Edderkoppen

av Hulda Garborg

Tredje Akt


Gamle Marjas Hytte. Tømmervægge. Dør til Svalen i Baggrunden. Til Venstre Dør til Kjøkkenet. Midt paa venstre Væg stor Jernovn. I Ovnens nederste Etage staar en Kobberkaffekjedel. I høire Hjørne bred Seng med hjemmevævet, blaat Omhæng. Længere fremme paa høire Væg firkantet Vindu med simpelt Halvgardin og Blomster. Under Vinduet en blaamalet «Slagbænk» med Pinderyg; foran denne Klaffebord med slidt, blaa Maling. Under Ovnen Ved og Kvist. Ved Ovnen sidder Marja og karer Uld.


    Marja  (synger til en enstonig, gammel Melodi)

Ved Vintertide,
da ondt maa lide
den Fattigmand.
Ei Uld at slide,
ei Brød at bide,
saa haver han.

Men paa Gud Fader
sig trygt forlader
den Fatigmand,
89og trøstig venter
til Gud ham henter
fra Armods Land.

(Det banker. Marja snur sig mod Døren.)

Aa, værsaagod.


    Bertha  (ind. Hun er iført en mørk, sid Kaabe og en sort, liden Hat)

Gokvæld, Marja!


    Marja  (reiser sig; gaar imod Bertha)

Aanei, Gokvæld! Er det Frøkna? Det blei saa seint. Er De – aleine? Og gaaendes, mener jeg?


    Bertha  (stille og bleg)

Ja.


    Marja  (med et hurtigt Blik)

Han var vel for vild Svarte-Folen ligevel, kanske?


    Bertha 

Aa, det var jo bare Galskab det. – Huf, jeg er saa forfærdelig træt, Marja. (Sætter sig paa Krakken ved Ovnen.)


    Marja 

Ja sandelig, ser ikke Frøkna reint tufs ud. Det er saa surt ikvæld ogsaa, saa. Jeg har holdt Kjedlen varm paa Vona.


    90Bertha 

Det var deiligt, Marja. Jeg forstaar ikke – jeg fryser formelig.


    Marja  (sætter frem paa Bordet)

Ja, se det. Jeg har sandelig lagt en Pinde i Ovnen, jeg; det faar ikke hjælpe, om det bare er September Maaned aldrig saa mye.


    Bertha 

Aa ja, her er saa godt og lunt hos dig, Marja … jeg tror, jeg faar ta af mig lidt.


    Marja 

Ja, kom naa her med Kaapa. (Tar Kaaben fra hende og lægger den paa Sengen.) Men aassen er det med Føtterne? Dere er naa vel endelig ikke vaat paa Føtterne? La mig kjende. (Vil ha fat i Berthas ene Fod.)


    Bertha 

Nei tak da, Marja, det er jo ganske tørt ude.


    Marja 

Ja, ja. (Putter et Par Vedtrær i Ovnen.)


    Bertha  (ser paa Marja)

Hvor deiligt det var at komme ind til dig lidt, Marja. Naar jeg sidder her paa denne Krakken og ser dig gaa slig og smaastelle, da er det, som 91jeg var barn igjen. Kan du huske, hvor ofte jeg sad her og legte med Spolekurven din.


    Marja  (vugger paa Hovedet)

Om jeg huser det? (Sætter sig paa Stolen sin.)


    Bertha 

Og saa sang du saanne gamle, rare Viser for mig. (Varmt og vemodig.) Det var det bedste, jeg vidste, at være her hos dig, Marja.


    Marja  (ser paa hende)

Ja, større Hygge hadde ikke jeg heller, Frøken, end naar Vesle-Bertha kom og vilde høre Eventyr og Viser.


    Bertha 

Hvorfor kan du ikke sige Bertha, nu som dengangen, Marja. Det er ligesom du slet ikke bryr dig om mig længer, naar du siger Frøken – og det maa du, Marja.


