Dikterliv i gamle Kristiania

av Rudolf Muus

Tor Bøe

49Allerede lenge før det tidsavsnitt jeg nu behandler, kom jeg i forbindelse med en forlegger, hvem jeg hadde all grunn til å være tilfreds med, nemlig Tor Bøe.

Han var serdeles intelligent og hadde visse litterære, merkantile og juridiske kunnskaper, som jeg manglet og han blev mig ofte til stor hjelp. Han trodde på mig og opmuntret mig til det og det arbeide, som han mente måtte ligge for mig og sa mig sin mening like ut, og hans kritikk kunde jeg fullt ut stole på. Der utviklet sig mellem Bøe og mig et intimt samarbeide, som jeg ikke har hatt med nogen annen. Han kunde foreslå mig et emne, som jeg antok, men så kom jeg med et endringsforslag, som han på sin side kunde finne berettiget. Sådan arbeidet vi inntil vi kom til full klarhet og forståelse. Og den ene roman efter den annen blev til og gjorde lykke.

Så fant vi nye interesser, hvor vi møttes. Jeg hadde jo likefra jeg var smågutt svermet for skog og fjell, og i det senere hadde jeg fått en sann mani for soppinnsamling. Denne sport blev nu også Bøe interessert for og vi tok nu våre milelange utflukter i Grefsenåsen og Maridalen, nød naturens skjønnhet og utvekslet våre beste tanker.

50Ikke minst har jeg Bøe å takke for at jeg nu kom til å levere endel bøker om gamle Kristianiaforhold, hvilke jeg nu anser for det beste jeg har prestert, og som jeg fikk hederlig omtale for i pressen. En nokså sen påskjønnelse for en eldre forfatter, men derfor ikke mindre behagelig. For Bøe var disse bøker ingen innbringende forretning, men han utgav dem nærmest av interesse for saken og til reklame for sitt forlag, hvad jeg vel også tør si om endel andre bøker han har utgitt.

Iallfall var jeg nu hos Bøe kommet inn i rolige og regelmessige arbeidsforhold, hvor jeg kunde yde det beste jeg formår.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Dikterliv i gamle Kristiania

Samlingen Dikterliv i Gamle Kristiania inneholder anekdoter fra Rudolf Muus' forfatterliv. Han forteller om forleggere han har truffet på sin vei og skildrer bymiljøer som i dag er borte fra Oslo.

Samlingen kom første gang ut i 1932. Se faksimiler av førsteutgaven på nb.no.

Les mer..

Om Rudolf Muus

Med sine 286 utgivelser er Rudolf Muus en av de mest produktive forfatterne i norsk litteraturhistorie.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.