Eiler Hundevart

av Regine Normann

[19]

140Det var en søndag efta mot slutten av vaarfisket, at Auen Paalsa paa Mikkelsnesset kom indom Nila for at be om at faa følge med ham ut fjorden til Hovden.

Der var ikke nei i Nilas mund til en slik bøn, baade var de kjendinger og litegranne skyldt; for Auen Paalsa var dattersøn til Berent-Mita, som siden blev gift med farbror til Nils Sjurssøn Eidet.

Men han agtet ikke fare før i kveldingen, sa han. Og Auen Paalsa, som hadde vasset myren i issørpe og var baade utast og træt, var glad han kunde faa kvile i varmt hus og dunste av sig svetten før de la paa fjorden.

Johanne matfjonte kallen det grommeste hun formaadde, og Nila gav ham snus og tobak til pipen, hentet verktøikassen ind og satte sig til at spikre overlær paa treklomper til smaajenterne sine. Men først bad han Auen inderlig undskylde, han tok frem arbeide en søndag, 141men ungerne aatte ikke noget at ha paa benene.

Løipgryten hang og kokte paa gruen og Nils-Johanna, som drev med at lage istand niste til manden, lot døren mellem kjøkkenet og stuen staa oppe, og der stank tørre fiskehoder over hele huset.

I sengbænken ved søre vinduet laa en blek, svarthaaret jente og døste, og en stor, brandgul kat laa ved siden av hende paa hodeputen.

Auen kunde ikke dy sig for at skotte dit bort. For som jenten laa der mager og avpillet som en fuggelunge, mindet hun ham livagtig om Jørlandsfolket; og trolig var det ældstedatteren til Nila, hun Kima, de kaldte, endda hun knapt var at kjende igjen fra sisst han saa hende.

Fra jenten i sengen gled blikket til Elle Sjurine og Didrikka, som sat i en krok og spelte sig med krusbrot og lurvedokker. De var av et andet folkeslag, og lignet moren. Men de var ikke halvten saa vakre i hans øine, som hun skrøpelset i sengen.

Nila, som sat og gav akt paa kallen, spurte tungsindig:

«Ser I paa ho Kima mi? Ho ha vorre kleinrusken støtt sian i fjorhaust snyen la sæg. 142Men saa ille som nu ha det aldrig vorre med hende, og æg e reidd ho stryk med.»

Hadde de søkt raad?

Selvsagt hadde de søkt raad! Først gik de til ho Lisbet paa Møkland, som sa at Kima hadde forkjølelsen i legemet og skulde ta en gloende sten og slippe nedi en bøtte urin og sætte sig vel tildækt over dampen.

Naar det var gjort skulde de ta et stykke flesk og tørkoke det tre ganger i vandet av en førstefødt mandsperson, og siden gi det til hunden eller grisen, saa vilde sotten sikkert forlate hende og gaa over i dyret, som hadde større motstandskraft til at overvinde den.

De gjorde i et og alt, det Lisbet forordnet. – Han Perkel, hunden deres, vilde ikke smake flesket; men purken den aat det med lyst. Men den som ikke blev friskere, det var Kima, stakkar.

Siden hadde de hørt sig om baade vidt og bredt efter lægeraad for den syke. De hadde git hende kveitegalde med krudt paa fastende hjerte, og de hadde lurt i hende tre lus i det hvite av en gaaselort indbakt i stomp. Men her saa Auen Paalsa selv resultatet av alt deres mas. Det var litet lystelig.

Moren stod og tørket svetten av Kima, som nu var vaaken. «Ho døir ikkje,» bedyret hun 143skraasikker. «For i gaarmorges blanna ho Jørn-Ane brøstmelk med Kima set eie vatten, og einten dokker vil tru det eller ikkje, saa skjelte det sæg kvær for sæg aldeles tydelig i glasset, naar vi betragta det mot lyset.»

Kima laa og hørte paa snakket deres, men la selv ikke ord med i laget. Hun hadde fundet sig i omsorgen deres og villig slukt det de gav hende ind, om det var aldrig saa ufyslig. For fra den stund det rygtedes sandt og sikkert, at Eiler Hundevart skulde staa brudgom med Nyke-enken, var livets herlighet sluknet for hende selv; og da kunde det jo være det samme, hvad de gjorde med hende. Frisk blev hun saa aldrig.