    Marja 

Men … men … ja, saa død og snyte – forlate mi Synd – trur jeg ikke hu graater. (Reiser sig.) Men Herregud, De er ikke lik Dere ikvæld … (gaar hen og lægger Handen paa hendes Hoved) … Du er naa vel aldrig klein Berthamor.


    92Bertha 

Nei da, Marja … det er ingenting; jeg er bare saa – –. Aa, hvor jeg glæder mig til den Kaffen. (Reiser sig.)


    Marja  (ivrig)

Nei, naa trur jeg det spøger; sidder jeg ikke her og glemmer hele Kaffen igjen.


    Bertha  (gaar hen og sætter sig paa Bænken)

Ved du hvad jeg vilde ønske, Marja?


    Marja  (steller med Kaffen)

Aa, det kunde vel være mangt det; men jamen – – –


    Bertha 

Jeg vilde ønske, at jeg var dit Barn; at du var min rigtige Mor, og vi kunde leve sammen alene; men da maatte Stuen din ligge langt, langt herfra, saa ingen anden kunde finde os, end de vi selv vilde … (smiler) i Blaaland, Marja.


    Marja 

Aa du og du – i Blaaland ja; det var et Land du snakked mye om, det, da du var liden. Ja, ja, ja, det var dengangen det. Drik naa, mens han er god og varm.


    93Bertha 

Tak. Ja, did kunde jeg komme naar jeg vilde, dengang. Jeg bare satte Tommeltotterne i Ørene og Pegefingeren paa Øinene og snudde mig i Ring – fort, fort, fort; og saa kasted jeg mig ende ned og sa exe, vexe, hex, pex, og saa var jeg i Blaaland.


    Marja 

Aa ja, jeg maatte vel sidde og høre lange Stunder paa Eventyr fra Blaaland.


    Bertha  (smager paa Kaffen og glemmer den igjen)

Jeg kaldte det saa, fordi alt blev blaat for Øinene mine, ser du, Skogen og Fjeldene og Sjøen. Jeg lukked ikke Øinene op; men jeg saa det alligevel; – aa ja, hvor glad jeg var, naar de voksne glemte mig, og det gjorde de ofte – lange Tider; og da reiste jeg til Blaaland.


    Marja 

Spis naa, og drik.


    Bertha  (tar distait en Vaffel)

Nam, nam, deilige Marjavafler! Og saa du; husker du Sørensen, den vesle Kalven min, som jeg opkaldte efter Schweizer-Sørensen. Du ved, jeg sørged saa, da Schweizer-Sørensen reiste til 94Danmark igjen; for i Fjøset hos ham var det eneste Sted, det var deiligt at være foruden i Blaaland – ja, og saa her hos dig.


    Marja  (rugger)

Ja, ja, du!


    Bertha 

Og saa laa vi ude i Engen, og saa bandt jeg Kranser af blaa Blomster og satte om Halsen paa Kalven min – (smiler) Kalve-Sørensen kaldte vi ham, kan du huske! Og saa satte den Mulen op i Ansigtet mit og pusted, saa det krisled mig, og saa lo vi, og saa reiste vi til Blaaland sammen. Men Sørensen sovned gjerne paa den lange Reisen, han Stakkar.


    Marja 

Aa du og du for Eventyr!


    Bertha  (hviler Hovedet træt i Hænderne)

Nu kan jeg aldrig reise til Blaaland længer, Marja!


    Marja  (lægger sin Haand paa Berthas Arm)

Hør naa her. – Trur du kanske ikke jeg ser, at – – jeg ser nok, at det er noe, som er vondt for Berthamor naa …


    95Bertha  (klynger sig nervøst til Marjas Haand)

Aa, spør mig ikke, Marja. (Pludselig.) Aa, sæt dig bort til Ovnen og syng den gamle Visen for mig, Marja … den, som du lærte, da du var ung, deroppe i Fjeldbygden! Det er saa længe, siden du sang for mig, Marja – aa gjør det! Vil du?


