Eiler Hundevart

av Regine Normann

[25]

171Kima kom først til møtestedet.

Idag var hun i lerretstrøie og gaabortstakk, for konfirmationskjolen hadde slitt sørgelig ilde sisst hun hadde den paa, og faat en flære bak. Nu hang kjolen vel forvart i kammerset indenfor stuen, og moren hadde strengelig forbudt hende røre den uten til kirkebruk høitidshelgene.

Hun gjemte sig mellem nogen svære stener nede ved vandet og holdt utkik efter Eiler; og pulsen hamret og kroppen glødde til møtet med ham hun bar hjerte for. Langt borte ved andre enden av vandet fik hun øie paa ham. Han gik fort og glante paa lien og saa ikke hende der hun sat gjemt.

«Ho,» hauket hun, vinket med haanden og sprang imot ham det forteste benene vilde bære.

… Han slap ikke fra før, hadde hun ventet? Til Barbro sa han, han vilde hente hesten for 172at faa hjem noget ved de hadde ved Storvatnet, og han turde ikke bli hos hende saa længe som sisst.

Kima likte ikke det utidige jag som var over ham, og ansigtet hendes trak mot graat.graat.] rettet fra: graat (trykkfeil)

Var hun til plage, kunde hun gaa med det samme.

Toska, bet han i, trodde hun kanske det var moro for ham at gaa fra hende. Hun skulde vite, hvor han stundet efter at faa være sammen med hende støtt.

«Gjær du det!» sa hun glad og slog armene om ham. Men han fridde sig lempelig ut av favntaket og satte sig med hende paa knæet i ly av et vierkjærr, for det blaaste surt og blev kjølig for ham som var varm av turen.

… Det var noget han vilde si hende; men først maatte hun love dyrt og hellig ikke at misforstaa, for han var glad i hende. Han hadde svoret ved sig selv ikke at røre hende, før han hadde hende velberget ombord paa skibet sit – Det skulde ikke vare længe, og hun fik være taalmodig og stole paa ham. – Og i bøkerne, han hadde læst, gik det for sig paa den maaten.

Kima glante fælen. Hvad i alverden var dette for tullsnak, skulde de ikke kysses og kjæle og ha det godt, naar de holdt av hverandre.

173«Ka e det for toskeri, som staar i de bøkerne, du læs i,» sa hun næsten paa graaten. «Vi bruka det ikkje sollessan hos os.»

«Hyste, Kima, en maa vel bli den første, og staar det i bøkerne, maa det være sandt, om ikkje vi forstaar det. Men ka sei du om det at æg har et fint skib?

Skibet? Det hadde hun rent glemt. Naar kom det, og hvor hadde han det nu? Var det stort? Var det pent? spørsmaalene faldt tæt, men selve den ting at han aatte skib, forundret hende ikke det bøss. Han var Eiler Hundevart og formaadde alt.

Det laa i havn sørpaa, men var ventendes hit om en tre ukers tid. Og nu spurte han hende for alvor. Var hun villig at bli med ham ut i den vide verden, siden skjæbnen hadde negtet ham den lykke at gjøre hende til sin brud her hjemme, hvor de var kjendt?

Det lød saa høitidelig og sørgelig, at hun foldet hænderne som til en andagtsstund.

«Du veit æg vel, og æg skal være rede, naar du henter mæg. Men det blir tongt at skjelles fraa aille dem heime og fraa krøtturan.» Men kunde han skjønne og forstaa, at ingen eneste én hadde omtalt for hende, at Eiler aatte stort skib?

Ingen kjendte til det, og det var ikke 174værdt, hun nævnte det heller. Men en rik, fornem herremand Eiler traf sammen med i Trondhjem, hadde forært ham skibet og penger attpaa, saa han trængte ikke ta med en tøddel av Barbro sin meddel, og det var han glad for. Kanske herremanden selv var ombord, naar skibet kom, hvis ikke, skulde han skikke hunden sin med til pant paa venskap.

Men – – Kima drog paa ordet, var det saa pent i den vide verden som her hjemme, og hvor hen skulde de reise.

Om det var penere end her, visste han ikke, og der var fuldt op med steder de kunde reise til; men han for sin del vilde først til Grækenland. Der var det vakkert, for det stod der i bøkerne.

Grækenland – det landet hadde hun aldrig hørt nævnt.

Men han visste om det, og folk, som hadde været der, sa trærne hang fulde av skjønne frugter net som i paradiset, og korn og potet og næpe vokste av sig selv uten at en trængte saa eller plante.

