Elskede Amalie

Bibliografi: Sekundærlitteratur


Glasser, Liv: «Amalie Skram-bibliografi.» I Elisabeth Aasen (red.): Amalie silkestrilen – sin datter. Pax forlag, Bergen 1996, s. 151–204.

Ahrend Larsen, Merete: Folketeatret i 131 år. København 1907.

Amalie Skram-selskapets årbok. Red. Elisabeth Aasen, Yngvild Bøe m.fl. Bergen 1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001.

Anker, Øyvind: Christiania Theaters Repertoire 1827–99. Gyldendal, Oslo 1956.

Aumont, Arthur: Dansk Teater-Aarbog 1889–97. Bd. 1–8. J. Jørgensen & Co., København 1890–97.

Aumont, Arthur og Edgar Collin: Det danske Nationalteater 1748–1889. Bd. 1–5. J. Jørgensen & Co., København 1896–1900.

Bang, Herman: Realisme og realister. København 1879.

Berg, Adolph: Bergen i gamle dage. Aschehoug, Oslo 1925.

Bergwitz, Joh. K.: Kongsberg som bergkoloni, bergstad og kjøpstad 1624–1924. Bd. 1–2. Grøndahl & Søn, Kristiania 1924.

Bjerkelund, Ragni: Amalie Skram. Dansk borger, norsk forfatter. Aschehoug, Oslo 1988.

Bjørby, Pål og Elisabeth Aasen (red.): Amalie Skram – 150 år. Senter for humanistisk kvinneforskning, Universitetet i Bergen 1997.

Bjørnson, Bjørn: Aulestad-minner. (1955) Aschehoug, Oslo 1973.

Bjørnson, Bjørnstjerne: Bjørnstjerne Bjørnsons brevveksling med danske 1875–1910. Bd. 1–3. Red. Øyvind Anker, Francis Bull, Torben Nielsen. Gyldendal, København og Oslo 1953.

Bonnevie, Maj Bente: «Den gifte kvinnen i det borgerlige ekteskap. Belyst ved fire ekteskapsromaner av Amalie Skram.» I Maj Bente Bonnevie m.fl.: Et annet språk. Oslo 1977, s. 40–68.

Bramsen, Bo: Politikens historie set indefra 1884–1984. Bd. I-II. Politikens forlag, København 1983.

Brandes, Edvard og Georg: Georg og Edvard Brandes’ Brevveksling med nordiske Forfattere og Videnskabsmænd. Bd. 1-8. Red. Morten Borup og Francis Bull. København 1939-43.

Brandes, Edvard: Litterære Tendenser. Artikler og anmeldelser. Red. Carl Bergstrøm-Nielsen. Gyldendal, København 1968.

Brandes, Georg:Det moderne Gjennembruds Mænd. Gyldendal, København 1883.

Brandes, Georg: Correspondance de Georg Brandes. Bd. 1–4. Red. Paul Krüger. DSL, København 1952–66.

Bredsdorff, Elias: Den store nordiske krig om seksualmoralen. Gyldendal, København 1973.

Bredsdorff, Thomas: «Passionens maske. Om Skrams Constance Ring». I Tristans børn. Gyldendal, København 1982, s. 121–42.

Bremer, Johan: En diktertragedie. En psykiatrisk patografi om Amalie Skram. Solum Forlag, Oslo 1996.

Buisine, Alain (red.): «Lettres d’écrivains.» Revue des Sciences Humaines No.195, 1984.

Burchardt, Carl: J. P. Jacobsen og andre essays. Oslo 1947.

Clausen, Julius og Torben Krogh: Danmark i Fest og Glæde. København 1935–6.

Dahl, Hans Fredrik m.fl.: Utskjelt og utsolgt. Dagbladet gjennom 125 år. Aschehoug, Oslo 1993.

Dahlerup, Pil: «Den kvindelige naturalist», Vinduet nr.2, 1975. s. 30-37.

—: «Amalie Skram». I Kønsrolle i litteraturen. En antologi ved Hans Hertel. København 1976. s. 49-58.

—: Det moderne gennembruds kvinder. Gyldendal, København 1984.

Dainard, J.A. (red.): Editing Correspondence. Garland Publishing, New York and London 1979.

Engberg, Hanne: En frigørelseshistorie. Margrethe Vullum 1846-1918. Gyldendal, København 1994.

Engelstad, Irene: Amalie Skram. Kjærlighet og kvinneundertrykking. Pax forlag, Oslo 1978.

