Eiler Hundevart

av Regine Normann

[26]

178Det var samme uken, som fjordingerne hentet alteret og prækestolen fra storsalen, at den kulsvarte magre finnebikkja første gang synte sig paa Nyke. Sjølvefolket og tjenerne sat endda paa kjøkkenet og aat ferskfisk og lever, da den kom spaserende ind dørgløtten og luntet bent hen til Eiler Hundevart og tagg med høire fremlabben efter mat.

«Fys, vil han hut sæg, jag rækebikkja paa dør,» kommanderte Barbro og hyttet til hunden. Men Eiler sa den kunde bli, og la nogen beter fisk paa en ren tallerk og satte til dyret, som glefset i sig som hadde den ikke smakt mat paa mindst et aar.

«Skal du ikkje by den rømmekolle til fisken,» slengte Barbro potsk; hun likte daarlig, manden tedde sig sjølraadig og gik utenom hendes vilje.

Han tænkte just gjøre det, gjønte Eiler, og før Barbro fik suk for sig, grep han rømkollbunken 179ingen hadde spist av, og stillet den paa gulvet ved siden av den tømte tallerken.

Tjenestfolket lo av kaatheten, og Barbro lo hun med, og hentet en ny bunke fra melkerækken. Men i sit hjerte svor hun en dyr ed paa at saa sikkert som hun hette Barbro Zidselle Fhyn og var kone i sit eget hus, skulde bikkja smake sopelimen inden dagen var slut.

Men alt hun lurte og lokket, fik hun ikke fat i den. Hunden fulgte Eiler, der han gik og stod, og skulte ondt til Barbro; og før kvelden kom, hadde der grodd slik fælske i hende for ubestet, at hun knapt orket se til den kant den var, langt mindre lægge haand paa den.

Da de gik for at lægge sig, smatt den ind i sengkammerset og smøg under sengen.

Men da sa Barbro kort og myndig fra, at enten fik hun eller hunden forlate kammerset.

«I træng ikkje anstreng jær, æg skal gaa sjøl,» sa Eiler og gik til kammerset ved siden av. Der stod ungkarssengen hans, og paaklædt hev han sig nedpaa og brettet snippen av overbredslet om skulderen og ansigtet, næsten glad ved at slippe kvile med Barbro.

Hun kom efter.

Hvad var det som plaget ham, suttret hun, han skjønte da vel det ikke var ham, men 180hunden hun ikke orket ha inde hos sig. Der fulgte ondt med den, hun kjendte det tydelig. Men kunde han ikke være snild og lægge sig der han var vant, tagg hun ydmyg og nappet i overbredslet.

«Hunden blir med,» hugg han bisk.

«Nei, Eiler, gudforlate mæg om æg tør. Sjaa paa den, der den staar færdig til at fare i mæg. Ser du auan? de gnistra som glør, og sjaa klørn. Aa jøie mæg, æg trur æg daana og døir, ser du ikkje, det e han Meisk!» hylte hun vetskræmt og slamret døren i laas efter sig.

Eiler hev overbredslet og glodde paa dyret. Han hadde staat i den faste tro, at det var han Perkel hans Nila paa Eidet, og for Kimas skyld hadde han tedd sig venlig mot den. Men nu saa han, det var en viss anden mand i liknelset hans Perkel, som kom for at tjene ham.

Han hadde tænkt sig aabenbarelsen hundre ganger værre, og tredje torsdagsaften, han skulde til korsveien for at undertegne kontrakten, hadde modet forlatt ham, saa han ikke for alt i verden vaagde staa ansigt til ansigt med Hinmanden.

Derfor var det, han rispet sig i lillefingeren og skrev navnet sit med blod paa et passe stort papir og la det under en sten, sikker paa 181at Fanden vilde prente kontrakten og syne sig for ham i den skikkelse han selv fandt høveligst.

Besst at ta kommandoen straks og ikke late ræd. «Læg sæg,» truet han lavt. «Du kain bære vaage skræmme livet av ho Kima, som du nu har gjort det med ho Barbro, saa skal du faa smake tampen, din dævel.»

Hunden gliste med kjæften, som om den lo, og la sig flat med snuten paa fremlabberne at nidstirre paa ham.

Eiler likte ikke blikket, han blev kvalm av det og snudde sig mot væggen. Nu kunde han faa skib og guld og alverdens herlighet; men han gadd ikke be om det, før han var blit bedre vant til følgesvenden sin.

Ute høljet regnet, saa det smaldt i marken, og gjennem panlingen hørte han Barbro be med høi stemme:

Sjaa hit, jomfru Marja!
sjaa mine ynker,
sjaa mine saar,
sjaa kor æg verk,
sjaa kor æg blør,
blør mine hænder,
blør mine føtter,
blør met saar i mi side.
Med torneriset e æg klængt,
med tornespiker e æg hængt.
Nu e aille sjæle a helvette løist.
182Nu e mit hjerte i tusende støkker knøist.
Ammen, i Jessu velsignede namn, ammen.

Barbro Zidselle Fhyn bad ikke ofte, men naar det skedde, skedde det av hele hendes hjerte og hele hendes sind. Hunden fôr hylende paa dør, og Eiler Hundevart sovnet i ungkarssengen sin med en saar ank av at ha øvd uret mot hende.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Eiler Hundevart

Den historiske romanen Eiler Hundevart kom ut i 1913. Handlingen er lagt til Vesterålen.

Eiler Hundevart er den eneste romanen i Regine Normanns forfatterskap med mannlig hovedperson, den unge Eiler Hundevart.

Da kirken skal flyttes fra Malnes til Eidet finner Eiler en svartebok gjemt i den gamle kirken. Fristet av løfter om rikdom og lykke, tar han i bruk boken og selger sjelen sin til «han Tykje».

Se faksimiler av 1. utgave, 1913 (nb.no)

Les mer..

Om Regine Normann

Regine Normann var den første kvinnelige forfatter fra Nord-Norge som slo igjennom i norsk litterær offentlighet. Forfatterskapet omfatter romaner, fortellinger, eventyr og sagn.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.