Elskede Amalie

Bibliografi: Amalie og Erik Skrams verker

(Listen inneholder noveller og fortellinger trykt i aviser og tidsskrifter, men ikke anmeldelser og korte artikler.)

KB: Det kongelige Bibliotek, København
NBO: Nasjonalbiblioteket, Oslo
UBB: Universitetsbiblioteket, BergenAmalie Skram

(Se også Liv Glasser: «Amalie Skram-bibliografi», i Elisabeth Aasen (red.): Amalie – «Silkestrilen sin datter», Pax Forlag, Oslo 1996, s. 15–204.)

Utgitte bøker/noveller

«Madam Høiers lejefolk.» Fortelling. I Nyt Tidsskrift 1882, s. 557–70.

«Constance Ring. Fragment.» I Tilskueren 1884, s. 934–49.

Constance Ring. Roman. Huseby, Kristiania 1885.

«Karens Jul.» Fortelling. I Politiken, julenummer 1885.

«Bøn og Anfægtelse.» Fortelling. I Tilskueren 1886, s. 346–87.

«Knut Tandberg.» Fortelling. I Tilskueren 1886, s. 853–911.

Om Albertine. Pamflett. Huseby, Kristiania 1887.

Sjur Gabriel. Roman. Salmonsen, København 1887.

To Venner. Roman. Salmonsen, København 1887.

Lucie. Roman. Schubothe, København 1888.

«Bobler». Fortelling. I Ny jord 1889, s. 24–42, 97–116.

Fjældmennesker. Lystspill i fire akter. Av Amalie og Erik Skram. Schubothe, København 1889.

S.G. Myre. Roman. Schubothe, København 1890.

Børnefortællinger. Schubothe, København 1890.

Kjærlighed i Nord og Syd. Noveller (inneholder «Bøn og anfægtelse», «Knut Tandberg», «Fru Inés»). Schubothe, København 1891.

Forraadt. Roman. (Bindet inneholder også «Madam Høiers lejefolk», «Karens Jul», «In Asiam profectus est».) Schubothe, København 1892.

Agnete. Drama i tre akter. Schubothe, København 1893.

«Sommer.» I Julebogen, Kihl og Langkjærs forlag, København 1894.

Professor Hieronimus. Roman. Gyldendal, København 1895.

«Memento Mori.» I Tilskueren august 1895, s. 584–88.

På Sct. Jørgen. Roman. Gyldendal, København 1895.

«Majkaland.» I Politiken, julenummer 25/12/95.

«Glæde.» I Tilskueren august 1896, s. 579–86.

«Post Festum.» I Tilskueren november-desember 1896, s. 823–39.

«Det røde gardin.» I Tilskueren mai 1897, s. 388–90.

Afkom. Roman. Gyldendal, København 1898.

Sommer. Fortellinger (inneholder «Sommer», «Memento Mori», «Glæde», «Post Festum», «Det røde gardin», «En rose»). Gyldendal, København 1899.

Julehelg. Roman. Gyldendal, København 1900.

Landsforrædere. Pamflett. Gyldendal, København 1901.

Mennesker. Ufullendt roman. Gyldendal, København 1905.

Samlede værker. Bd. 1–9. Gyldendal, København 1905–07.

Samlede værker. Mindeudgave. Bd. 1–3. Gyldendal, København 1911–12.

Samlede verker. 3. utgave. Bd. 1–5. Gyldendal, Kristiania 1924.

Samlede verker. 4. utgave. Bd. 1–6. Gyldendal, Oslo 1943.

Samlede verker. 5. utgave. Bd. 1–6. Gyldendal, Oslo 1976.

Samlede verker. 6. utgave. Bd. 1–7. Gyldendal, Oslo 1993.

Mellom slagene. Brev i utvalg ved Eugenia Kielland. Aschehoug, Oslo 1976.

«Og nu vil jeg tale ut»–«Men nu vil jeg også tale ud». Brevvekslingen mellom Bjørnstjerne Bjørnson og Amalie Skram. Red. Øyvind Anker og Edvard Beyer. Gyldendal, Oslo 1982.

Optimistisk Læsemaade. Amalie Skrams litteraturkritikk. Gyldendal, Oslo 1987.

Utrykte manuskripter/brev

4 kapsler på KB (NKS 3823, 4°) som bl.a. inneholder:
«Nina». Skuespill i tre akter.
«Gjæld». Skuespill i fire akter.
«Bærme». Fortelling.
«Ruskveir». Fortelling.
«Uf ja, hvad er det dog!»–kladdefragment, fortsettelse av Afkom.
Forskjellige usorterte kladder

Brev til Amalie Skram fra bl.a. Ane Cathrine Achen, Herman Bang, Bjørnstjerne Bjørnson, Edvard Brandes, Georg Brandes, Camilla Collett, Holger Drachmann, Arne og Hulda Garborg, Knut Hamsun, Valdemar Irminger, Alexander Kielland, Bertha Knudtzon, Jonas Lie, Henrik Pontoppidan, Sophus Schandorph, Fritz Thaulow, Magdalene Thoresen, Gustav Wied (KBs brevsamling, NKS 4499, 4°).

