Elskede Amalie

1899

Fra det siste året i brevvekslingen er det igjen bare fra Amalie det finnes brev, og bare noen få. Ekteskapet holdt på å gå i oppløsning, og innen slutten av året hadde de bestemt seg for å skilles. Amalies brev blir også mer og mer fragmentariske, både innholdsmessig og rent fysisk; en del er rablet ned på små papirlapper eller skrevet med store fortvilte bokstaver.

De første tre brevene (592–94) ble skrevet til Erik mens han var bortreist. I mai 1899 reiste han for innsamlede midler til USA, hvor han skulle være i fem måneder og reise over hele landet. Formålet var å arbeide for Det danske Selskab, som skulle danne et forbund av dansker utenfor Danmark, og som Erik var meget ivrig etter å få i stand. Han reiste fra New York til San Francisco, og ifølge hans «Selvbiografiske Optegnelser» som finnes blant hans manuskripter, ble hans besøk «Indledningen til, at der blandt dem langsomt oparbejdedes en Slags Forståelse af det gamle Lands Fortrin» (Erik Skram: Personalia, 2.kps. KB: NKS 4501, 4°). Men det hele ble til intet; da han kom hjem, fant han «en Træthed efter den lige overståede store Lockout af 1899, som lammede ethvert Forsøg på at føre ud i Livet de Planer, jeg nærede» (ss).

Amalie ble hjemme imens, passet på datteren og var sammen med venner men i brevene i det minste var hun nedtrykt og motløs, følte seg uvel, bekymret seg for penger og bebreidet Erik hans oppførsel. Om våren fikk hun ut en bok hos Gyldendal igjen: Sommer, en novellesamling, men nevnte den ikke i brevene.

Fra senere i året, da Erik var hjemme igjen, finnes det bare noen sørgelige udaterte lapper (595) og til slutt et brev om skilsmissen (596), hvor det er tale om oppdelingen av eiendelene. Erik skulle flytte ut, mens Amalie og Johanne ble boende i Klassensgade.592. Amalie til Erik

Ø Klasensgade 11. Kjbhvn.

24/5/99

Kjære Erik!

Tak for dine to breve. Nu har jeg det nokså godt.

Dette at Tyge kom for at undersøge om dine skrivebordsskuffer var låsede, hvad de var, kosted en lang rude til 1kr.75. Han var nemlig så hastig at småen, som ikke fik tale med ham, lukked vinduet op for at se efter ham nede på gaden, og så drev stormen vinduet tilbage med slig kraft at det splintredes.

Her er kommen nogle regninger fra sønderjydsk forening, som Hansine har betalt. 2kr.75. Dernæst en vaskeregning for dit stivetøj 1kr.85.

Anne Cathrine kom lørdag pintseaftenAnne Cathrine kom lørdag pintseaften: dvs. Ane Cathrine Achen. Pinseaften var 20. mai. i Thieles landauer for at få os ud på Lindevangen. Hun havde altså skiftet sind, og vilde ha os. Først syntes jeg, det var umuligt, for jeg var så mat efter sygdommen at benene knapt vilde bære mig, men småen holdt på at tigge og be, og for hendes skyld fik jeg kræfter.

Nu har vi vært der fra lørdag til idag onsdag, og vi har begge havt utrolig godt af opholdet på Lindevangen. Især jeg, som var så ussel. Småen har moret sig kosteligt, og jeg har samlet kræfter. Anne Cathrine har vært så elskelig og sød og god, så jeg sent glemmer det.

Både første og anden pintsedag kjørte onkel Thieleonkel Thiele: må ha vært boktrykkeren Andreas Thiele, bror til Ane Cathrines far. os ud i skoven i sin fine vogn, tiltrods for den hundekulde med øsende regn og haglbyger. Vi spiste frokost på fine steder, og havde det bare godt. Anden pintsedag satte de mig af ved Skovgaard hos Hegels, hvor jeg var buden til middag for at være sammen med B.B.Hegels … for at være sammen med BB: Bjørnson var i København igjen; Amalie traff ham et par ganger hos Hegels i løpet av 1899. Småen sad på kuskesædet hos Jørgen, og knejste og var ikke det mindste bedrøvet fordi jeg forsvandt. Jeg havde en udmærket dag hos Hegels, men hjemfarten til Lindevangen var forfærdelig. Fra Hegels tog jeg lidt efter 7, for ikke at komme op i folkestimen, og dog nåede jeg først hjem til Lindevangen kl. ½ 12. Det var forfærdeligt.

