Dikterliv i gamle Kristiania

av Rudolf Muus

Ole Androw

13som hadde vært kong Oscars bibliotekar var svensk, men han skrev romaner på norsk. I dem forekom det lutter fine folk, mestendels baroner og grever. Slik fikk han mig til å skrive en roman om hvit slavehandel.

Han skrev noveller på sitt morsmål. Han var en av de verste skrønemakere jeg nogensinde har truffet, og han løi med en sådan troverdig eleganse at den måtte gjøre inntrykk.

Alt var så storartet ved ham, ikke minst hans herkomst. Hans oldefar var liflender. Han oppholdt sig i Bender da Karl XII kjempet med tyrkerne ved Pultava. Da stod Androw der blandt de nysgjerrige som var stimlet til. Følgen var at Androw blev grepet sammen med svenskekongen og kom til å dele tyrkisk fangenskap med ham. Herunder inngikkes det inderligste vennskap mellem de to menn. De rømte sammen, men førtes tilbake.

Efter tilbakekomsten til Sverige, vilde kongen utnevne Androw til en høi stilling i riket, men så falt han ved Fredriksten. Dog hadde Androw samlet en nett formue.

«Nå, så arvet du en pen slump da?» sa jeg.

14«Nei, far hadde nok tilsatt det meste ved spekulasjoner.»

«Hvad spekulerte han i?»

«Jeg tror,» sa Androw, «at det var terminspekulasjoner. Men ellers blev jeg opdratt hos en greve. Han behandlet mig som sin egen sønn, og under mitt ophold i hans hus blev jeg bekjent med kong Oskar den annen.»

«Nu, bekjentskapet blev vel fordelaktig for dig?»

«Jeg skulde mene det. Da Oskar skulde få ordnet sitt store og vidtløftige bibliotek, tenkte han straks på mig som den eneste der kunde ordne den sak. Og jeg blev kalt til hoffet. Da levet jeg kongelig og omgikkes prinsene som de fineste kamerater. De sa du til mig.»

Det knep aldri Androw for samtalestoff. Han syntes å besitte en ubegrenset viten og å ha vært oppe i alt mulig. Nevnte jeg en dag en svensk herregård. – Jo, der var han vel kjent og hadde vanket. Jeg nevnte Grue sogn. Joda, der hadde han vært folkeskolelærer. Jeg tillot mig å innvende at ingen utlending kunde beklæde en sådan stilling i vårt land. Androw svarte at de naturligvis måtte gjøre en undtagelse for hans vedkommende. Fortalte man ham om en underlig oplevelse så kom Androw fluksens og meddelte at noe lignende, men ennu merkeligere var hendt ham.

Da jeg hadde skrevet en bok som han fikk et godt utbytte av, sa han med en storartet mine: «Nu skal De sandelig ha et gratiale.» Dermed leverte han mig en blank tokrone. Selvfølgelig håndtakket jeg ham heftig og varmt som om gratialet hadde beløpet sig til minst hundre kroner.

Med hensyn til hans eventyr i mark og skog, var han en ren Munchhausen.

15Ellers drakk han ikke og var en skikkelig fyr. Men han fikk det stundom med besvimelse, og de inntraff uheldigvis nok når han gikk ute på gaten og hadde innkassert endel penger for nogen.

Således hendte det en dag at han falt om i Torvgaten og da han våknet var han efter hvad han opgav, ribbet for 200 kroner. Den mann som eide pengene, trodde ham ikke og lot ham føre op på politistasjonen, hvor han måtte forklare sig for fullmektigen.

«Jeg stod utenfor Jensen i Torvgaten og så på en bjørn som stod utstillet i vinduet der,» sa han, «og rett som det var, falt jeg om og så hørte jeg intet mere.»

«Kom ikke med nogen bjørnehistorier!» tordnet fullmektigen i en ubønnhørlig tone.

Og nu husket plutselig Androw at han hadde gjemt pengene i en hemmelig lomme, og han fant dem frem.

Siste gang jeg traff sammen med Androw, fortalte han mig at han hadde opgitt kolportørvirksomheten.

«Beskjeftiger De Dem da ikke mere med litteraturen?» spurte jeg.

«Jo, det måtte da bli griselitteratur,» lo han, «for nu holder jeg på å opfø 12 smågriser.»

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Dikterliv i gamle Kristiania

Samlingen Dikterliv i Gamle Kristiania inneholder anekdoter fra Rudolf Muus' forfatterliv. Han forteller om forleggere han har truffet på sin vei og skildrer bymiljøer som i dag er borte fra Oslo.

Samlingen kom første gang ut i 1932. Se faksimiler av førsteutgaven på nb.no.

Les mer..

Om Rudolf Muus

Med sine 286 utgivelser er Rudolf Muus en av de mest produktive forfatterne i norsk litteraturhistorie.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.