Elskede Amalie

Appendiks I

Eriks udaterte notater om Amalies innleggelse på Københavns Kommunehospital i 1894.1894: Notatene finnes blant den store samlingen av Eriks personlige papirer på KB (23 kps.) (NKS 4501, 4°. Personalia, kps. 1 (h): Andre personlige papirer.)

Ved min første Samtale med Pont.Pont.: dvs. overlege Knud Pontoppidan. efter min Hustrus Indlæggelse på 6te Afdeling ytrede han kun i almindelige Ord, at hun havde været urolig ved Indlæggelsen, og at det ikke kunde nytte jeg forhørte mig ang. hendes Befindende før efter nogle Dages Forløb. Han klagede over alle de Sager hun havde ført med sig. Og havde sendt tilb. indtil de mindste Toiletsager. Om Besøg kunde der ikke være Tale. Det galdt for ham at vinde Patientens Tillid.

Ved min anden Samtale, der som den første var kort og uden egentl. Spørgsmål fra P.’s Side benyttede han Udtrykket, at min Hustru var meget syg. Jeg tror det var da jeg spurgte, om han havde læst noget af min Hustru, og han svarte nej og jeg tilbød at låne ham de for hendes Talent mest betegnende Bøger (Forrådt og Agnete). Om at min Hustru holdtes i Celle fik jeg ingen Underretning, overhoved var P. tilknappet, om end høflig og tilsyneladende rede til at svare. Ved samme Lejlighed udtalte han dog Ønsket om fra min Hånd at få en skriftlig Fremstilling af min Hustrus mentale Tilstand og af Familjemedlemmernes.

Ved tredje Samtale to Dage efter sagde han, at min Hustru var sindssyg. Derom ingen Tvivl. Formen var Manglen på Herredømme over Følelseslivet. Og næsten som om det kom som en Indskydelse i Øjeblikket udtalte han, at min Hustru burde indlægges på Sct Hans. For et langt Ophold. Et År mindst. Det halve År vilde gå hen under energisk Protest. Så vilde hun falde til Ro og efter Årets Udløb vilde hun forlade Hospitalet helbredet og med Taknemlighed i Hjærtet. – Helbredet? Hvad vilde det sige? Hun vilde da have lært at indordne sig under de Forhold, hvorunder hun levede, have lært med et Ord: åndelig Disciplin. – Hvorledes skulde det gå til? Ja det var hele Hospitalsopholdet, der voldte det, den Tvang, som dette pålagde Patienten. – Altså Prof. mener, at man ad denne rent mekaniske Vej kan frembringe en sådan Virkning? Upåtvivleligt. Derpå havdes mange Eksempler. – Og Prof vilde garantere et godt Udfald? – Sikkert. Men det hastede ikke at tage Beslutning. Foreløbig vilde han beholde hende på sin Afdeling. Det vilde hun have bedst af. Det var vist da at Tilladelsen til det nødvendige Tøjs Indbringelse på Hospit. blev givet. Lizzies forskellige Besøg ved Døren.Lizzies forskellige Besøg: dvs. Lizzie Prahl fra Bergen, Ludvigs tidligere forlovede, som var i København om v åren 1894 (se bl.a. brev 457, note 1) Tilladelse til at skrive under Betingelse af, at han læste Brevet, og at intet foruroligende eller ophidsende måtte stå i Brevet.

Samtalerne fortsattes med den standige Meddelelse, at Tilstanden var uforændret snart hed det sig, at hun havde det mindre godt, snart, at nu var hun rolig. Som tilfældig fremkom Ytringer om Søvnløshed og senere om at min Hustru havde klaget over Neuralgier – Hvor? I Tænderne. Vi har tilbudt at trække Tanden ud. Det vil hun ikke.

Pludselig en Dag fremkom i hård, næsten hånlig Tone: deres Hustu er flyvende gal.

Prof’s Ord om de Bøger, han kun delvis havde kigget i, uden Spor af virkelig Opfattelse.

Efter Indvilgelsen i at overflytte min Hustru til Sct. Hans en for mig ubegribelig Sendrægtighed – vist tre Ugers Opsættelse. Så en pludselig Beslutning med Angivelse af, at 2den Pleje burde vælges. Første Pleje benyttede kun rige Folk. Forskellen bestod i unødig Luksus. En Samtale med min Hustru vilde han ubetinget fraråde.

Tidligere havde han fortalt, at hun ikke vilde læse mine Breve, havde kastet dem hen ad Bordet. Hendes Forbitrelse var i det hele stærkt fremtrædende. Denne Meddelelse om Brevet fremkom, da han trods min indstændige Anmodning havde ladet et som jeg mente vigtigt Brev henligge henved et Døgn.

Det var mig, der talte i Samtalerne, han gav kun få korte Repliker til bedste, sjælden fast formede Spørgsmål.

Denne tarvelige Herre!

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Elskede Amalie

Elskede Amalie inneholder hele den bevarte korrespondansen mellom Amalie og Erik Skram, fra 1882 til 1902, til sammen nesten 600 brev. Brevene gir et unikt innblikk i forholdet mellom de to, og kaster også lys over Amalie Skrams diktning.

Utgiveren, Janet Garton, har skrevet en fyldig innledning om ekteparet og deres samtid. I tillegg har hun utstyrt hver årgang i korrespondansen med en kort innledning om brevenes kontekst.

Boka inneholder også ordkommentarer, et appendiks med Erik Skrams notater rundt Amalies sykehusinnleggelse i 1894, et appendiks med begges notater og lapper rundt skilsmissen, ordliste, slektstavler og bibliografier.

Teksten i bokselskap.no er basert på Janet Garton (red.): Elskede Amalie. Brevvekslingen mellom Amalie og Erik Skram 1882–1899, 3 bind, Gyldendal, Oslo 2002. Se faksmiler av bokutgaven fra 2002: bind 1, bind 2, bind 3

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.