Imorgen kl.9 tar vi ud til Hørups på deres landsted og blir der til småens ferie er tilende. Det er virkelig kun for småens skyld. Selv vilde jeg helst sidde hjemme i ro og arbejde. Såsnart jeg kom op af sengen, gik jeg lange ture med småen på Langelinje skjønt jeg kunde ikke. Nu, da du er borte,da du er borte: dvs. i Amerika. føler jeg større ansvar for småen, som forresten har det udmærket, og som ber mig hilse Dig kjærligt.

Jeg skal nok la småen fotografere, og sende Dig billedet, når Du opgir adresse.

Med de venligste hilsener

Amalie.593. Amalie til Erik

[?/5/99]

Petersen 100 kr.Petersen 100kr.: Papiret er udatert. Listen med utgiftsposter er skrevet på to avrevne lapper, som er lagt inne i brevet.
Ludvig 100 kr.
mor 10 kr.
Vadsæk
2 par støvler hos Vessel og Vett 28 kr 60.
Skatteregning 31–50.
«Cirklen» 4 kr.
Vaskerregning 4 kr 75
Kogejomfru 4 kr.
Hansines løn 16 kr.
Piskefløde, is, æg 3 kr 50.
Droske til Achens 2 kr 50
Drikkepenge hos Achens 3 kr.
Thieles kusk 1 kr 50.
Turen til Hørups med drikkepenge 5 kr 75

Ruden indsat 2 kr.60
Skomagerregning for mine to par sko 1 kr. 75
Cigarer og cigaretter til mit selskab 2 kr. 43
Østerbros vinhandel 25 kr.
Augusta Budde 3 kr 75
Fr. Bagge 89 kr. vend
Blomster, bøgegrene 2 kr. 10
Grøntsager 1 kr. 79.

Vil De v … disse cigar … billigere. billigere: Denne setningen er umulig å tyde; den ser ut til å ha blitt skrevet på lappen innen den ble revet av.


Ja, det rent svimler for mig.

Jeg har skrevet dette op for at jeg, og også Du skal kunne se og vide hvortil pengene er gået.

Og så har jeg, siden Du rejste, ikke betalt Martin Larsen, ikke Slagteren eller smørmanden. Eller gas eller husleje.

Nu har jeg sagt «Cirkelen» op.Nu har jeg sagt «Cirkelen» op: se brev 585, note 4. Hvad skal jeg dog være medlem der for? Der er så altfor nok af regninger til Dig af den art, regninger, som jeg nu har betalt, og som altid hele året rundt, betales, og som gjør at pengene siver ud og ud.

Nu sender de mig pludselig regning fra cirklen på 4 – fire kr. Som jeg naturligvis har betalt.

Og så alle disse småting, som man ikke kan huske.

Fr. Bagges kvitterte regning sendte jeg til Hegel,Fr. Bagges kvitterte regning sendte jeg til Hegel: Fr. Bagge var boktrykker; han trykte mange bøker for Gyldendalske Forlag, bl.a. sikkert også Amalies. men jeg har intet mærket til at han vil betale den. Ikke et kny har jeg hørt fra ham siden.

Jeg var derude hos Hegels anden pintsedag for at træffe B.B. Hvordan jeg kom hjem til Lindevangen, hvor vi da boede, kan jeg ikke beskrive Dig. Jeg forlod Hegels kl. lidt over 7, for ikke at komme op i folkestimen, og først kl. 12 var jeg på Lindevangen. Blåfrossen, dødssyg, efter at ha måttet betale 3 kroner for en droske! Ja den rædselskvæld kan jeg ikke skriftlig fortælle Dig om.