    Marja  (sukker og gaar fra hende)

Kan sagtens freste. Men det blir saa skralt med Maalet mit naa. (Tørrer Øinene med Forklædesnippen.) Det er liksom det ruster bort.


    Bertha 

Aa nei da, Marja. Ingen synger slig som du. Det er ligesom langt, langt bortefra.


    Marja  (ryster paa Hovedet)

Aa Gud beres!

(Sætter sig; karer og synger stille, stemningsfuldt med uforanderligt Ansigtsudtryk.)

Liti Kersti ho var seg so liti eit Viv,
Bronfolen rinder lett.
Ho kunne ‘kje raade sit unge Liv,
med’ det regner og det blæs.
For nordan under Fjøllo
der leikar det.

96Liti Kersti ho var seg so liti ei Brur,
Bronfolen rinder lett.
Ho kunne ‘kje Nyklam i Laasanne snu,
med’ det regner og det blæs.
For nordan under Fjøllo
der leikar det.

Liti Kersti ho sat seg i Veven saa fin,
Bronfolen rinder lett.
Kvi renne det Mjølk utor Brystine din’,
med’ det regner og det blæs.
For nordan under Fjøllo
der leikar det.

Aa d’ er no ikkje Mjølk, om det synest so,
Bronfolen rinder lett.
Men det er den Mjøden eg drak igaar,
med’ det regner og det blæs.
For nordan under Fjøllo
der leikar det.

Dei tvo Ting dei er no kvora’re olik,
Bronfolen rinder lett.
For Mjøden er bron, men Mjølki er kvit
med’ det regner og det blæs.
For nordan under Fjøllo
der leikar det.

97Aa det nyttar ikkje lenger aa dylja for deg;
Bronfolen rinder lett.
Bergekongen nord han hev lokka meg,
med’ det regner og det blæs.
For nordan under Fjøllo,
der leikar det.


    Bertha  (afbryder Marja)

Aa nei … aa nei, ikke idag alligevel, Marja. (Brister i Graad.)


    Marja  (stanser forfærdet; op)

Men Jøssenam! Aa nei kjære, vene, aassen er det med dig? (Gaar bort og lægger Haanden paa hendes Skulder og søger at faa se hende i Øinene.)


    Bertha  (tar pludselig Marjas Haand)

Aa ja, Marja, det er det, ser du, at … Jeg tør næsten ikke si det høit, ser du, for jeg ved ikke ud og ind længer; men hvis jeg bare kunde slippe at gaa derop mer! (Bøier sig over Marjas Haand og græder.)


    Marja 

Men Jøssenam …


    Bertha  (bekjæmper sig)

Det er saa galt som det kan være, Marja; for det er jo lyst i Kirken og alting; men jeg kan ikke …


    98Marja  (støtter sig mod Bordkanten)

Aa kors, aa kors …


    Bertha 

Og saa har jeg ingen at snakke med; der er ingen, som kan hjælpe mig, for de er saa rædde allesammen. Men nu er det gjort. Og nu er det saa forfærdeligt at gaa derop igjen … Der er nogen i Svalen! Aa lad mig gaa ind i Kammerset, Marja … (Idetsamme aabnes Døren paa Glytt og Fanny stikker Hovedet ind.)


    Fanny 

Goddag. Omforladelse, men er dette den rette Veien til Raby?


    Marja 

Jo-o – det er da det …


    Fanny  (stirrer paa Bertha, som netop har reist sig og har seet spændt mod Døren med Angst i alle Miner)

Aa! Bertha!


    Bertha  (mod hende)

Fanny!

(Fanny kaster sig voldsomt om Berthas Hals og hulker. Bertha græder stille.)

    Marja 

Aa nei, aa nei! (Tørrer Øinene med Forklædesnippen.) Aa nei, aa nei! (Trækker sig bortover mod Kammersdøren.) Aa Herregud! (Gaar sagte ud, uden at de to lægger Mærke til hende.)


