Eiler Hundevart

av Regine Normann

[29]

194To døgn og noget paa det tredje hadde Eiler Hundevart ligget i sotten. Folk skydde ham for hundens skyld; den var ikke til at rikke fra sengen, og den eneste som vaagde se om ham, var en av husmandskonerne, som slang til og fra. Men meste tiden laa han alene.

Han hadde det vondt. – – Men værre end smerten, sygdommen voldte, var angsten for at dø. Han vilde ikke, han maatte ikke dø. Ikke nu, han hadde saa meget ulevd og Barbro var vandret – – –

Fare til verdens ende og gifte sig med Kima, som han før hadde tænkt, trængte han ikke nu. Fik han leve, kunde de jo gjøre det her; han var fri og aatte gods og guld, og han vilde beflitte sig paa at bli et ordentlig menneske.

Men nei, der var ikke haab og redning for ham. Der sat Fanden og snikte paa sjælen, og gjennem evigheters evighet skulde hans 195arme sjæl og krop pines og stekes i helvedes pøl – – «Aa Gud, koffer tellot du mæg aa forskjertse min sjæl! Aa Gud, du e grusom,» skrek han og spjæret og slet i overbredslet. Og hunden ulte omkap med ham og krafset paa sengekanten med kvasse klør.

Slik fandt Kima ham. «Hut!» sa hun og trampet i gulvet til bikkja, som knurret og viste tænder. «Hut, sei æg!» skrek hun morskere, gik tæt hen til den, og grep den i nakken. Den skalv under grepet, stak halen mellem benene og strøk paa dør.

Saa hentet hun lunkent vand og vasket skorpen av lepperne paa ham hun hadde kjær, og blandet sukkervand og lædsket den tørre tunge og sat hos ham med haanden hans i sin til han blev rolig og døste hen. Herre Jesus, hvor han var skræmt og utpint at se paa.

Han døste og ørsket og døste igjen til næste eftermiddag. Da kjendte han hende pludselig, og et smil lyste op i hans pinte ansigt. Var hun her?

Ja, hun var kommen for at sitte hos ham til han blev frisk, forklarte hun og klappet ham paa haanden.

«Æg blir ailler fresk,» jamret han og svetten spratt i store draaper over panden og rundt munden.

196«Jau vest blir du fresk,» sa hun tryg, og kysset ham paa panden, men tørket straks den ramme saltsmaken væk fra munden sin.

«Aa, du veit ikkje ka æg ha gjort, du Kima. Æg ha sælt sjæla mi tel han Tykje. Der sett han og snik paa dein. Ser du han ikkje?»

«Nei, kor helst?»

Eiler lettet hodet fra puten og gløttet efter hunden. Den brukte ligge foran sengen, forklarte han mat og ség nedpaa og sluttet øielokkene.

Mente han den svarte bikkja som lignet han Perkel, vilde hun bare fortælle, at den rakkeren skysset hun ut straks hun kom i gaar kveld.

Lystret han hende?

Ja, paa flekken. Den hadde ikke vist sig siden.

«Kima mi, kain du frels mæg?» ropte han og fattet om haanden hendes.

«Fortæl mæg ailt, e du snild. De e ikkje nokke som e umulig for dein som e gla i en, saan som æg e gla i dæg.»

Og Eiler skriftet hende sandt og oprigtig det som var foregaat med ham fra den stund, han fandt Svarteboken under klædet paa alteret og til nu han laa her en synder forstøtt av Gud.

197«Men du skull ikkje ha forskrevve dæg,» hulket Kima, «for kristenfolketskristenfolkets] rettet fra: kristenfokets (trykkfeil) helvete, det e saa fælt. Og penga og gods og ære det aatte du jo før.»

Eiler stønnet saart. Det var ikke for penger og gods han hadde solgt sin sjæl. Men hun hadde ikke prøvd, hvordan det smakte en mand at være i seng nat efter nat med konen sin, naar hjerte og hug var hos en anden. Forlate hans blodige synd, tænkte han ikke mangen en gang, naar Barbro krævde ham, at helvede kunde ikke være stort værre. Og – – Ja saa var der ikke mere at si – Han løste han Meisk for at faa skibet, saa de kunde faa være sammen, som holdt av hverandre.

«Vær ikkje fortura, Eiler, der skal findes raad tel at faa løist dæg.» Ja, nu husket hun tydelig, at han gammel Anders Andersa sa engang til far hendes, de sat og snakket sammen, at hadde nogen forskrevet sig, og bar kontrakten til kirken og la den paa alteret, saa gjaldt den ikke længer, for Gud var sterkere end Fan, sa han gammel Anders Andersa.

«Vil du æg skal fly i vegen med din?»

Han Meisk hadde den i forvaring.

Men Eiler sa ista der var gjenpart av den i Svarteboka. Kunde hun ikke faa den? 198«Æg skal spreng saa fort saa fort. Og du skal bli frelst.»

«Vil du det, Kima?»

«Vest vil æg det. Kor har du boka?»

Den laa paa bunden av færdeskisten, der stod borte ved vinduet, og nøklen laa i lommen paa den buksen som hang ved ovnen.

Boken fandt hun, der han sa den laa, og puttet den paa barmen indenfor kjolelivet og hegtet igjen. Saa stirret hun rundt, som savnet hun noget, sprang ind i andre kammerset, ut paa stuen, gjennem gangen til storstuen. Der laa Barbro lik, og Bibelen laa paa et litet bord mellem to utændte lys ved hodegjærdet.

Kima fattet om «Skriften» med begge hænder, holdt den op for ansigtet av den døde, neiet og sa bønlig:

«I faar verkelig undskyl at æg tar den fra Jær; men han Eiler træng den meir end I gjær, og han maa ha den.»

Og fort løp hun tilbake og la «Skriften» i sengen til ham.

«Pas endelig paa den mens æg e borte,» formante hun. «Og saa faar du ha farvel; og kors i Guds namn,» la hun til og slog korstegnet over ham, slik hun de utallige ganger hadde set moren signe Elle Sjurine mot de underjordiske og andet ondt trollpakk.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Eiler Hundevart

Den historiske romanen Eiler Hundevart kom ut i 1913. Handlingen er lagt til Vesterålen.

Eiler Hundevart er den eneste romanen i Regine Normanns forfatterskap med mannlig hovedperson, den unge Eiler Hundevart.

Da kirken skal flyttes fra Malnes til Eidet finner Eiler en svartebok gjemt i den gamle kirken. Fristet av løfter om rikdom og lykke, tar han i bruk boken og selger sjelen sin til «han Tykje».

Se faksimiler av 1. utgave, 1913 (nb.no)

Les mer..

Om Regine Normann

Regine Normann var den første kvinnelige forfatter fra Nord-Norge som slo igjennom i norsk litterær offentlighet. Forfatterskapet omfatter romaner, fortellinger, eventyr og sagn.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.