Eiler Hundevart

av Regine Normann

[20]

154Barbro Zidselle Fhyn hadde fra hun som syttenaarig ungmø satte foten under eget bord, hat al sin handel i Trondhjem hos hr. Morten i Fjordgaten.

Ham hadde far før hende hat til kjøbmand, og Barbro var ikke den som brøt med det tilvante, om det nu var blit saa meget grommere at handle hos bergenskjøbmændene. Hendes erfaring hadde lært hende, at hun fik samme vare til vel saa rimelig pris i Trondhjem. Og hun for sin del kjendte sig mere i slegt med den kjøbstaden, end med Bergen og bergenserne, som aat landet gjennem gjestgiverne og gjorde folket skatskyldig under sig.

Salig Joel hadde føiet sig efter hendes vilje, og Eiler Hundevart sa hende ikke imot da han blev paalagt at gaa fra jægten i Trondhjem og knytte handelsforbindelse med hr. Morten istedenfor med en bergenskjøbmand.

Og for at bane veien for ham, gav hun 155ham brev og hilsen med til den velagtede kjøbmand Lukkas Jacobus Morten, og bad at han for hendes salig avdøde faders og for salig Joel Nilsens skyld vilde ta sig av hendes nuværende mand, Eiler Hundevart, og mens jægten var sønnafore i Bergen oplære ham i alt handelen vedrørende. Samt forlene ham med varer til at begynde egen forretning paa Nyke. Den han tænkte drive, ikke som en gjestgiver med krohold og borgen til kreti og pleti, men mere som en slags byttehandel, slik utliggerne drev det i hendes salig avdøde farfars tid.

Eiler Hundevart blev mottat med megen velvilje. Han bodde hos hr. Morten og nyttet tiden godt; og det var næsten med tungt hjerte han efter den lille forsmak paa kundskap gik ombord i jægten. – Den gamle, hyggelige kjøbmand hadde behandlet ham som søn og jevnbyrdig, tat ham med ut og synt ham agtelse som om han var en født storkar og ikke bare ret og slet fisker og bondemand. Men saa hadde rigtignok Eiler Hundevart selv kveld og morgen signet sig med bønnen, som sikret ham yndest hos Gud og mennesker.

Mens Eiler var borte, kortet Barbro dagene med at faa gjort om gammelstuen til krambod. 156Der var disk med mange skuffer, og hylderne opefter væggen var avdelt i rum, hvert til sit slags. Ved ene vinduet stod en høibenet skrivepult, arv efter farfaren, og en skindtrukken krakk var stillet til rette foran den. Der skulde den kloke, vakre manden hendes sitte og sysle med regnskapen sin.

Hun længtet værre end en ungmø, og den dag jægten ankret paa havnen, og hun hadde ham velberget hjemme hos sig igjen, satte hun et stort rødt kryds i almanakken, at dagen aldrig maatte gaa hende av minde.

Han pakket ut og han kalkulerte varerne og visste ikke hvad fot han stod paa av bare glæde over endelig at øine opnaaelig maal for sin higen og tragten efter at komme frem i verden. Begyndelsen var ringe; men den dag skulde komme, han sat som bygdens grommeste gjestgiver, saasandt som han hette Eiler Hundevart.

Barbro vanket til og fra. Hun hadde det travelt med husets mange gjøremaal; men hans glæde var hendes, og hun aatte ikke den ting i sit eie hun ikke av hele sit hjerte undte den unge, vakre manden sin.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Eiler Hundevart

Den historiske romanen Eiler Hundevart kom ut i 1913. Handlingen er lagt til Vesterålen.

Eiler Hundevart er den eneste romanen i Regine Normanns forfatterskap med mannlig hovedperson, den unge Eiler Hundevart.

Da kirken skal flyttes fra Malnes til Eidet finner Eiler en svartebok gjemt i den gamle kirken. Fristet av løfter om rikdom og lykke, tar han i bruk boken og selger sjelen sin til «han Tykje».

Se faksimiler av 1. utgave, 1913 (nb.no)

Les mer..

Om Regine Normann

Regine Normann var den første kvinnelige forfatter fra Nord-Norge som slo igjennom i norsk litterær offentlighet. Forfatterskapet omfatter romaner, fortellinger, eventyr og sagn.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.