Eiler Hundevart

av Regine Normann

[9]

68Ældste datteren til Nils Sjurssøn og Johanne Olavesdatter Eidet bekom i daaben navnet Jochumine Margrete efter presten Jochum Telman og Margrete, konen hans. For presten hadde tedd sig rent aparte paa hædersdagen deres, været med til bryllupet og holdt en nydelig skaaltale for brudgommen.

Tvende ganger hadde presten strøket «Kima» paa kindet. Første gang var hun mellem fem og seks aar, men hun husket det som var det skedd idag. Der laa endda isgjørme baade paa Storkjønnen og paa torvdammene og i tverveiten paa myren. Og bak i kjelderhaugen var der en stor sneskavl med en lerretsvæv paa blek.

Den væven hadde moren sat hende til at passe. Og hvergang skavlen braante saa en snip av tøiet laa paa bar mark, sprang hun og sa fra, og moren kom og drog i væven, saa den ikke blev skjæmt av jordflekker.

69Under bremmen av skavlen stod nyspretten groe, baade bustekall og soløie, men groen var mere hvit end grøn, for skavlen kastet skygge og isvandet rislet over den.

I bakken ovenom skavlen grodde bløtt, grønt græs og nydelige smaa blade og blaa fiol. Og der var det varmt og tørt at sitte og spelle sig med skjæl og krusbrot.

Faren hadde kjøpt renskindspesk til hende i Lofoten, og den hadde hun paa da det skedde. Hun var saa glad i den pesken, haarene var myke at ta paa, og den var pent pyntet med røde og gule klædes-strimler, og aldrig hadde hun aat slikt vakkert plagg hverken før eller siden. Hun sat paa kjelderhaugen og spelte sig, og presten og drengen kom like forbi der hun sat. – De var endda paa tur til Malnes.

Hun gjorde som mor og mormor støtt tilholdt hende at te sig overfor fremmedfolk, reiste sig, rakte frem penhaanden og neiet og sa: «Gud signe møtet.»

«Hvad er du for en pen liten finnepike,» sa presten; og idetsamme han sa det, var det han strøk hende paa kindet.

«Æg heit Jochumine Margrete Nilsdatter Eidet, men di kalla mæg for Kima, og æg e opkaldt ette «han far sjøl» og konna dokkers, for dokker va saa snild me han far og ho mor 70paa hædersdagen deres.» Den remsen hadde hun hørt mangfoldige ganger, og den kom kjapt.

«Nei er du det!» hadde presten sagt, og han var blit tungsindig i ansigtet.

Mer skedde ikke dengang.

Men hun mindtes at mormor rev den nydelige pesken av hende, da hun fik vite at presten hadde kaldt hende finnepike, og hev den paa varmen. Det spraket og flarte paa grusteinen, mormor og far skjendtes, og mor graat.

Den gang forstod hun ikke hvorfor de var uvenner, men nu aatte hun fuld besked om at faren var helfinn og søn av hun avdøde Rein-Ellen paa Jørland, og at moren var bumandsdatter med gaard og grund og hadde bragt stor skam over slegten sin ved at indgaa det giftermaalet.

Og mormor var ute av stand til at glemme nedværdigelsen, derfor hattret hun datterbarnene, baade Jochumine og begge søstrene hendes, hun Didrikka og hun Elle Sjurine.

Men det trængte ikke mormor bry sig med, for farmor deres, hun Rein-Ellen paa Jørland, var brøtten av vel saa høgt berg som Synev Pedersdatter Eidet, sa far, naar han sat og la ut for smaajenterne sine om al den ustyrtelig braate «meddel» farmor deres hadde sanket – 71baade den hun tok med sig i jorden, og den del han fik utbetalt som farsarv.

Og hvad den gromme gaarden angik, som Johanne skulde ta i arv, saa hadde mormor pantsat den med rubb og stubb, og hadde ikke han været, sa far, og gaat god for gjælden, hadde den blit solgt.

Andre gangen presten strøk Kima paa kindet, var ved overhøringen, da hun stod konfirmert, altsaa den attende juni nu i aar.

Hun hadde svaret for tre og høit og tydelig gjort rede for «En salme at synge før maaltidet» – en «biskops pligter» og «hvad tilhørerne ere sine lærere og sjælesørgere skyldige». Og da hun var færdig med oplæsningen av det sisste, strøk han hende – – –

Al menigheten saa det og var vidne til utmerkelsen, og selv skulde hun gladelig ha kysset støvet for føtterne hans.