—: Amalie Skram om seg selv. Den norske bokklubben, Oslo 1981.

—: Sammenbrudd og gjennombrudd. Amalie Skrams romaner om ekteskap og sinnssykdom. Pax forlag, Oslo 1984.

Engelstad, Irene og Janneken Øverland: Frihet til å skrive. Pax forlag, Oslo 1981.

Engelstad, Irene: «Fossens brusende tale. Intertekstualitet i Amalie Skrams Julehelg.» I Con Amore, Festskrift til Arne Hannevik på 70års-dagen, red. Karin Gundersen og Hans H. Skei, Aschehoug, Oslo 1994.

Engelstad, Irene, Liv Køltzow og Gunnar Staalesen: Amalie Skrams verden. Gyldendal, Oslo 1996.

Festskrift til Professor Amund Helland paa hans 70 aars fødselsdag 11. oktober 1916. Aschehoug, Kristiania 1916.

Fog, Emil: «Erik Skram.» I Tilskueren 1902, s. 864–74.

Fosli, Halvor: Kristianiabohemen. Det norske samlaget, Oslo 1994.

Gade, Ingeborg: Stamtavle over Slegterne Gade og Wallem. Kristiania 1921.

Garborg, Arne: Mogning og manndom. Bd. 1-2. Aschhoug, Oslo 1954.

Garton, Janet: Norwegian Women’s Writing 1850-1990. Athlone Press, London 1993.

—: «Language and Gender in the Correspondence of Amalie and Erik Skram.» I Annegret Heitmann og Karin Hoff (red.): Ästhetik der skandinavischen Moderne. Peter Lang, Frankfurt am Main 1998. pp.105–18.

Gløersen, Inger Alver: Min faster Amalie Skram. Oslo 1965.

Goldsmith, Elizabeth C.: Writing the Female Voice. Essays on Epistolary Literature. London 1989.

Gradenwitz, Mogens: Knud Pontoppidan og patienterne. Akademisk Forlag, København 1985.

Gran, Gerhard: «Alexander Kielland i hans breve.» I Essays i utvalg. Aschehoug, Oslo 1970. pp.37-52.

Hamsun, Knut: Knut Hamsuns brev. Bd. 1–6. Red. Harald Næss. Gyldendal, Oslo 1984-2000.

Hansen, Morten: Norske slektsbøker. En bibliografi. Aschehoug, Oslo 1965.

Hauch-Fausbøll, Th.: Slægthaandbogen. Bd. 1-2. Thieles bogtrykkeri, København 1900.

Hauge, Ingard: «Dialektinnslag i Amalie Skrams ‘Hellemyrsfolket’.» I Maal og minne Hefte 3–4, 1946, s. 113–43.

Hegel, Frederik: Frederik Hegel Bd. 2: Breve til og fra ham. Red. Lauritz Chr. Nielsen. København 1909.

Heiberg, Johanne Luise: P. A. Heiberg og T. Gyllembourg. En Beretning, støttet paa efterladte Breve. København 1882.

Helle, Knut m.fl. (red.): Aschehougs Norges historie. Bd. 1–12. Aschehoug, Oslo 1994–98.

Henriques, Axel: Svundne Dage. København 1929.

—: Glade Aar. Gyldendal, København 1930.

—: Ja, Tiden Gaar. København 1931.

Hude, Elisabeth: Johanne Luise Heiberg som brevskriver. G. E. C. Gad, København 1964.

Hvidt, Kristian: Edvard Brandes. Gyldendal, København 1992.

Høgset, Gudny: Amalie Skram 1846-1905. Bibliografi. Statens bibliotekskole, Oslo 1968.

Høitomt, Johan Christian: Stamtavle over Familien Knudtzon. Adresseavisens Bogtrykkeri, Trondhjem 1904.

Haavet, Inger Elisabeth og Elisabeth Aasen (red.): Amalie Skram: dikterliv i brytningstid. Senter for humanistisk kvinneforskning, Universitetet i Bergen. Bergen 1993.

Iversen, Irene: «Kjønnet sprengjer det moderne.» I Syn og Segn 3, 1997. Det Norske Samlaget, Oslo 1997, s. 195–208.

Jensson, Liv: Biografisk skuespillerleksikon. Norske, danske og svenske skuespillere på norske scener særlig på 1800-tallet. Universitetsforlaget, Oslo-Bergen-Tromsø 1981.

Jæger, Henrik: Bergen og Bergenserne. F. Beyer, Bergen 1889.

