Eiler Hundevart

av Regine Normann

[2]

18Fem dage tok det at rive kirken og faa den bragt ombord. Den sjette dags morgen vatt fjordingerne seil og nyttet solbrisen, mens den varte. Siden tok de til aarerne.

Men de tunglastede baater ség trægt i dødstillen, og ved middagsleitet var de ikke naadd længer end til Spjoten, søndenfor Nykene. Der la de bi i haab om at havgulen skulde blafre op mot kvelden og lette dem slitet den beten de endnu hadde igjen.

Der var fire fembøringer i alt, og to lastede seksringer hadde de med paa slæp. Joen Rask var høvedsmand paa Risefembøringen, paa den fra Husvaagen var det Matz Matzen og den fra Sandviken Jakob Rubbertsen. Eidsfembøringen førtes av Nils Sjurssøn som til daglig gik under navn av Nila. – Han var liten og amper og av finneæt, men gift med bumandsjente og aatte gaard. Baaten hans var større end de andre fembøringer i fjerdingen, slankere 19av skabelon og en brand til at ta sig frem med i alskens veir. Selv hadde Nila bygget den, og kry var han av verket sit. Ombord hos ham var Eiler Hundevart.

En tæt sky av opskræmt sjøfugl, som hadde reir paa Spjoten, fløi skrikende om baaten, da de la til paa læ siden av bratberget, og bedre blev det ikke, da otte og tyve karer steg paa land for at ræke sig egg til middagsmat og samtidig strække de arbeidsstøle kropper, som var blit rent lemster av at sitte sammenstuvet paa de fuldlastede baater.

Maase og terne fulgte dem, hvor de snudde sig, hugg med neb og basket dem om ørene med de lange, spidse vinger. Kjeld trippet pipende mellem tuerne, som tagg den om skaansel for de egg den selv forraadte ved sin ustyrlige angst, skarv strakte hals og skrek kort og skarpt sit vante varselsskrik for overhængende fare, ærfugl hukte hjælpeløs hodet ned i fjærene, de saare vinger dugde litet til flugt, og rappe ilinger av dødsfrygt jog over de blaasvarte øine hvergang fottrin nærmet sig dit den laa; men alke og teiste forlot alt og lettet i flok, og havet stod i sprøit, der de skar plogfure i dets blanke glar.

Storslumpen av karene stimte op mot græslien, der lunden hækket. Dens egg holdtes 20for de mest velsmakende av alle utfuglegg, men var vanskelig at faa tak i og maatte pilkes frem ett for ett fra de dype jordhuller, hvor lunden selv sat vakt. Den hvæste og bet og raae hyl brakk ned over det arme krypet, som faafængt vaagde verge avkommet sit mot overmagten.

For dem som valgte flaten skred reksten fort unda haand. Reirene laa taalig tæt, og paa sandstranden inde i viken, der ternen verpet, blev det knapt rum for folkefot mellem hvert litet søkk med spraglete egg paa bunden. Hatter og huer blev fyldt i en fei og karene søkte tilbake dit baatene laa, gjorde op varme paa stranden og kokte utbyttet av reksten. Tolv egg til mands var det mindste en regnet med, og der var dem tilstede som upruttet aat snesset og vel saa det.

Mens gryterne laget sig til kok, hentet Joen Rask brændevinsdunken, han før avreisen hadde faat fyldt paa kramboden hos gjestgiveren i Hovden, og lot den gaa rundt for at korte ventetiden.

Maten lokket og brændevinet kvikket – De sprækeste unggutter bød sig kaat frem til rygtak med støe, tilkomne mænd, men blev godmodig vist tilrette for sit utidige flokseri. Hadde de endda ikke rukket lægge sig paa 21minde, at det litet anstod sig vetuge folk at drive ablegøier og utidig sprel foran nydelsen av Guds rike gaver, saa var det sandelig paa tide de lærte det nu.

Men drøi skjemt og livsglad latter vanket der i fuldt mon, like til karene mæt og døsig dormet av i det tætte, stride strandgræs.

Om dem flakset fugleskaren opskræmt og fredløs. Snart var den inde ved land, der tang og tare vugget i dragsuget og lekende baarer brast i sprøde blærer mot den hvite sand, snart utpaa dypet, der havet pustet i lang, rolig dønning, saa rastløs tilbake til græslien og stranden, og de saare fugleskrik ynket i trøstesløs vé over de plyndrede reir.

Eiler Hundevart laa og fulgte flokken med øinene fra kvilepladsen, han hadde valgt. Han hadde vondt av de hjælpeløse kryp og angret næsten at han hadde rørt ved eggene, endda alle visste Vorherre hadde eslet dem til folkeføde – Han hadde været ute av humør før idag – Det var imorges tidlig, da de la fra land, og smaabarnene paa Malnes stod paa fjæren og graat og hyttet med knytnæven efter baatene, som førte bort kirken deres. De lignet hinanden smaabarnene og fuglene i sorgen – Samme saare faafængte kves mot overmagten der som her.