Fra den stund blev hun stolt, som finn bruker bli det, naar der times dem hæder og ære. Hun skilte lag med kameraterne, gik ikke til dans eller anden moro, men sat fortapt og glante og levde omigjen og omigjen det frydelige øieblik hun følte strøket av hans fine, myke fingre mot sit kind.

Aa du – – – Aa store du – – –

Saa kom Eiler Hundevart, presten selv i 72egen person hadde tinget i kost og logi hos forældrene hendes.

Til at begynde med tedde Kima sig som et skygt dyr overfor fremmedkaren. Var han kry – – Gjorde han nar – –

De brukte gjøre det bøværingerne, naar det gjaldt folk fra annekset – Lurte sjølgod efter alt det løierlige hos én, hermet maalføre, hermet fakter – ertet med ordtøiker efter den og den, flirte maten, flirte klærne en gik med og undte knappest en stakkars Malnesværing folkevet jevngodt sit eget.

Men fremmedkaren flirte ikke – less ikke engang se til den kant hun var, og spanderte ikke et ord, ja ikke en bokstav paa hende, mens han baade spøkte og lo med Didrikka, som var tre aar yngre end Kima og lignet paa morfolket sit. Og hun smaa Elle nævnte han for kjæresten sin og holdt hende paa fanget, naar han fik sig mat.

Men ikke maatte Eiler Hundevart indbilde sig at Jochumine Margrete Nilsdatter Eidet tok sig nær av slikt smaatteri. – Aa nei da! Hun var sønnedatter til hun avdøde Rein-Ellen og kunde faa saa rik finneglunt hun vilde – hundre ganger grommere end Eiler Hundevart. – Men han kunde da gjerne estimert at snakke til hende – – – – –

73Der fulgte øket hygge ved at ha fremmed karfolk i huset. Nila blev pratsom og Johanne, kjærringen hans, gjorde sig al mulig flid med kokematen.

Om kvelden, naar strævet for dagen var endt, sat mændene og berettet fra færdesturene sine. Gammel-Anders kom stavrende op bakken og satte sig hen til dem. Og fik de kallen paa glid, var han næsten den gjæveste til at berette.

Tolv somre paa rad hadde han været seggelt til Bergen, og sisste aaret gav han sig igjen der og blev med en tysker som skulde til Færøerne med hustømmer og derfra til Hamburg og saa tilbake til Bergen. Han vilde se sig litegranne om i verden, inden han giftet sig og grodde stedfast.

«Kolsen der var i Hamborg? Jau net som i ei maurtuve, men du jøsses for kvindfolk – ovantil var de splitternaken og neantil var de klædt i flor.

Ja du glor, du svartnita der du set,» humret kallen og kløp Kima i leggen, og saa lo de alle de voksne.

Men om det gjaldt livet, kunde ikke Kima skjønne hvad de lo av. De arme kvindfolkene maatte jo fryse sig helsesløs, naar de ikke aatte mere klær paa kroppen.

74Ukes-dagen efter at fremmedkaren var kommet tilgaards var en lørdag.lørdag.] rettet fra: lørdag, (trykkfeil) Han sluttet arbeidet til middag, skiftet paa sig helgedagsklærne og begav sig til prestegaarden.

Kima laa og skurte yttertrappen, da han pyntet kom ned fra loftet.

«Farvel, gneldra,» lo han, satte over hende i et bøgs og sprang ned til sjøen der Husvaag-manden laa med baat og bidde paa ham.

Hun blev staaende ved trappen med vaskekluten i næven og stirre efter baaten til den rodde i skjul bak odden. Aa nei saa stuslig og tomt det blev efter Eiler!

Men da moren og hun Didrikka tok paa at jamre over ødsligheten, de med, kneiste Kima med nakken. Den karen, var det nokke at sakne!

«Du e saa snosk og storstændig du Kima, at det e ei skam aa høire paa. Sjaa paa ho Didrikka, søster di, ho har daa folkskik og e bli og venlig, naar nokken snakka til hende; men i dæg e der hverken ord eller ei. Det e net som du ikkje var av samme folkeslaget.

Æg ha mange gaange tænkt med mæg sjøl om det e farmor din, det kry beistet, du slegta paa, for far din e det nu slettes ikkje. Han kan omgaaes baade høg og laag, og det samme kan æg.»

75Kima blaaste spotsk: «Æg gjær eit i heile han Eiler Hundevart, nu veit I det.»

«Han estemer dæg ikkje – terre dæg, han estemer dæg ikkje,» ertet Didrikka opgjønt ved morens skryt.