Kafka, Franz: Briefe an Milena. Red. Jürgen Born og Michael Müller. Fischer Verlag, Frankfurt 1983.

Kaufman, Linda: Discourses of Desire. Gender, genre and epistolary fictions. Cornell U. Press, Ithaca and London 1986.

—: Special Delivery. Epistolary modes in modern fiction. U. of Chicago Press, Chicago 1992.

Keel, Aldo: Bjørnstjerne Bjørnson. En biografi 1880-1910. (Til norsk ved Helge Vold.) Gyldendal, Oslo 1999.

Kielland, Alexander: Brev 1869–1906. Bd. 1–4. Red. Johs. Lunde. Gyldendal, Oslo 1978-81.

Kielland, Alexander og Viggo og Louise Drewsen: To par. Brevvekslingen mellom Alexander L. Kielland og Louise og Viggo Drewsen. Red. Tor Obrestad. Cappelen, Gjøvik 1998.

Knudsen, Jørgen: Georg Brandes. Frigørelsens vej 1842–77; Georg Brandes. I modsigelsernes tegn. Berlin 1877-83; Georg Brandes. Symbolet og manden 1883-95; Georg Brandes. Magt og afmagt 1896-1914. Gyldendal, København 1985, 1988, 1994, 1998.

Krane, Borghild: Amalie Skram og kvinnens problem. Oslo 1951.

—: Amalie Skrams diktning: tema og variasjoner. Gyldendal, Oslo 1961.

Køltzow, Liv: Den unge Amalie Skram. Et portrett fra det 19. århundre. Gyldendal, Oslo 1992.

—: «Romanforfatteren som biograf». I Tijdschrift voor Skandinavistiek Bd. 17, No.2, 1996.

Leicht, Georg og Marianne Hallar: Det kongelige Teaters repertoire 1889–1975. Bibliotekcentralens Forlag, København 1977.

Lyche, Lise: Norges teaterhistorie. Tell Forlag, Asker 1991.

Martens, Johannes: Litteratur om Bergen. En bibliografi. Fra de eldste tider til og med 1973.

Mortensen, Klaus P.: «Patriarkatets indre opløsning.» I Bogens verden 8, 1984, s. 477-83.

Møller, Peter Ulf: Rumors and Letters. Culture and History 8. Akademisk Forlag, København 1990.

Nielsen, Yngvar: Reisehaandbog over Norge. Alb. Cammermeyer, Kristiania 1879.

Nissen, Hartvig: I. W. Prebensen og Wenche Grove. Litt om dem og deres slægt. Grøndahl, Kristiania 1920.

Perry, Ruth: Women, Letters and the Novel. AMS Studies in the Eighteenth Century, No.4. New York 1980.

Possing, Birgitte: Viljens styrke. Natalie Zahle: en biografi. Bd. 1–2. Gyldendal, København 1992.

Rahbek, Just (red.): Breve til og fra Johanne Luise Heiberg. København 1955.

Rasmussen, Janet E.: «Amalie Skram as Literary Critic.» I Edda 1981, s. 1-11.

Robinson, Michael og Garton, Janet (red.): Nordic Letters. Norvik Press, Norwich 1999.

Rottem, Øystein: Vårt København. Norske forfattere i Kongens by. Forlaget Press, Oslo 2000.

Rubin, Marcus: Nogle Erindringer. Gyldendal, København og Kristiania 1914.

Runge, Anita og Liselotte Steinbrågge: Die Frau im Dialog. Studien zu Theorie und Geschichte des Briefes. Stuttgart 1991.

Salmonsens Konversationsleksikon, 2. Udg. Bd. I-XXVI. J. H. Schultz, København 1915–30.

Sarauw, Paul: Så vidt jeg husker. Martins Forlag, København 1954.

Schacke, Lene Tybjærg: «Edvard Brandes og Amalie Skram. Til belysning af ‘gennenbrudsmændenes’ vurdering af kvindelige forfatterskaber.» I Edda 1984. s. 257-73.

Schandorph, Sophus: Oplevelser. Bd. I, C. A. Reitzels Forlag, København 1889. Bd. II, Gyldendal, København 1898.

Schilbred, C.S. m.fl.: Christiania-familien Müller gjennom 10 generasjoner. Raadmand og Kjøbmand Peder Pederssøn Müllers etterkommere. Harald Lyche & Co., Drammen 1986.