    99Bertha  (efter nogle Sekunder; sagte med let dirrende Stemme)

Men kjære – kommer du nu – saa sent (Fanny bare nikker og græder.) Vi vented dig i Formiddag.


    Fanny 

Ja, men …


    Bertha 

Nei kjære, du maa ikke … aa nei, hvor stor du er blit. Hvorfor kommer du saa sent.


    Fanny  (prøver at stanse sin Graad)

Jeg blev ikke – færdig.


    Bertha 

Har du gaat hele veien?


    Fanny 

Ja.


    Bertha 

Ganske alene?


    Fanny 

Nei – Mor fulgte mig – til Korsveien; og der blev vi saa længe. (Graater igjen.)


    Bertha  (sky)

Mor?


    100Fanny  (ser paa Bertha)

Jeg tror næsten hun sidder der endda.


    Bertha  (snur sig bort)

Saa.


    Fanny  (pludselig indtrængende)

Aa, Bertha, bli med til Mor! Jeg – – jeg – – aa, jeg kan ikke gaa fra Mor alligevel!


    Bertha  (hvisker)

Mor! Nei, nei, vær nu fornuftig! … Det vil bare bli vondt, det, ved du. (Gaar fra hende; nervøst.) Imorgen skjønner du nok det. (Hen til hende igjen.) Da skal vi ud og se paa Hestene, ser du, og Fjøset med de fyrretyve fede Kjørene, og Kalvene, som danser i Bingen, saa du kan sprække af Latter! Herregud, du er da ikke noe Pattebarn, vel!


    Fanny 

Aa, men du ved ikke, hvor vondt det er.


    Bertha  (med en utaalmodig Bevægelse; ophidset)

Sludder … Mor vil det jo selv! du rømmer jo ikke … Mor vilde jo bli fortvilet, kan du vide, hvis du nu kom tilbage; hun har jo mere end 101nok med sig selv, Mor. Husk paa, en saan stor, lang Pige som du skal ha baade Mad og Klær og … og det er da vist længe til du selv kan skaffe dig noget …


    Fanny  (spag)

Ja, det er det nok.


    Bertha 

Ja, der kan du se. Saa er du bare til Byrde for Mor, da, skjønner du. Og kommer du til Jomfruen, saa blir du vel forsørget, det kan du bande paa.


    Fanny  (trækker sig tilbage)

Du er saa underlig. (Ser paa Bertha; i pludseligt Udbrud.) Aa, hun har været slem imod dig, Bertha!


    Bertha  (gaar op og ned)

Nei da, hun har aldrig slaat mig, og aldrig har jeg sultet heller.


    Fanny 

Aa nei, men …


    Bertha  (febrilsk)

Og Klær har jeg, og de som solide er! – Du skulde se Brudekjolen!


    102Fanny  (nærmer sig og ser paa hende; blødt)

Aa ja, tænk du, som …


    Bertha 

Den er af Silke, og saa tyk, at den staar af sig Selv. (Fanny trækker sig stødt tilbage uden rigtig at forstaa. Bertha forandret; tar Fannys Haand.) Bry dig ikke om mig, Fanny; jeg er saan jeg, ser du … (svælger Graaden) jeg er blit saan. (Ligesom undskyldende.) Jeg har været saa alene – helt siden den Dagen … den Dagen – jeg husker den Dagen, de tog mig fra Mor, jeg, ser du … men især siden Far døde, har jeg … (Græder stille.)


    Fanny 

Aa stakkars Bertha!


    Bertha 

Du var saa liden du da. (Pause.) Men kjære, du er da vist træt. Kom og sæt dig. (De sætter sig. Bertha ser paa Fanny.) Husker du Far, Fanny?


    Fanny  (ivrig)

Ja, fra en Gang – en Gang, han var hjemme hos Mor og mig.


    Bertha  (som holder Fannys Haand)

Det er længe, længe siden!