Hun graat ikke da hun hørte om bryllupet, klaget ikke heller. Men indi hende svidde det og brændte det som i et aapent saar, og hun kjendte det rislet og randt blod, bare tanken streifet ham hun var glad i.

Og saa var trætheten kommen og tungsindet og al anden skrøpelighet, til hun ikke gadd staa op av sengen eller ta skikkelig næring til sig. Ja som et ungt træ, som sygner og dør, av det at frosten har svidd knop og blad, slik var hun, og ingen, ingen kunde frelse hende, og ikke vilde hun frelses heller, nu Eiler var gift med en anden.

144Auen sat fortænkt og grublet. Det kunde være, moren hadde ret, og jenten frisknet til – Men han lystet spande og læse over hende «korsaa», om de vilde gaa ut og ikke forstyrre ham med rend i dørene, mens han var optat med sit.

Nei var det likt sig!

Og Nila slængte træklompan ned i verktøikassen og gik fore, og Johanne og begge smaajentene listet efter paa taa, ræd for med den mindste støi tirre kallen og bringe ham fra det han hadde fore.

Da døren var lukket, tok Auen krakken og satte sig bortaat sengen til Kima, som glante stort paa ham, men tidde.

«Kjein du mæg igjen, Kimabaan?»

Ja vist kjendte hun ham, forsikret hun ivrig. «I e jo dattersønnen tel Berent-Mita, som sian blei gift med morbror tel han far, og vi e jo næsten skyldt.»

Auen Paalsa likte svaret. Det visste tydelig, at jenten regnet sig til farfolket, og finnen glemmer aldrig slegtregistret sit.

Vilde hun han skulde gjøre hende frisk.

Kima rystet paa hodet. Gjøre hende frisk magtet hverken Auen eller nogen anden. Det var bedre de lot hende dø!

Hvor hadde hun det værst? spurte finnen 145og fattet hende lempelig om venstre haandleddet.

«Ikkje nokken steds. Det e hjerte saa blør,» svarte hun brydd, men rødmet i det samme og ønsket ordene usagt, og blyg skjulte hun ansigtet mot katten.

Han less ikke merke fakterne, men tok en svart uldtraadfloke frem av koftebarmen, slet av en stubb paa et par alen og puttet resten indpaa barmen igjen. Saa hev han felden av Kima og gav sig til at spande hende fra ytterste stortaaspidsen til krunen. Ved hvert led stanset han, slog knute paa traaden, mumlet noget hun ikke skjønte, og spandet videre.

Fra krunen spandet han tilbake til taaspidsen, og saa kom turen fra langfingergom til langfingergom, forside og bakside med mumling og tviing og knuter for armled og fingerspidser.

Tilslut spyttet han paa traaden og bandt den rundt midjen hendes, og der fik den bli, til den faldt av av sig selv, sa han og dyttet felden godt om hende.

Hun likte haandlaget hans. Det var som strømmet der kraft fra ham over hende. Hun og blev rolig, næsten glad og fik pludselig en brændende lyst at spørre ham efter Eiler. Han maatte jo vite det, han som var 146finn og hadde viden om fortid og fremtid, om det var sandt, Eiler var reist til Bergen for at kjøpe ind varer, det hadde faren fortalt hende.

Auen Paalsa merket at jenten stred med noget hun vilde ha sagt ham, og spurte for at hjælpe hende paa glid.

«Koffer blør hjerte dit, Kimabaan?»

Hun maatte svare og si ham det slik det var, endda hun trodde hun skulde dø av skam.

«Det e for Eiler Hundevart si skyld.»

Kallen blev mørk i opsynet, hadde Eiler Hundevart drevet løier med hende og lovt, det han ikke agtet staa ved, skulde fyren faa med Auen at gjøre.

«Aa kjære vene, bli ikkje vond,» tagg Kima, og strøk og klappet ham paa kofteærmet – «Eiler Hundevart har aldrig sagt, han e gla i mæg, det e bare æg som bær hjerte for ham, og det faar æg bære tel min dødensdag – Men æg har saan inderlig hug tel aa vett, om han kjem levannes heim fraa Bergen, og kolsen han har det nu.»

«Vil du lov mæg ikkje og sei et ord og ikkje røir dæg, mens æg ser ette, saa skal du faa vette det.»

«Æg skal ikkje nemn et ord og ikkje røir paa et lem,» forsikret Kima og dyttet felden nedom ryggen sin, for hun kulset.