Brev fra Amalie Skram til bl.a. Herman Bang, Edvard og Georg Brandes, Holger Drachmann, Frederik og Jacob Hegel, Viggo Hørup, Peter Nansen, Martinus Galschiøt, Sophus Schandorph (KBs brevsamling, forskjellige).

Brev til Amalie Skram fra bl.a. Bjørnstjerne Bjørnson, Camilla Collett, Arne Garborg, Aasta Hansteen, Jonas Lie, Vilhelmine Ullmann (NBOs brevsamling).

Brev fra Amalie Skram til bl.a. Herman Bang, Bjørnstjerne Bjørnson, Arne og Hulda Garborg, Hans Kinck, Elisa Knudtzon, Jonas Lie, Peter Nansen, Johanne Rørdam f. Skram, Helene Sandberg, Johan Ernst Sars, Vilhelmine Ullmann (NBOs brevsamling).

Brev fra Amalie Skram til Viggo Hørup og Valdemar Irminger (Rigsarkivet, København).
Erik Skram

Utgitte bøker/noveller

Herregaardsbilleder. Fortælling af Henrik Herholdt. Gyldendal, København 1877.

Gertrude Coldbjørnsen. Roman. Gyldendal, København 1879. (Ny utgave red. Pil Dahlerup, Dansk klassikerserie, DSL, Borgen, København 1987.)

«Schwester Weleicka». Novelle. I Tilskueren 1884, s. 207–13.

«K’ivigtok.» Novelle. I Tilskueren 1885, s. 735–46.

«Sønderjylland.» I M.L. Galschiøt: Danmark – i Skildringer og Billeder af danske Forfattere og Kunstnere. København 1887. Trykt særskilt som Hinsides Grænsen. Erindringer fra Sønderjylland. P. G. Philipsens Forlag, København 1888.

Fjældmennesker. Lystspil i fire akter. Av Amalie og Erik Skram. Schubothe, København 1889.

Ungt Bal. Kærlighedsspil i tre akter. Gyldendal, København 1895.

Agnes Vittrup. Roman. Schubothe, København 1897.

Hellen Vige. Roman. Gyldendal, København 1898.

«Fra Slottet og Kasernen. Et Tilbageblik.» I Tilskueren I, 1920, s. 420–30.

«Selvbiografiske Optegnelser.» I Tilskueren I, 1924, s. 32–47.

Utrykte manuskripter/brev

Irene. Skuespill. København 1923.

Henri Becque: «Ravnene» (oversatt av E. Skram)

«Et teaterbesøg». Fortelling.

23 kapsler på KB (NKS 4501 4to):
I. Personalia (6 kps)
II. Manuskripter (8 kps)
III. Forskjellige opptegnelser (5 kps)
IV. Papirer vedrørende foreninger (2 kps)
V. Trykte sanger og lign. (1 kps)
VI. Avisutklipp og diverse.

Brev til Erik Skram (29 kps) fra bl.a. Georg og Ane Cathrine Achen, Herman Bang, Fritz Bendix, C. St. A. og Louise Bille, Bjørnstjerne Bjørnson, Edvard og Georg Brandes, Henrik Cavling, Holger Drachmann, Martinus Galschiøt, Arne Garborg, Gustav af Geijerstam, Knut Hamsun, Frederik og Jacob Hegel, Gunnar Heiberg, Viggo Hørup, Alexander Kielland, Christian Krohg, Jonas Lie, William Mollerup, Peter Nansen, Sigbjørn Obstfelder, Gustav Philipsen, Henrik Pontoppidan, Sophus Schandorph, Vera Spasskaja, August Strindberg, Frits Thaulow, Anna Tutein, Gustav Wied, Jakob With (KBs brevsamling, NKS 4500 4°).

Brev fra Erik Skram til bl.a. Otto Borchsenius, Edvard og Georg Brandes, Holger Drachmann, Martinus Galschiøt, Gustaf af Geijerstam, Frederik og Jacob Hegel, Axel Henriques, Peter Nansen, P. Fr. Rist, Marcus Rubin, Sophus Schandorph, Harald Slott-Møller, Frits Thaulow, Gustav Wied (KBs brevsamling, forskjellige).

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Elskede Amalie

Elskede Amalie inneholder hele den bevarte korrespondansen mellom Amalie og Erik Skram, fra 1882 til 1902, til sammen nesten 600 brev. Brevene gir et unikt innblikk i forholdet mellom de to, og kaster også lys over Amalie Skrams diktning.

Utgiveren, Janet Garton, har skrevet en fyldig innledning om ekteparet og deres samtid. I tillegg har hun utstyrt hver årgang i korrespondansen med en kort innledning om brevenes kontekst.

Boka inneholder også ordkommentarer, et appendiks med Erik Skrams notater rundt Amalies sykehusinnleggelse i 1894, et appendiks med begges notater og lapper rundt skilsmissen, ordliste, slektstavler og bibliografier.

Teksten i bokselskap.no er basert på Janet Garton (red.): Elskede Amalie. Brevvekslingen mellom Amalie og Erik Skram 1882–1899, 3 bind, Gyldendal, Oslo 2002. Se faksmiler av bokutgaven fra 2002: bind 1, bind 2, bind 3

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.