    103Fanny 

Ja, jeg var vist bare fem Aar; men jeg husker det saa godt. Han var kommet reisende og bodde paa Havanders Hotel, og saa kom han hjem – aa, saa underlig, som han var, da han hilste paa mig; han kyssed mig ikke; men bare dasked mig paa Kindet og sa jeg var blit stor. Og saa blev jeg sendt ud.


    Bertha 

Saa snakked han med Mor da?


    Fanny 

Ja, længe. Og da jeg kom ind igjen, saa –


    Bertha 

Saa?


    Fanny 

Saa graat Mor … (snufser) og saa gik hun ud.

(Liden Pause.)

    Bertha  (stille)

Hvad sa Far til dig da?


    Fanny 

Han sa ingenting straks. Han bare strøg mig over Panden og bøied Hode mit bagover og saa paa mig, og saa sa han: du ligner din Mor, sa han, (med myg, bristende Stemme) og da var han saa bedrøvet i Øinene, … aassaa begyndte jeg at graate … (Tørrer Øinene og pudser Næsen. Bertha stryger Fanny over Haaret, mens Taarerne triller nedover hendes Ansigt. Efter en Pause.) 104Men saa med engang, saa sa han – akkurat saan som du for lidt siden: nei, nei, nei, ikke noe Sludder – sa han; og saa spurgte han, hvordan det gik paa Skolen.


    Bertha  (om lidt)

Og saa?


    Fanny 

Saa gik han saa svært fort.


    Bertha 

Og du traf ham ikke mer.


    Fanny 

Nei, aldrig. Men da han var død, da drømte jeg saa ofte, at jeg saa ham paa Ligstraa; og altid laa han med den store, sorte Floshatten paa, som han havde dengang jeg saa ham; og saa var Øinene aabne og sorte som Kul. (Stirrer frem for sig.)


    Bertha  (reiser sig)

Huf, nei da. (Gaar taus op og ned.) Du … jeg tror alligevel …


    Fanny  (ser paa hende)

Hvad mener du?


    105Bertha 

Jeg tror ikke du passer her alligevel. Jeg tror … jeg tror alligevel, du maa tilbage til Mor!


    Fanny  (op)

Aa ja … aa ja, lad mig faa Lov til det!


    Bertha 

Det er saa meget rart her, ser du, og – netop i disse Dagene … Ingen har jo set dig; du har jo ikke endnu faat Løkken om Halsen, du.


    Fanny  (tar ømt omkring hende)

Aa, Bertha!


    Bertha 

Saanne Barn som vi, ser du … vi hører intetsteds hjemme vi!


    Fanny 

Du skulde vært hos Mor, du!


    Bertha 

Aa nei da. Der var jo ikke Far, der.


    Fanny 

Aa, hvorfor tror du ikke Mor og Far kunde være sammen, Bertha.


    106Bertha 

Snak aldrig om det. (Febrilsk.) Men den, som gifter sig, naar han ikke elsker slig at han aldrig, aldrig kan skilles, maa dø. Husk paa det … men nu skal jeg bede gamle Marja gjemme dig inat; og saa skal du faa sidde paa indover med Melkemanden imorgen, og ingen skal faa vide, du har været her. For Melkemanden er min Ven, han, ser du.


    Fanny 

Naar du bare kunde bli med, Bertha?


    Bertha 

Jeg! Aa nei. Men kanske – kanske jeg snart skal besøge dig.


    Fanny 

Aa ja, kjære, gjør det! Er det sikkert, at du gjør det? Nu er det saa vondt at gaa fra dig ogsaa, ser du.


    Bertha  (halvt bortvendt)

Ja det … det er ikke morsomt, men – du ved, vi sees nok igjen … Jeg vilde jo saa gjerne, ser du, men – Mor, hun kjender jo ikke mig, og – jeg kjender jo ikke hende, jeg heller …


    Fanny 

Aa stakkars Mor, hun har længtet saa efter dig, kan du tro. Hun er mere glad i dig end i mig – ja sommetider har jeg været rent jaloux.


