Erindringer fra et dikterhjem

av Erik Lie

Mitt første minne

(Det var i hine år, da Jonas Lie efter utgivelsen av «Den Fremsynte» foretok det dengang meget usedvanlige skritt å reise til Italien med frue og 4 barn.)


Når jeg tenker tilbake på mine aller tidligste barneminner, så stiger et billede frem for mig – et broket folkelivsbillede fra hovedgaten i Rom, Corsoen. Det var i begynnelsen av 1870-årene, og det må sikkert ha vært et karneval. For jeg husker, at et med all slags flitter og flagg utstyrt kjempeskib blev trukket hen gjennem folkemengden og at mannskapet bestod av melhvite pierrot’er og pierretter, som slengte kaskader av blomster, slengkyss og konfetti ut over publikum. De blomstersmykkede verandaer var overfylt, og ut av alle vinduer tittet damer og herrer med sorte eller røde halvmasker for ansiktet. Og rundt om i vrimmelen var der de merkverdigste utklædte skikkelser, likefra ibenholtsorte negre og kjempehøner, som gikk om og la egg, til bajaser og danserinner i knekorte florskjørter.

Jeg var ikke stor pjokken – bare 3, 4 år gammel – og jeg blev skrekkelig trett, der jeg i det forvirrende mylder blev slept om av mine eldre søsken.

4Plutselig blev jeg grepet av en høi, maskeklædt mann, der var iført en lang nattskjorte, og løftet op på hans armer. Jeg skrek av redsel, men min angst stilnet, da den fremmede beroligende presenterte et lite nattmøbel, fylt med herlig makaroni, foran min nese, og snakket til mig på norsk og tok masken av: det var ingen annen enn billedhugger Magelsen, som jeg daglig var vant til å se i mine foreldres hjem.

Den «evige stad» var dengang ennu ikke blitt det selvfølgelige mål for den almindelige turiststrøm. Rom var i første rekke dikternes, kunstnernes og skjønnåndenes by, og deres reiser hadde alltid noget av eventyrets nimbus over sig. Ikke for intet kunde Vilhelm Bergsøe i disse tider skrive en så fantasifull, farvemettet roman som «Fra Piazza del Popolo».

En rekke nordiske kunstnere opholdt sig dernede, og mine foreldre omgikkes dem alle, idet de en aften om uken – hver onsdag – holdt «mottagelse» i den lille leilighet, som de hadde leiet i via Gregoriana 49. Det var blandt andre billedhuggerne Hasselriis, Runeberg, Borch og Magelsen, enn videre Johan Bøgh og Pietro Krohn samt dikterne Hauch, Goldschmidt, Faber og flere. Til daglig møttes de om eftermiddagene i den nu helt forlatte «Cafe degli Artisti», hvor man selv medtok sin aftensmat – almindeligvis skinke – til hvilken man fikk servert vin, og her blev det ofte improvisert fester med taler og deklamasjon. Inn i alt dette brokete liv, som nu kun dunkelt 5står for min erindring, spiller minnet om en av de julaftener, som jeg oplevde dernede.

Det var plutselig begynt å sne – stille og høitidelig, som det anstår sig en hellig jul – og det var noget, som gjorde et selsomt inntrykk i en by, hvor man var vant til, at gatene alltid lå tørre. Jeg husker, hvordan husenes beboere ilte op på de flate tak og halvt forskrekket, halvt beundrende stirret på det underlige fenomen, og hvorledes vi gutter begynte å kaste sneball nede i gaten. Begivenheten virket på romerne som et selsomt jertegn fra himmelen.

Meningen var, at vi skulde tilbringe julaften i Den skandinaviske forening, hvor nordboerne alltid den aften pleiet å samles. Men den vanlige månedsgage fra Gyldendalske forlag – den utgjorde 400 kroner – var ikke kommet, og mine foreldre bestemte sig derfor til sammen med billedhugger Borch’s å festligholde aftenen i vårt hjem.

I mangel av en gran til juletre fikk min mor fatt i en liten pinjebusk, som blev anbragt på stuebordet og utstyrt med vanlig pynt – fra kurver, lenker og liljekonvaller av glanspapir til Bethlehemsstjernen i toppen. Mine eldre søsken var ivrig optatt med å lage vers til hver av sine hemmelighetsfulle presenter, og da vesperklokkene fra dusinvis av kirker klokken seks satte i med rungende klemt over den sneglitrende stad, blev min eldste bror, Michael, sendt over til Borch’s som bodde like over gaten, for å hente 6risengrøten, som fru Borch imidlertid hadde kokt.

Og så begynte festen, som artet sig koselig som alle julaftener. Jeg erindrer ikke annet av den, enn at vi sang en salme og danset om juletreet og at jeg bl. a. fikk en sabel og en trehest i present og at fru Borch utover aftenen satte sig til pianoet og med sin vakre stemme sang Grundtvigske og norske fedrelandssanger – og at jeg var så proppet med julegodter at jeg tilslutt ikke orket mere.

Den aften fikk vi lov til å være oppe så lenge, vi selv vilde. Og det tør nok være at vi – og da især jeg, som var den minste – utover natten anstrengte oss av all vår evne for ikke å falle i søvn.

Men jeg holdt allikevel på å sovne, da der plutselig hendte noget merkelig.

Det knakket voldsomt og vedholdende på dørhammeren ute i entreen, og min eldste søster, Asta, sprang ut og ropte som vanlig:

– Hvem der?

Amici, blev der svaret.

Min mor kom til, og nu blev alle lenker tatt av og alle slåer skutt tilside i den vel avlåste dør.

Og inn stormet en vill bande av mennesker, bestående av en sultan og flere tyrker, ledsager av en hel del fantastisk klædte haremskvinner, som straks leiret sig på stuegulvet, idet de under skrik og skrål og med truende krumsabelgeberder forlangte vin, som straks blev fremsatt.

7Det var den danske, eksentriske malerinne, fru Elisabeth Jerichau, som sammen med flere av kunstnerkolonien – Magelsen, Runeberg, Hauch, Goldschmidt og Faber – på denne overraskende måte trengte inn i leiligheten med ny fest og ny glede. Hvor lenge den julaften varte, vet jeg ikke. Det siste jeg erindrer, var at jeg så Faber stående på en skammel eller en forhøining, deklamerende sitt bekjente dikt «Dengang jeg drog avsted», mens Magelsen i nogen slags persisk drakt løftet min bror Mons op på sine skuldrer.

Så sovnet jeg.

Da jeg den næste morgen våknet, lå mine nye lekesaker foran mig på sengen. Det pyntede juletre stod på sin plass, og inne i stuen var alt blankt og pusset, som om det hele bare hadde vært et H. C. Andersensk eventyr.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Erindringer fra et dikterhjem

Erik Lie var sønn av dikteren Jonas Lie. I Erindringer fra et dikterhjem forteller han anekdoter fra sin oppvekst i et hjem som var samlingspunkt for mange av datidens store diktere og kulturpersonligheter. Boken består av fortellinger om, og utdrag av brev fra, Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson, Alexander Kielland, August Strindberg og Georg Brandes.

Erindringsboken ble utgitt i 1928. Se faksimiler av førsteutgaven (nb.no).

Les mer..

Om Erik Lie

Erik Lie var forfatter og kulturhistoriker. Han er i dag kanskje best kjent for sine erindringsbøker om faren, dikteren Jonas Lie.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.