deres likeså dumme som utidige spøk. Hun hører dog til et av Tysklands fornemste fyrstehuser. Og her – i mitt nærvær – har De den dristighet overfor gjestene å drive gjøn med og harsellere over det, som er foregått og som nu omtales i den hele by. Det er uhørt!»

John Paulsen stod målløs. Han følte sig forsmedelig behandlet, idet han stirret efter dikteren, som slo hotelldøren i efter sig. Det var visstnok første gang, at han hadde sett Ibsen for alvor vred og ophisset.

Ibsens forargelse var i virkeligheten så sterk, at han den selvsamme dags aften pakket sin kuffert og reiste tilbake til sitt hjem i München.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Erindringer fra et dikterhjem

Erik Lie var sønn av dikteren Jonas Lie. I Erindringer fra et dikterhjem forteller han anekdoter fra sin oppvekst i et hjem som var samlingspunkt for mange av datidens store diktere og kulturpersonligheter. Boken består av fortellinger om, og utdrag av brev fra, Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson, Alexander Kielland, August Strindberg og Georg Brandes.

Erindringsboken ble utgitt i 1928. Se faksimiler av førsteutgaven (nb.no).

Les mer..

Om Erik Lie

Erik Lie var forfatter og kulturhistoriker. Han er i dag kanskje best kjent for sine erindringsbøker om faren, dikteren Jonas Lie.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.