    107Bertha 

Mor? Hm, jeg tænkte hun var glad, hun var kvit mig, jeg.


    Fanny 

Aa fy, Bertha! Og Mor, som har grædt saa meget, fordi du var borte.


    Bertha  (ophidset)

Men hvorfor tog hun mig ikke med sig, den Gangen jeg var liden da, – den Gangen hun var her og vilde se mig. Slig som jeg tigged … (Graaden vil op.)


    Fanny 

Aa du ved ikke, hvordan vi har havt det, du. Vi havde bare én Seng, ser du, og mange Gange saa … saa var det saa svært vanskeligt, ser du; for Far sendte os ingenting, og Mor var saa syg. – Du maa ikke tro det om Mor, Bertha!


    Bertha 

Da Mor var reist den Gangen, vilde jeg kaste mig i Dammen. Jeg var rasende af Sorg. Aldrig, aldrig kan jeg glemme det. Og da de andre sa, at Mor var kold og – meget andet ogsaa, – saa trodde jeg det – Hys der er nogen udenfor, kom! (Tar Fannys Haand.) Ingen maa se dig. Vi gaar ind i 108Kjøkkenet til Marja; du kan trænge lidt Mad ogsaa. (Hurtig ud til Venstre med Fanny.)

(Scenen staar tom nogle Øieblikke. Der bankes en og to Gange, saa aabnes Døren og Nils-Petter kommer ind. Han er jagtklædt. Kraftig, staut Skikkelse. Mørkt Haar og Skjæg.)

    Bertha  (ser ind fra Venstre. Saa hurtig frem og lukker Døren efter sig)

Aa Gudskelov! Jeg har ventet saa! (Mod ham.) Nu er det gjort. Jeg er fri! (Da han ikke straks svarer.) Jeg er fri, forstaar du!


    Nils-Petter 

Men har du virkelig …


    Bertha  (jublende)

Endelig! Tror du jeg er ræd! Ikke for noget i Verden, ikke for noget, naar jeg bare er hos dig! Nu vil vi glemme alting, glemme, glemme; for det kan vi, naar vi vil! – Men hvorfor … Du ser jo næsten forskrækket ud? Forstaar du mig ikke? Jeg har skrevet til Alf, skjønner du, at jeg aldrig kan gifte mig med ham, at de heller skal faa ta mit Liv! Forstaar du mig ikke, Nils-Petter? (Ser ræd paa ham.)


    Nils-Petter 

Jo, – jo, men …


    Bertha 

Der er ikke noe men, da, skjønner du! Det er bare dig i hele Verden! Hjælp mig da, Nils-Petter! 109Lad os glemme! (Voldsomt ind til ham.) Jeg er din! … Aa tag mig med dig langt, langt bort!


    Nils-Petter  (tar fast omkring hende)

Aa ja, naar vi bare kunde storme over Prærierne sammen!


    Bertha 

Det skal vi! Der er ingen Hindring i Verden for dig, naar du vil. Tag mig, gjem mig hos dig; du er saa sterk!


    Nils-Petter 

Det er en, som er sterkere, og hun …


    Bertha  (fra ham)

Hun? Tror du vi spør! Jeg kjender dig ikke igjen!


    Nils-Petter 

Nei, nei; men du ved …


    Bertha 

Du store Gud, er det ikke du, som har sagt, at bare, bare jeg var fri, saa skulde du ta mig paa Armene dine og slaa dig frem, om saa tusen Djævle stod iveien!


    110Nils-Petter 

Det skal jeg ogsaa – det vil jeg ogsaa; men jeg mener bare, der maa tænkes paa Udvei, paa Raad. (Famlende.) Men – naar du staar fast – naar du vil vente …


    Bertha 

Maa jeg vente?


    Nils-Petter 

Ja.


