Eiler Hundevart

av Regine Normann

[21]

157Det var lys sommernat to uker senere. Blankt laa havet under disig himmel, og blank laa vandenes rad indefter Nykdalen.

Storvatnet paa flaten nærmest Raen speilte husene paa Nyke – hovedbølet og de tre husmandsstuer med torvfjøset væg i væg med stuerøstet. Det speilte ogsaa de nakne, hompete strænder og himlens disige hvælv.

Kringlevatnet kvilte i næste avsats og bækken mellem det og Storvatnet var strid og dyp. Det speilte flytende fugl: lom, stokand og stormaaser, den glesne bjørkeskog rundt vandet og kjyr og gjet som laa paa bredden og ørtet.

Skilt fra Kringlevatnet ved en stenet, kratgrodd bakke, en strimmel bløtlændt myr og en tør lyngmo laa Dalvatnet klos opunder de bratte græslier. Stupbrat ur delte mellem lierne, og øverst oppe paa fjeldets smale, nakne egg stod hundrevis av sau og glodde nedi dalen.

158En baat drev paa vandet og overskrævs paa midttoften sat Eiler Hundevart i skjorteærmer med en lang trøe og tøimte ørret. Det hadde ikke været i hans tanke at dra ut paa fisketur før i kveldingen, da han pludselig blev grepen av slik brændbraa hug til at ta til Dalvatnet, at han næsten ikke orket oppebie det klokkeslæt, han med frelst samvittighet kunde stænge kramboden og plukke frem redskapen sin.

«Æg trur du maser for dit korte liv, Eiler,» sa Barbro, hun kom fra stabburet med smørkjernen og saa manden sin ifærd med at fæste taum paa stortrøen. Han tænkte nu vel aldrig dra paa fiske i nat?

Jo, han vilde til dalen. Hadde trang til at røre kroppen efter al stillestaaen paa buen.

Barbro som mente det blev stuslig nattens tider oppe i dalen, bad ham heller vente til en av tjenestgutterne kunde bli med ham. De var ute med seinoten nu, men overimorgen eller lørdagskvelden var de ledig. Selv var hun ikke god for at gaa saa langt.

Eiler lo av omsorgen hendes, han var ingen smaagut som trængte følge, og i kveld vilde han paa fisketur, hvad hun saa hadde at indvende.

Hun stod paa trappen og saa efter ham, 159da han gik ned til vandet, og det sved i bringen hendes av saar ank over at han hadde hjerte til at gaa fra hende, nu de skulde ha elskovsstunden sin.

Han rodde Storvatnet uten at kjende et eneste nap. I Kringlevatnet fik han to smaa kjøer; men i Dalvatnet bet det kjapt, og seksten lubne fjeldørret laa alt i nævermeisen.

Det nappet igjen; og da han lutet sig over ripen for at greie med snøret, saa han gjennem vandet, som klart speilte fjeldet og himlen, en jente staa og vinke. Og det som mere var, han drog straks kjendsel paa hende. Han glemte dra ind fisken, saa op og ropte:

«E det dæg, Kima?»

«Ja,» svarte jenten med høi, lys røst.

Hvad gjorde hun der oppe paa eggen?

Hun saa om sauene deres. Der var nogen som ikke hadde lammet, da de slap dem.

Saa … var det det.

Han løftet fisken ind og rodde nogen tak nærmere land. Hun stod som en støtte mot himlen og stirret ned paa ham, og jevnbredd hende stod sau i sau og la øret efter lyden.

Han kvilte paa aarerne. Hadde hun fundet sau?

«Ja!»

Kunde hun ikke komme ned til ham. Han 160vilde gjerne hilse paa hende og høre hvordan de hadde det indpaa Eidet, og om kirken snart var færdig.

«Æg kjem straks.» – Og fort satte hun nedefter lien. Snart gik hun tvekrøkt og klorte tak i græsset, snart samlet hun stakkene om sig og furte paa enden, traf hun krøtturssti, sprang hun opreist, og de bare ben rørte knapt marken.

Han rodde tillands for at gaa hende imøte; men lien var bratt at gaa opimot, og han satte sig i græsset og bidde paa at hun kom til ham.

Het og andpusten naadde hun frem. Hun hadde konfirmationsstasen paa, men ikke støvlerne. – Det rosete silketørklæ var glidd av haaret og hang paa venstre akslen, og ytterstakken var brettet op bak.

«Signe møtet,» hilste hun blygt og satte sig i bakken.

«Sjøl signe møtet, og tak for du kom ned til mæg.»

«Ikkje noget og takke for,» sa hun og plukket græsrusk av stakken, mens hjertet hamret av glæde over at sitte ham nær.

De par maaneder, siden Auen Paalsa spandet over hende, hadde git hende kjøt paa benene. Men for Eiler Hundevart, som 161til daglig hadde Barbros trivelige krop for øiet, var hun spinkel som et skrøpelig rør. Han skjønte ikke hvor han hadde været henne med tanken sin, dengang han syntes Kima var styg. – Bent frem vakker var hun med den brune, varme løden og det kulsvarte haaret. Bare bitte litet grannet for tynd kanske, ellers hadde han ikke noget at utsætte paa hende.

Hadde hun været syk siden hun var blit saa mager, spurte han.

Var hun mager! lo Kima, og ansigtet hendes tindret av lykken hun kjendte ved at han la merke til hvordan hun saa ut. Nei da skulde han ha set hende i vinter og i vaar, før Auen Paalsa gjorde aat ved hende. – Da var hun førsten mager.

Han skubbet sig nærmere og fattet om anklen hendes med et raskt grep.

«Sei mæg det, Kima, ka e det som ha feilt dæg?» bad han mykt.

Hun saa ham troskyldig ind i øinene: «Æg feila ikkje nokke nu, ser du vel. Men i vinter blødde hjertet met av længsel ette dæg.»

«Kima,» mumlet han, og gjemte hende indved barmen sin.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Eiler Hundevart

Den historiske romanen Eiler Hundevart kom ut i 1913. Handlingen er lagt til Vesterålen.

Eiler Hundevart er den eneste romanen i Regine Normanns forfatterskap med mannlig hovedperson, den unge Eiler Hundevart.

Da kirken skal flyttes fra Malnes til Eidet finner Eiler en svartebok gjemt i den gamle kirken. Fristet av løfter om rikdom og lykke, tar han i bruk boken og selger sjelen sin til «han Tykje».

Se faksimiler av 1. utgave, 1913 (nb.no)

Les mer..

Om Regine Normann

Regine Normann var den første kvinnelige forfatter fra Nord-Norge som slo igjennom i norsk litterær offentlighet. Forfatterskapet omfatter romaner, fortellinger, eventyr og sagn.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.