Dikterliv i gamle Kristiania

av Rudolf Muus

I årenes løp

51Hagerstrøm og Eva levet meget lykkelig sammen, skjønt han var en glad sjel og hadde mange venner og ofte gjorde dumheter. Men Eva var sjelen i deres forretning. Han oversatte romaner, som hun utgav og tjente gode penger på og selv var hun snild, hjelpsom og velgjørende mot dem, som trengte henne. Hun holdt stadig åpent bord for endel eldre bekjente av kunstnerverdenen, som satt trangt i det.

Leonarda var hennes stolthet og glede. Hun blev en strålende skjønnhet og viste en rik begavelse, som fikk foreldrene til å stille store forhåpninger til henne. På skolen var hun stadig nummer en. Lærerne forgudet henne, og guttene forelsket sig i henne og skrev kjærlighetsbrever til henne, men hun avviste dem temmelig skarpt.

Fru Hagerstrøm drev fremdeles med iver og interesse sin forretning, mens hennes mann tok det rolig og moret sig som best. Lind var begynt å takke sterkt av og holdt sig nu mest hjemme i sitt losji. Men der hadde han ikke videre godt stell.

Snart blev han liggende farlig syk. Hans fraskilte 52hustru gikk nu til hans losji og fant ham i sterk feber og uten bevissthet. Den kvinne som styrte hans hus hadde øiensynlig stelt dårlig for ham.

Resolutt lot hun Hagerstrøm hente en sykevogn og kjørte ham hjem til sig og bragte ham tilsengs i sitt beste værelse, hvor hun våket over ham. Hagerstrøm fandt dette fullstendig i sin orden.

Dagen efter kom Lind til sig selv og så sig urolig om i stuen, og nu bemerket han sin fordums hustru, som satt like ved.

«Hvor er jeg?» spurte han.

«Du er hos mig nu, Lind,» svarte hun med mild stemme. «Og nu må du se til å bli frisk igjen.»

Der fløi et smil over hans ansikt. Når jeg er hos dig, så vet jeg at jeg har det så bra jeg kan få det,» sa han beveget og falt atter i søvn. Fruen måtte passe sin forretning, og Hagerstrøm og datteren skiftedes om å sitte hos den syke. Da han blev bedre hjalp de to med å pleie ham, og han satte pris på deres selskap.

Han skjønte at han ikke hadde lenge igjen og ordnet det nu så at han efterlot sin fraskilte hustru alt hvad han eide, og det var ikke litet.

Dagen efter døde han stille og lykkelig. Ved begravelsen var Hagerstrøm og Harbo Linds marskalker.

Året efter var mannen med ljåen atter ute i det samme hus. Nu var det Hagerstrøm, som strøk med av lungebetendelse. Vel var det et hårdt slag for hustruen. Han hadde jo engang vært hennes ungdoms store kjærlighet, men de siste år hadde hun degget om ham som en vanskelig gutt, der trengte stell og pleie. Derfor følte hun nu tillike en viss lettelse ved hans død. Men hennes forretning gikk like støtt uten ham.

53År efter år gikk, men som det syntes sporløst henover fru Hagerstrøm. Hun holdt sig ung og kjekk og styrte sin forretning med kraftig hånd. Her fikk hun også god hjelp av Leonarda, som nu hadde tatt artium og siden påtok sig oversettelser av romaner.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Dikterliv i gamle Kristiania

Samlingen Dikterliv i Gamle Kristiania inneholder anekdoter fra Rudolf Muus' forfatterliv. Han forteller om forleggere han har truffet på sin vei og skildrer bymiljøer som i dag er borte fra Oslo.

Samlingen kom første gang ut i 1932. Se faksimiler av førsteutgaven på nb.no.

Les mer..

Om Rudolf Muus

Med sine 286 utgivelser er Rudolf Muus en av de mest produktive forfatterne i norsk litteraturhistorie.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.