147Katten sprang frem av sengen, og Auen aapnet døren til kjøkkenet for den, stak hodet ut og sa:

«Her maa ingen kom ind før æg sei det.»

Og atter satte Auen sig paa krakken, lukte øinene og la armene i kors over brystet, og var det ikke for at han gjeiket og rugget med overkroppen, maatte en tro han sov.

Der flømmet klar vaarsol ind vinduet, og himlen var lyseblaa. En stor flok snespurv fløi like forbi vinduet og slap sig ned paa bakken, der sneen alt var braanet, saa flekker av barmarken laa bløt og mørk og dampet i solsteken. De hoppet og plukket og vrikket og kvitret, og vips saa var de væk, alle paa to nær, som flakset i snarerne til Dikka og Elle Sjurine.

«Dikka, der e titing i snara,» holdt hun paa at rope, men sanset løftet sit og glante fælen paa Auen.

Hodet hans var trukket ned i koftekraven, han var rynket og vissen i ansigtshuden med stor, halvaapen mund og grissent skjeg; der stak graa haartotter frem unda hundskinsluen, og det pep i ham net som i en humle.

Men saa tidde laaten, ansigtet stelnet, og kallen sat stiv som en død.

Hun fik saan brændende lyst at stikke fingeren 148borti fjæset hans og kjende om han var kold; men hun visste det gjaldt liv om hun vækket ham nu, og lot være.

Klokken tikket og kjettingen raslet naar loddet sank. Elle Sjurine og Didrikka stod ved snarerne og vridde hodet rundt paa titingskrypene de hadde fanget; med de to der blev det akkurat sju og halvtres. Der slap de snaren og drysset høifrø over den, at titingen ikke skulde merke hestehaarsløkkerne.

Det blev pludselig saa stuslig i stuen, og hun længtet efter at høre stemmen til søstrene sine. Vaaknet ikke kallen snart?

«Det e tre dage til jægten e i Bergen, men han Eiler Hundevart e ikkje ombord der. Han blei igjen i Trondhjem hos slegta tel konna si. Han heil paa med nokka prenting i prottokol paa eit kontor hos ein dannismand i sid frak, og det ser ut saa han lika sæg godt. Inat tænkt han paa dæg.»

Kima rent kvap ved stemmen, den var anstrengt og fjern, men Auen sat strunk og vaaken.

Hun fæstet sig bare ved de sisste ordene. «Tænk han paa mæg,» ropte hun, og lo over hele ansigtet.

«Ja, det gjær han – Og har du løst tel det, saa skal du faa lov aa møt han Eiler Hundevart 149fjortendagsdagen ette hjemkomsten til Nyke – du kain sjøl hoille regnskap med tia. Klokka tolv om natta skal du være i Nykdalen, og daa skal æg skjek han tel dæg; men du maa et og drekk og bli fresk tel turen, for du veit det e ein drug bette vei herifraa og tel dalen.»

«Aa æg skal nok bli fresk,» mente Kima, satte sig overende i sengen og klappet Auen paa haandbaken til tak for glæden han hadde skaffet hendes arme hjerte. Husket saa med et at Auen Paalsa fulgte de døde og fik lyst til at høre, hvordan farmoren, hun avdøde Rein-Ellen paa Jørland, hadde det der hun nu var.

«Sei mæg det, Auen, mens I set her hos mæg og e blid, har I nylig træft ho farmor mi, og veit I kolsen ho har det?»

«Koffer spør du om det, førkje?» gnefset kallen.

«Han far fortælt mæg daa æg var lita, at finnan de hadd et parradis for sæg sjøl under jora; og at ho farmor offra ailt arvesøllet for aa faa lov tel aa vær der ette ho va dau.

Krestenfolket sei det e ikkje saint – einten kjem sjæla til hemmelen til Gud, eller saa fær ho til helvettes til han Tykje, det sei di.

Men nu æg sjøl laag og skulle døi, fek æg 150saan inderlig løst til aa træf ho farmor, for æg e saa gla i ho, skal æg sei Jær. Men æg aatte ikkje arvesøll at bære for mæg med, for den pene daapsspænden, han far gav mæg, maat æg gi tel ho Dikka, for at ho ikkje skulde sladre til ho mor, at æg gret den dagen han Eiler Hundevart reiste.

Men sei mæg det nu. Veit I verkelig ikkje kolsen ho farmor har det?»

