Eiler Hundevart

av Regine Normann

[14]

104Kima laa i høistaalet paa laaven og stridgraat med ansigtet gjemt i hænderne.

Øverst paa staalet laa et bredt lag med løvkjerver til vintermat for smalen. En skjurunge hoppet mellem kjerverne og gløttet paa jenten, uviss om den trængte ta flugten.

Kima hørte skraslingen i det tøre løv og saa sig ørsken om, men sanset ikke fuglen som vâr hukte mellem kvistene, og opgit la hun hodet mot armen og gav sig sorgen i vold. Eiler Hundevart var reist, og fandtes der noget tyngre til i verden end miste den en hadde kjær og bar hjerte for.

Han hadde ikke snakket til hende en eneste gang siden den sørgelige natten det med hønen og korsveien hendte. Ikke villet se til den kant hun gik. Og nu idag var han reist uten at be farvel med hende. Aa jøie, jøie for en sorg og bitter tung kvide.

Atter slet graaten hende, saa hun vred sig 105og hikstet saart efter pusten, og skjuren flakset skræmt øverst under mønet og gjemte sig indved en taksperre.

Hun elsket Eiler av hele sin sjæl, av hele sin styrke og av hele sin fornuft ligervis som katkismen bød hende elske Vorherre. Og hadde hun valget mellem himmeriket uten Eiler og helvede sammen med ham, hun valgte det sisste. Og endda saa aatte han hjerte til at gaa fra hende for bestandig uten et ord til avsked – – –

Haaret var løsnet og klinte ind til det taarevaate ansigt. Brydd strøk hun tjafserne væk, strakte sig i høiet og stirret ind i graalyset opunder taket, som skimtet hun liknelset av ham der, knepte hænderne og tagg: «Eiler, kjære Eiler, kom til ho Kima. Kom, høir du, kom før æg døir. Eiler, kjære snille glunten min, kom!

Æg vilde ikkje utspionere dæg den natta, du blei saa sint paa mæg. Nei æg vilde det ikkje. – Æg maatte bære være der du var; men du trudd det var for aa se ka du hadde for dæg, naar du var aaleina.

Kjære, snille Eiler, æg skal sei dæg nokke, som ingen ainnen veit – Æg e saa frøgtelig aaleina – Ho mor e sint, for æg likna ikkje de ainner, og ho mormor fordræg mæg ikkje bære for det, der er finnblod i mæg. Den 106einaste det e han far, han e visst litegranne gla i mæg. Men han far, han e saa underlig. Somme ti’ e han kry for han e finn, og somme ti’ vil han ikkje være ved det. Men æg, Eiler, æg høir ikkje heime nokken steds.

Det e ikkje saa aa forstaa at ikkje gluntan og veikjen vil vite av mæg og ta mæg med paa moro. Men e det æg som e sollessan skapt indvortes, at æg maa være for mæg sjøl. Og nokken gaang synes æg, æg e grommar end alle di hine; men tiest kjem det førre mæg, at æg e et bespottels og ikkje nokke tess.»

Skjuren hadde knapt om fotfæste indved sperren og slap sig ned paa løvkjerverne igjen, la hodet paa skakke og gløttet paa jenten, som laa der urørlig med steinet ansigt og vidtaapne øine. Saa gav den sig til at pikke og hakke mellem løvet, og det skraslet lydt i kjerverne for hvert litet travelt hop den gjorde.

«… Du Eiler e finar og grommar end alle de ainner,» mumlet Kima henført, og et smil løsnet den steine kummer. «Ingen gaar som du – ingen snakka som du, og ingen har saan god lugt av klean sine, som du – –

Hus, du Eiler, naar æg laag i armkroken din? Hus du kor det var nydelig?

Du kyst mæg ikkje ein einaste gaang, og du klappa mæg ikkje heiller, men himmerike 107kain ikkje bli halten saa nydelig som aa vær i senga hos dæg.»

Men de gode minder vakte bitterhet i sorgen, og hun reiste sig i trods mot skjæbnen, som saa haardt forfulgte hende, smilet sluknet, og dirrende av harme gik hun i rette med Gud:

«Koffer e æg skapt og koffer har æg faat liv, naar det bære var for aa møss han æg var gla i? Æg spørr dæg Gud, koffer e æg kommen tel væra?

Kain du ikkje sein han Eiler tilbakers tel mæg, eller lag det saa han ikkje e sint.

Æg vil ikkje be dæg om aa gjør han gla i mæg, skjønt det var ingen sak for dæg, om du bære ville; men vær barmhjertig, Gud, og lat han ikkje vær ond paa mæg, for det orka æg ikkje aa bære. Du ser sjøl, æg har ingen teng aa gi dæg igjen til tak. Men æg skal love dæg aa vær saa snild, saa snild, om du bære vil gjør det godt mellem mæg og han Eiler.»