    Bertha 

Saa skal jeg det. Jeg skal lukke Øine og Øren og lade mig sparke paa og spytte paa, la mig slaa! Hvad gjør det altsammen! Nu reiser jeg snart til Blaaland. (Slaar Armene om hans Hals. Han løfter hende op til sig og kysser hende. Bertha glider sagte ud fra ham; ser ham ind i Øinene.)


    Nils-Petter  (tar hende atter heftig ind til sig)

Kom!


    Bertha  (varm og vild)

Storme over Prærierne sammen! Ikke se os tilbage! Glemme!


    Nils-Petter 

Kom! Det er mørkt alt! Ingen ser os her i Skogen!


    111Bertha  (hvisker)

Vent derude!


    Nils-Petter 

Som du vil.


    Bertha  (folder Hænderne fast og rækker dem op i Fryd)

Din!


    Nils-Petter  (hviskende)

Snart! (Kysser hende igjen nede ved Døren og gaar.)

(Bertha staar et Øieblik ganske stille; gaar derpaa sagte med bøiet Hoved ud til Venstre. Lidt efter kommer hun tilbage med)

    Fanny  (som siger i Døren)

Ja, er det for mørkt at gaa da, tror du?


    Bertha 

Ja, du maa bli. Marja steller saa godt med dig, skal du se. Men nu maa jeg afsted.


    Fanny 

Aa nei, ikke endda!


    Bertha 

Men Stol paa det, jeg loved. (Med straalende Øine.) Jeg kommer du; jeg kommer!


    112Fanny 

Nu er du saa rar igjen. (Hurtig.) Var det Bud efter dig? Marja sa det var en fra Gaarden, som ikke maatte se mig.


    Bertha 

Ja, det var Bud efter mig, og derfor maa jeg gaa fra dig. Farvel da, du rare Fanny! (Kysser hende.) Farvel da – saalænge!


    Fanny  (halvt fornærmet og halvt bedrøvet)

Du ser saa glad ud – nu da vi skal skilles igjen.


    Bertha  (tar omkring hende)

Aa, det er ikke derfor; men jeg er glad, fordi … fordi at nu kan jeg snart komme, ser du. Aa, du rare, kjære Fanny, jeg er saa glad, fordi jeg har set dig! Paa Gjensyn – snart du. (Omfavner hende.)


    Fanny  (med Besvær; svælger Graaden)

Farvel. Men … men kan jeg ikke følge dig – bare et lidet Stykke.


    Bertha 

Nei, nei … ikke ud af Døren maa du. Tænk om Jomfruen fik vide, at du var her. Farvel igjen. Marja er snil, hun vil nok stelle godt for dig.


    113Fanny  (nikker, tørrer Taarer fort væk)

Kom snart!


    Bertha  (kysser paa Fingrene, idet hun gaar)

Snart. Stol paa det. (Gaar.)

(Fanny staar igjen smaasnufsende og raadløs. Ser sig om; græde igjen stille.)

    Marja  (kommer)

Naa skal jeg komme med nogle Vafler og lidt Lefse. Men det spørs, om du kan spise Lefse, du, som er fra Byen?


    Fanny 

Jo tak, men …


    Marja  (hen til hende)

Nei, naa maa du ikke graate lel! Du maa ikke … Du faar snart se Bertha igjen, skal du se.


    Fanny  (forlegen)

Ja, men … men tænk jeg tror næsten ikke jeg kan bli her alligevel …


    Marja 

Jøss, du vil vel ikke ud naa mørke Høstkvælden alene.


    114Fanny 

Det er ikke rigtig mørkt endda ude, og saa er det det, at … det var en Dame, som fulgte mig lige til Korsveien hernede. Og der vilde hun sidde og hvile en god Stund, for hun var saa træt …


    Marja 

Aa, men du kan tænke hu sitter ikke der naa …


    Fanny 

Jo kanske hun gjør det. For kanske hun ikke orker … Det er en lidt ældre Dame, som …


    Marja  (ser paa hende)

Aa, saa …


    Fanny 

Ja, og derfor saa …

(Det banker.)