«Ho farmor di har det bære godt, for ho viste paa forhaand kor ho skull hen, naar ho slokna. Det e værre for krestenfolket, du nemn – di veit manggaang ikkje kor di høir heime og vemra og sviv og kjem sæg ikkje tel ro.»

Jenta laa med spilte øine og slukte hvert ord han sa. Da han tidde, kviskret hun haas av iver:

«Helvette, Auen Paalsa, aa sei mæg, kolsen e det der?»

Et rapt smil blafret over det rynkete mandsfjæs; men gravsens alvorlig kom svaret.

«Æg ha saint og sei ailler vorre der, Kimabaan.»

Men nu syntes Auen det fik være slut med frittingen for denne gang, og reiste sig stølbent av krakken, for at varsle Nila og kjærringen hans, at nu kunde de komme ind.

151Men midt mellem klaffebordet og døren stanset Auen strak som en staur, glante stygt og vrængte med øinene. Ansigtet hans blev grønblegt som paa et lik, og svetten tytet i store draaper paa panden og næseryggen.

Hvad var det han glodde paa, som gjorde ham saa livræd, tænkte Kima og fulgte retningen av blikket hans, men saa ikke andet end solskin paa sne og enkelte bare flekker.

Ræd krabbet hun op av sengen og rusket i ham.

«Auen, e I sjuk?»

Han glante brydd paa hende.

«Ka e du vel mæg, klaget han. Æg sei dæg det, førkje, du saa spør og grev etter ailt, det e ikkje løstmat for en levannes krop aa føll di daue.»

Dermed slet han sig fra hende, rev op døren, fór gjennem kjøkkenet, ut bislaget og slamret ytterdøren haardt igjen efter sig.

Nila og Johanne og begge smaajenterne sat paa kaarstuen hos Synev da det skedde.

De saa Auen Paalsa fyke forbi vinduet nedover mot Øren og skjønte straks det erend han fór i, fast de ingenting sa, for ikke at vetskræmme ungerne, men fortet sig over i nystuen til Kima, som laa og storgraat midt paa stuegulvet.

152«Hyss graat ikkje,» stagget moren og hjalp hende i sengen. «Skræmte kaillbeistet vettet a dæg med trollfaktan sine?»

Men Kima, som ikke vilde forraade en tøddel av det som var sagt og hendt, til moren og mormoren, som støtt hakket paa farfolket hendes, fræste ildsk:

«Skal æg legg her tel æg sveilt ihel. Høir dokker ikkje, æg vell ha mat!»

*

Da klokken nærmet sig syv, kom Auen Paalsa tutlende ind bislagdøren og bad om en skvæt koldt vatten. Han var saa ussel og træt, sutret han.

Johanne skubbet stol til ham og gav ham en stor skaal nysilt melk at drikke.

Han takket og drak, og tænderne hakket lydt mot kanten av skaalen.

Da han hadde tømt den til sisste døgg, satte han den paa kjøkkenbænken – «Var Nila reist?»

Johanne less ikke høre spørsmaalet, men fyldte skaalen paany og bad ham verssegod drikke sig utørst; og taus stod hun og stirret paa det visne, dødstrætte ansigt, og paa haanden som skalv, saa melken skvalpet over.

153Nila hadde det travelt med treklompan, pratet hun lindt, da kallen gjentok spørsmaalet, og ikke skjønte hun det kunde bli reise av før i graalysningen i morgen tidlig. Men der var intet til hinder for, at Auen kunde faa sengrum hos dem i nat, om han ikke forsmaadde.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Eiler Hundevart

Den historiske romanen Eiler Hundevart kom ut i 1913. Handlingen er lagt til Vesterålen.

Eiler Hundevart er den eneste romanen i Regine Normanns forfatterskap med mannlig hovedperson, den unge Eiler Hundevart.

Da kirken skal flyttes fra Malnes til Eidet finner Eiler en svartebok gjemt i den gamle kirken. Fristet av løfter om rikdom og lykke, tar han i bruk boken og selger sjelen sin til «han Tykje».

Se faksimiler av 1. utgave, 1913 (nb.no)

Les mer..

Om Regine Normann

Regine Normann var den første kvinnelige forfatter fra Nord-Norge som slo igjennom i norsk litterær offentlighet. Forfatterskapet omfatter romaner, fortellinger, eventyr og sagn.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.