Schiødte, Axel Thorvald: Ætten Schiødte 1680-1880. I. Cohens Bogtrykkeri, København 1880.

Schram, Peder: Stamtavle over den danske Gren af Slægten Schram. B. Nielsens Bogtrykkeri, København 1924.

Steffens, Haagen Krog: Norske Slægter 1912. Kristiania 1911.

—: Norske Slægter 1915. Kristiania 1915.

Steinfeld, Torill: «Dansk eller norsk, kvinnelig eller mannlig: Mottakelsen av Amalie Skrams forfatterskap i samtidens Danmark.» I Sigurd Aa. Aarnes (red.): «Laserne.» Studier i den dansk-norske felleslitteratur etter 1814. Aschehoug, Oslo 1994.

Swendsen, Lauritz: De Københavnske Privatteatres Repertoire 1847–1906. Martius Truelsens bogtrykkeri, København 1907.

Søllinge, Jette D. og Niels Thomsen: De Danske Aviser 1634–1989. Bd. 1–3. Odense Universitetsforlag, Odense 1989–91.

Sørensen, Øystein: 1880-årene. Ti år som rystet Norge. Universitetsforlaget, Oslo 1984.

Thorborg, Karsten: Hørup i breve og digte. Akademisk forlag, København 1981.

Tiberg, Antonie: Amalie Skram som kunstner og menneske. Kristiania 1910.

Trap, J. P. (red.): Kongelig Dansk Hof- og Statskalender. København 1882, 1883.

Vogt, Nils Collett: Fra gutt til mann. Aschehoug, Oslo 1932.

Wasberg, Gunnar Christie: Norsk presse i hundre år. Gyldendal, Oslo 1969.

Wichstrøm, Anne: Oda Krohg. Gyldendal, Oslo 1988.

Wiers-Jenssen, H. og Joh. Nordahl-Olsen: Den nationale Scene. De første 25 aar. John Griegs Forlag, Bergen 1926.

Ystas, Torunn: «Ut med deg, skitne madam!» Amalie Skram sett gjennom hennes brev. Oslo 1981.

Ødegaard, Sivert: «’Min længsel går mod andre kloder.’ Tvetydig seksualitet i Amalie Skrams liv og diktning.» Norsk litterær årbok 1998, s. 72-96.

Øines, Anne Marie: «Amalie Skrams Professor Hieronimus og På Sct. Jørgen: forholdet mellom galskap og modernitet». Hovedoppgave, Universitetet i Oslo 1994.

Aarseth, Asbjørn: Den Nationale Scene 1901-31. Gyldendal, Oslo 1969.

Aasen, Elisabeth m.fl. (red.): Amalie – «Silkestrilen sin datter». Pax forlag, Oslo og Amalie Skram Selskapet, Bergen 1996.

Aaslestad, Petter: Pasienten som tekst. Fortellerrollen i psykiatriske journaler Gaustad 1890–1990. Tano Aschehoug, Oslo 1997.

Utrykte manuskripter.

Alver, Johan Ludvig: Dagbok. Bd. 1 (1869–76); Bd. 2 (1876–88). NBO, Ms. 4° 3351.

Schwanenflügel, Herman: Livs-Fragmenter. Autobiografiske Optegnelser af H. H. L. Schwanenflügel. Københavns Østerbro 17/3/1915. KB, Add. 1198 4°.

Skram, Henriette: Erindringer. Skrevet fra februar 1918 og framover. Rigsarkivet.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Elskede Amalie

Elskede Amalie inneholder hele den bevarte korrespondansen mellom Amalie og Erik Skram, fra 1882 til 1902, til sammen nesten 600 brev. Brevene gir et unikt innblikk i forholdet mellom de to, og kaster også lys over Amalie Skrams diktning.

Utgiveren, Janet Garton, har skrevet en fyldig innledning om ekteparet og deres samtid. I tillegg har hun utstyrt hver årgang i korrespondansen med en kort innledning om brevenes kontekst.

Boka inneholder også ordkommentarer, et appendiks med Erik Skrams notater rundt Amalies sykehusinnleggelse i 1894, et appendiks med begges notater og lapper rundt skilsmissen, ordliste, slektstavler og bibliografier.

Teksten i bokselskap.no er basert på Janet Garton (red.): Elskede Amalie. Brevvekslingen mellom Amalie og Erik Skram 1882–1899, 3 bind, Gyldendal, Oslo 2002. Se faksmiler av bokutgaven fra 2002: bind 1, bind 2, bind 3

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.