Men da brast taalmodet for Kima. Var det ikke nok med den forsmædelsen, hun alt hadde døiet, om ikke den patungen av en fremslænge trængte niksle hende med det attpaa. Hun drev søsteren en under øret saa det smaldt, og rømte stortutende paa dør.

Inden kveld var de godvenner, og Didrikka laa i armkroken til Kima og fortalte om alle de ganger fremmedkaren hadde nappet hende i fletterne. «Æg vil gift mæg med han, naar æg blir stor. Trur du han vil ha mæg?»

Kima grundet.

«Du e saa toskat i bok, Dikka, du blir ailler konfirmert, og daa kan du heller ikkje faa gifte dæg.»

«Sei du det, Kima! Aa trøste og bere mæg, æg døir av kjærlighet, faar æg han ikkje. I morra den dag begyn æg aa læs. Men du maa vær snild og høir mæg i budan og artikklan nu paa timen før vi somna. Vil du det, Kima?»

«Ja, kan du det første bud?»

«Det veit du æg kan.»

76«Lat mæg høir»

«Det første bud. Du skal ikke – – – du skal ikke – – – Sæt mæg paa gli, Kima!»

«Ha fremmede guder.»

«Ha guder for mig,» ramset Didrikka kjapt.

«Fremmede guder,» rettet Kima, «presten e saa hakkende nøie med at faa det ordret læst.»

«Fremmede guder for mig. Det er. Vi skulle frøgte – frøgte – – frøgte og elske gud saa vi ikke tar vor næstes –»

«Det e det sjuende, du nu e borti.»

Didrikka pustet anstrengt og strøk den lyse haarfluren væk fra ansigtet, som var blit hett og rødt ved det uvante tankearbeide.

«Vi skulle frøgte og elske,» ramset hun ivei.

«Det er galle,» gneldret Kima.

«Vi skulle frøg – –»

«Det er galle.»

«Sæt mæg paa gli daa, toska, du som veit det. »

«Vi skal over alle ting frygte og elske, staar der.»

«Aa ja – nu kan æg det. Vi skal over alle ting elske – –»

«Det e galle. »

«Det løgst du, di mær, lat mæg faa sjaa i boka.»

77Kima tok kattekismen fra hylden over sengen og gav den til søsteren.

Men Didrikka glemte at aapne, krøkte knærne opunder haken og spurte braatt.

«Veit du ka han Eiler Hundevart fortælt han far igaar?»

«Nei, fortæl mæg det.»

«Jau, sønnen hans Skrub i Lonkan, han Job, de kalla, han kun’ slettes ikkje lære «katmesja». Han stridde og han læste, men attvist blei han aar ette aar.

Men saa hente det her en haust, han Eiler laag der paa sildfiske, at han og han Skrub hørte at det skaut attom laaven. Og daa de gik ut for at sjaa, saa var det han Job, som skaut tilmaals ette budan.

Men daa blei han Skrub saa foreitrande sint, at han svor at «katmesja» skulde han Job ha i sæg enten glunten vilde eller ikkje, og om kvelden tok han Skrub aa reiv blad for blad uta boka aa døppa det i kokanes sildsø, og han Job maatte ete det som mølje, mens de andre aat flatbrød. – Men sjaa daa lært han gusoran, sa han Eiler Hundevart.»

Faren ropte op til dem fra stuen og bad dem tie stille – han var træt og skulde tidlig op.

78Jentungerne smatt under dynen og laa dørgende stil, og Kima kjendte alt søvnen stryke øielokkene, da Didrikka kviskret:

«Søv du, Kima?»

«Ja.»

«Du, æg vil prøv me budan i morra til meddan, naar vi bløit mølje paa kveitesøet.»

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Eiler Hundevart

Den historiske romanen Eiler Hundevart kom ut i 1913. Handlingen er lagt til Vesterålen.

Eiler Hundevart er den eneste romanen i Regine Normanns forfatterskap med mannlig hovedperson, den unge Eiler Hundevart.

Da kirken skal flyttes fra Malnes til Eidet finner Eiler en svartebok gjemt i den gamle kirken. Fristet av løfter om rikdom og lykke, tar han i bruk boken og selger sjelen sin til «han Tykje».

Se faksimiler av 1. utgave, 1913 (nb.no)

Les mer..

Om Regine Normann

Regine Normann var den første kvinnelige forfatter fra Nord-Norge som slo igjennom i norsk litterær offentlighet. Forfatterskapet omfatter romaner, fortellinger, eventyr og sagn.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.