Var det langt derfra og til dit araberne bodde.

Ja, nei – – det vil si, han var ikke stø paa det. Hvorfor spurte hun om det?

En av de arbeidsmændene fra Lofoten, som nu 175holdt paa at male kirken utvendig, hadde med sig en forunderlig bok, som hette «Den hellige Genoveva». Hadde Eiler læst den?

Nei.

Ikke hørt gjetet den heller?

«Nei, men fortæl ka den handla om, du saa veit det.»

Hun sat i lyngen ved siden av ham og dyttet stakken om benene, for det var kjølig, og fort ramset hun det hun mindtes av det hun hadde læst om greven som var gift med en jomfru av Brabrant. De elsket hinanden inderlig, men greven maatte drage i krig mot araberne og overlate sin elskede grevinde til tjenernes og hushovmesterens omsorg.

Men hushovmesteren var et stort naut av en fyr og vilde forføre grevinden. Men hun var fast i kjærligheten til greven, og da han ingen vei kom med hende, anklaget han hende for utroskap med kokken.

Nok om det, de blev begge kastet i fængsel og der fødte grevinden en søn. Men Eiler kunde tænke, at hushovmesteren var saa fæl, at han negtet hende barnklær og daab til sønnen sin. Saa døpt hun ham sjøl i en vasskvætt og kaldte ham Smerterik. Og bad nat og dag til Gud om hjælp.

Men hushovmesteren la ondt for grevinden 176og skreiv til greven at barne hadde hun hat med kokken. Og greven befalte at de skulde dræpes. Kokken fik forgift, og grevinden og Smerterik blev ført ut i en stor skog for at halshugges. – Men Gud laga det slik, at tjeneren, som skulde gjøre det, sparte hendes liv, mot at hun svor paa at hun aldrig skulde vise sig paa slottet.

«Men kolsen gjek det sian, sei det fort, for æg maa snart gaa fraa dæg.»

«De fandt ei hule og levde der, men de maatte ligge paa marken og spise røtter, og hver dag kom der en hind og gav Smerterik patte, og de var saa fattig at en sten kunde graate.»

Rørt renset Kima stemmen.

Grevinden klaget sin nød for Gud, og han sendte hende dyrene i skogen til trøst. En dag kom der en ulv med et saueskind til Smerterik, det fik han til klær.

Mange aar derefter var greven paa jagt. Han saa en deilig hind han maatte ha fat i. Hinden sprang fore, og greven satte efter, og saa visste han ikke av før den smatt ind i en hule og blev borte.

Det var der Genoveva bodde. Hun hadde netop været syk, og hun var saa avpella, at det var umulig at kjende hende igjen.

177«Kem i gudsnavn e du?» sa greven. «Kom frem i lyset, saa æg kan faa sjaa dæg.»

«La mæg først faa laan kappa di,» sa hun. «Æg e et ærbart kvindfolk, men saa fattig, at æg ikkje eg klean paa kroppen.»

Ja, saa kjendte greven hende igjen og tok Smerterik og hende hjem til slottet, og alt blev godt. «Æg skal fortæl dæg det meir utførlig ombord paa skibet.»

«Det var en sørgelig historie,» sa Eiler, han var svært blank i øinene. «Men kain du forstaa dæg paa greven, som saa vellig fæsta lit tel det den skurken skreiv. Det vild’ ikkje æg ha gjort.»

Kima klappet ham stolt paa trøieærmet.

«Du veit aille kain ikkje være saa gløgg som du,» sa hun glad og la kindet op til skulderen hans.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Eiler Hundevart

Den historiske romanen Eiler Hundevart kom ut i 1913. Handlingen er lagt til Vesterålen.

Eiler Hundevart er den eneste romanen i Regine Normanns forfatterskap med mannlig hovedperson, den unge Eiler Hundevart.

Da kirken skal flyttes fra Malnes til Eidet finner Eiler en svartebok gjemt i den gamle kirken. Fristet av løfter om rikdom og lykke, tar han i bruk boken og selger sjelen sin til «han Tykje».

Se faksimiler av 1. utgave, 1913 (nb.no)

Les mer..

Om Regine Normann

Regine Normann var den første kvinnelige forfatter fra Nord-Norge som slo igjennom i norsk litterær offentlighet. Forfatterskapet omfatter romaner, fortellinger, eventyr og sagn.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.