«Kima!» gneldret det høit utfor laavevæggen. «Kima, kor e du?»

Kima gjemte hodet i høiet og ringet sig liten, og skjurungen smatt ned mellem løvkjerverne.

Døren gled op og klart dagslys faldt i en firkant ind over jevlet, men naadde ikke dit 108Kima laa. Dikka synte sig i aapningen og saa sig rapt om og fik øie paa træklompan til søsteren, de stod ved søre staalet.

«Du kan gjerne snak, Kima,» skrek hun ilter, «for æg veit du e her sian klompan dine staar paa jevlet.»

Ikke pust av svar. –

Didrikka lukket døren og krøp op i høiet til Kima og rusket hende haardhændt i akslen.

«Det var det æg vil sei dæg, at du e et forbaska tosketre, som ikkje blei med os ainner til sjøen. Nu e han Eiler Hundevart reist, og det sisste han gjore, saa spurt han ette dæg.»

Da lettet Kima sit av kummer og graat trutne ansigt mot søsteren og sa skjælven i mælet: «Du skal ikkje staa her og lyg før mæg, Dikka, spurt han verkelig etter mæg?»

«Ja du, han sa, Didrikka, sa han, kor e ho Kima?»

«Ka sa du?»

«Æg veit ikkje, sa æg.»

«Aa ka sa han?»

«Han sa, hels ho fraa mæg, sa han, og ikkje et ord meire.»

«Aa Dikka,» hulket Kima og faldt søsteren sin om halsen. «Trur du ikkje han Eiler Hundevart elska mæg!»

109Dikka drog sig unda favntaket og stirret morsk paa Kima, som lo og graat samtidig og tedde sig, som hadde hun forlora baade vet og forstand. Vilde hun aldrig faa ind i skolten sin, at det var hende, Dikka, fremmedkaren var glad i, og ikke i Kima, det hespet, som han ikke estimerte saapas som at snakke til endsige ta i. Jamen kunde en nære paa harmes over slikt jaaleri.

Men der var noget ved Kima i den stunden, som tvang Dikka til at ta sig ivare. Hun sat mut og grundet, saa sa hun gammelklok.

«Du kain jo tru han e gla i dæg, saa har du trøsta, selv om han e gla i ei ainna.»

Ordene vakte Kima til eftertanke. Trøste og bere hendes syndige sjæl; hun hadde jo utlevert sin dyreste hemmelighet til Didrikka, som straks vilde fly til moren med den, og sammen vilde de erte og gjøre nar.

Hun tvang sig til at le og late som intet. «Du kain skjøn æg meinte ikkje nokke med det æg sa», gjønte hun. «Det e tainpine æg gret for; men vil du lov mæg for Gud, Dikka, at du aldrig skal nævn for ei levandes sjæl det tøise, æg sa, saa skal du faa den nydelig pene daapsspænden, han far fandt i tølan etter ho farmor.»

Den spænden var det vakreste Didrikka 110visste, og aldrig hadde hun trodd søsteren vilde skille sig av med en slik skat.

Mente hun det, spurte hun vantro.

Og Kima som med glæde hadde ofret tusen spænder, om hun hadde dem, hellere end se sig utlevert til flir, forsikret dyrt og hellig, at Didrikka skulde faa den nu paa timen de kom ind.

«Kima sjaa her! Nu læg æg fengeren paa aue og ber Fan slaa til, hves æg sei for ei levanes sjæl, det du sa, om dæg sjøl og han Eiler. Trur du mæg nu!»

Skjurungen flakset i det samme frem av kjerverne og satte sig tæt ved dem paa bjelken, og Dikka skrek og randt ned av staalet og trak Kima med sig.

«Trur du det var han Meisk som kom for aa slaa til?» spurte hun livræd, da de begge stod utenfor laaven i sol og dagslys.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Eiler Hundevart

Den historiske romanen Eiler Hundevart kom ut i 1913. Handlingen er lagt til Vesterålen.

Eiler Hundevart er den eneste romanen i Regine Normanns forfatterskap med mannlig hovedperson, den unge Eiler Hundevart.

Da kirken skal flyttes fra Malnes til Eidet finner Eiler en svartebok gjemt i den gamle kirken. Fristet av løfter om rikdom og lykke, tar han i bruk boken og selger sjelen sin til «han Tykje».

Se faksimiler av 1. utgave, 1913 (nb.no)

Les mer..

Om Regine Normann

Regine Normann var den første kvinnelige forfatter fra Nord-Norge som slo igjennom i norsk litterær offentlighet. Forfatterskapet omfatter romaner, fortellinger, eventyr og sagn.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.