    Marja 

Hys, der er nogen – gaa ud i Kammerset du saalænge; kan hænde det er nogen fra Gaarden … (Fanny hurtig ud til Venstre. Marja gaar til Døren og lukker op.) Hvem er det? (Viger tilbage for)


    115Fru Hald  (som staar i Døren, sortklædt, bleg og træt. Hun er omkring 50 Aar, endnu smuk)

Undskyld!


    Marja  (ser paa hende og folder uvilkaarlig Hænderne; usikker)

Værsaagod. Er det – Langfarendes!


    Fru Hald  (ind; ser sig om)

Det var bare … jeg vilde bare bede, om jeg maatte faa hvile lidt hos Dem; jeg har gaat saa langt … jeg blev saa træt …


    Marja  (sætter frem en Stol)

Aa, ja men … værsaagod … Landeveien tar paa – helst naar en er lite vant med aa gaa … Frua er vel fra Byen, og der gaar ikke Folk saa mye.


    Fru Hald 

Aa nei. Tak. Sig mig, her har vel ikke nylig været en liden Pige, som spurgte efter Veien til Raby? (Ser spændt paa hende.)


    Marja  (træder uvilkaarlig et Skridt tilbage og stirrer paa Fru Hald)

Jo-o … jo … Aa nei … aa nei, var det ikke det jeg syntes … (skjælvende) er det ikke Frua til Prokurator’n! Aa, Herregud!


    116Fru Hald  (sagte)

Kjender De mig?


    Marja 

Ja, jeg har set Frua en Gang før, jeg. Det var engang De var paa Raby, mens Bertha var lita … (Tørrer Øinene.)


    Fru Hald 

Dengang. Det er længe siden, det. Og man blir saa træt af at tænke tilbage. (Stryger sig over Panden.) Er hun gaat?


    Marja  (staar og rugger)

Aa, ja, ja, det er længe siden, det.


    Fru Hald  (reiser sig, angst og ivrig)

Er hun gaat? Er Fanny gaat derop? (Støtter sig til Stolryggen.)


    Marja 

Aa nei, kjære Dere Frue … nei, hu er nok her … men kjære Dere. De er nok ikke bra, De … Jo, naa skal De nok faa Følge til Byen; for hu har snakka med Bertha, ser De … Aa kjære bli naa her og kvil Dere til Maarradagen … (Lægger Haanden paa Fru Halds Skulder og faar hende til at sætte sig igjen.)


    117Fanny  (kommer)

Mor! (Springer hen til hende, kaster sig ned med Hovedet i hendes Fang.) Mor, jeg kommer igjen! Jeg hørte Stemmen din! Og Bertha kommer ogsaa snart!


    Fru Hald  (griber nervøst fast om Fannys Hoved. Bøier sig ned over hende)

Gud være lovet!

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Edderkoppen

Edderkoppen er et (for sin tid) dristig stykke om en rik kvinne med stor seksuell appetitt som utøver sin makt over alle hun kan få «fanget i sitt nett». Skuespillet ble utgitt anonymt i 1904, fordi intrigen og rollefigurene delvis var basert på virkelige hendelser og personer. Imidlertid var det godt kjent i samtiden at det var Hulda Garborg som stod bak.

Skuespillet regnes blant Garborgs beste verker, men ble en fiasko i samtiden. Bokens innhold sjokkerte kritikerne, og stykket ble tatt av scenen etter bare tre dager, trolig fordi styret i Nationaltheatret ville unngå skandale.

Les mer..

Om Hulda Garborg

Hulda Garborg er i en viss grad en glemt forfatter i dag. Vi kjenner henne mest som kulturpersonlighet og forkjemper for bygdekultur. Hun engasjerte seg sterkt i kvinnekampen og i kultur- og samfunnsdebatten. I samtiden var hun imidlertid også en viktig stemme i litteraturen.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.