22Hvor barn var vanskelig at bli klok paa. Mens nedrivningen varte, var alt moro, men ikke før laa tomten ryddet og bar, saa meldte sorgen sig hos ungerne og brændende harm krævde de kirken sin av dem som hadde revet den, skrek og høljet med skjeldsord ogog] rettet fra: og og (trykkfeil) var ikke til at stagge.

De voksne tedde sig tver og vrien fra første stund fjordingerne rørte ved gudshuset; negtet sælge dem melk, negtet laane hus, saa hadde fjordingerne ikke aat rorboderne sine at ty til, hadde de vakkert faat ligge under aapen himmel. Ja, selv gjestgiver Brun blev olm og undte dem knapt brændevinstinten mot kontant betaling. Om det saa var jenterne, tedde de sig knipsk og kneiste haansk med nakken. De gromme fjordingerne trængte ikke bry sig med dem!

Og Eiler forstod dem saa vel. Det blev ødslig ute i havskjærene uten den opkvikkelse, som fulgte med messesøndagen, jamen blev det det – – –

Var han rik og aatte han magten som han aatte agten, saa skulde han fluksens reise et bedehus paa den ryddige tomten under fjeldet. – Nei en aparte fin kirke skulde det bli med alskens sir og vakre utskjæringer baade indvendig 23og utvendig. Og bak alteret vilde han prente med store bokstaver:

«Denne kirke er foræret av Eiler Hundevart Gud til ære og menigheten til velbehag.»

Huf nei, dette evendelige fugleskrik tok paa at bli brysomt – lignet grandgivelig folkemaal og var bare fugl.

Da han engang som barn plyndret en trostebolle og kry synte farmor fangsten, bad hun ham indstændig lægge eggene tilbake i bollen. Trosten han skrek for eggene til blodsdraapen trillet fra nebbet, og det hændte den døde av sorg, det sa farmor.

Men sjøfuglene, de var jo skapt for at tjene folk til føde, saa syndig gjerning hadde ingen av dem her laa øvd idag – – –

Klarvaaken og saar paa sindet satte han sig overende og foldet hænderne om knæet. Rundt ham laa mændene og sov, nogen paa ryg, andre paa gruv. Somme hadde dækket ansigtet, somme laa med det bart i solsteken.

En frynset sky seilte ind i himmelblaaet fra sydvest, flere kom efter. Han sat og stirret mot dem, og det var ikke skyer, men skibe med spilte seil. Hans skibe var det, og lastet med hvete og rug, hamp og hør og allehaande ønskelige ting vendte de hjem fra fremmede land og fra Bergens by. Men Eiler 24Hundevart var gjestgiveren, stormægtig og grom som aatte dem alle.

«For en rigdom, for en pragt,» mumlet han henført. «Kom saa nokken aa sei, at han Eiler Hundevart ikkje aatte fremfærd til aa bli like god mand som far før ham hadde vorre.»

Snøgt skottet han rundt for at se om alle sov, stak venstre haand indpaa barmen og strøk med ytterste fingertuppene mot en flat pakke i skind, smilte glad og strakte sig saa lang han var paa ryg med vidtaapne øine og høire arm under nakken.

Intet i verden var uopnaaelig mer med den nøklen han nu bar paa barmen, og han tænkte bruke den!

Engang belteremmen ikke var forsvarlig spændt, gled boken ned i bukserne og deiset i marken. Men da tok han naal og traad og fæstet den til uldskjorten, at ulykken ikke skulde gjenta sig, og andre faa rede paa skatten han gjemte og kanske fatte lyst til den. Nei det skulde, det maatte aldrig ske – Saa altfor dyrebar var den at miste, og naar han nu fik tiden for sig, vilde han lære utenad alle de opskrifter han kunde faa mest bruk for. En pung som var fuld og aldrig tom fik bli det første han skaffet sig – saa magten til at hugvende jenterne, klomse fisk, fjetre fugl, 25vise tyven – Kurere folk og fæ for sjukdom, og rense aker og eng for aame. Drive løier og synkverving, peke ut de jenter som aatte mødommen sin i behold og tvinge høitidelige kvindfolk til at lette op stakken til beltestedet midt i tætteste karfolksværmen.

«Ha, ha, ha!» lo han høit; men sanset sig og lot som han laa og bar sig i søvne, da Joen Rask streng i mælet krævde stilhet for dem som hadde kvilen nødig.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Eiler Hundevart

Den historiske romanen Eiler Hundevart kom ut i 1913. Handlingen er lagt til Vesterålen.

Eiler Hundevart er den eneste romanen i Regine Normanns forfatterskap med mannlig hovedperson, den unge Eiler Hundevart.

Da kirken skal flyttes fra Malnes til Eidet finner Eiler en svartebok gjemt i den gamle kirken. Fristet av løfter om rikdom og lykke, tar han i bruk boken og selger sjelen sin til «han Tykje».

Se faksimiler av 1. utgave, 1913 (nb.no)

Les mer..

Om Regine Normann

Regine Normann var den første kvinnelige forfatter fra Nord-Norge som slo igjennom i norsk litterær offentlighet. Forfatterskapet omfatter romaner, fortellinger, eventyr og sagn.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.