Men hvorfor overhodet fortælle Dig det?fortælle Dig det: ikke underskrevet.594. Amalie til Erik

Ø Kjbhvn. Klasensgade 11. 10/6/99.

Først idag falder det mig ind at jeg jo kunde ha skrevet flere breve til den opgivne adresse i New York. Aldeles tankeløst bildte jeg mig ind, at Du straks skulde rejse derfra, hvad jeg nu formoder, at Du slet ikke skal. Der er vel netop meget at gjøre i New York. Så stod det også for mig, at jeg først måtte ha hørt fra Dig fra Amerika.at jeg først måtte ha hørt fra Dig fra Amerika: Det finnes ikke noe brev (men i Eriks etterlatte papirer finnes det et kopi av et brev fra Erik til Johanne, datert 31/5/99, som han har skrevet ombord på vei til Amerika). Småens billede, som jeg har tat til Dig, fik jeg forresten først tilsendt iforgårs, og det var jo dog det, det drejed sig om.

– Ja, småen – hun er dejlig, mit livs lys og trøst, det eneste i verden, jeg rigtig bryder mig om – hun og Ludvig. Folk tror at det er mit forfatterskab, som bærer mit liv. Jeg aner ikke at mit forfatterskab er til. Så lidt værdi har det for mig. Nej, det er småen og Ludvig. Og i anden række lille Johnlille John: Ludvig og Signes sønn. – ja, lad mig ikke utaknemmelig glemme den snille, søde Signe.

Og dernæst er det sorg som bærer mit liv. Hvis sorgen på vidunderlig vis blet tat [sic] fra mig, så vilde jeg vist dø af forundring og lettelse. –

Men hvor det gjør mig ondt at småen er så utaknemmelig. Aldrig med en stavelse spør hun efter Dig, eller savner Dig. Ja, det er sandt, det ligefrem forfærder mig hendes hele måde ligeoverfor din fraværelse og hendes svar, når nogen spør om hun længes. Jeg, som på forhånd græmmed mig over hvorledes hun vilde længes og vantrives. Men det beviser vel bare at hun har det godt. Jeg er jo altid om hende, og dobbel god og kjærlig, nu da Du er borte, medens når jeg har vært bortrejst, Du har vært meget lidt hjemme. Ikke alene for rigsdagens og dine øvrige forretningers skyld, men også fordi Du jo – stakker så tit havde så mange hemmelige jern i ilden, så mange fremmede gudinder at dyrke. Ja, jeg siger stakker – for har Du egentlig havt andet end ondt og smerte og skuffelse eller lede ud deraf? Og så har Du udleveret og prisgivet alt for meget i forhold til hvad Du har vundet.

Vejret her har fremdeles holdt sig koldt og regnfuldt med et par solfulde dage indimellem.

Fortalte jeg Dig sidst at vi havde havt det udmærket hos Hørupsudmærket hos Hørups: Amalie har ikke fortalt det. men at jeg havde frosset mig halvt ihjel. Ja, det gjorde jeg vist.

Fra din bror William har jeg havt flere breve.Fra din bror William: Brevene finnes ikke på KB. Han ber mig hilse, og er henrykt over de bøger B.B. formedelst min omtale af ham hos Hegels, sendte ham.

Småen har vært med TygeTyge: se brev 580, note 4. i Cirkus til eftermiddagsforestilling. Jeg havde bedt hende ta Tyge op med her til aftens. Men han kunde ikke. Ej heller kunde han komme til et lidet middagsselskab, jeg havde sidste lørdag. Det var synd, for det var et nydeligt lidet selskab.

Den norske bondeforfatterDen norske bondeforfatter: Uten flere opplysninger er det umulig å si hvem det var. fra hvem jeg fik brev har vært her en aften. Det var en snodig og interesant fyr. Og han kommer igjen.

Småen tar jeg ud i luften så meget som muligt. Og hun trives af det. På tirsdag er jeg buden til skovtur af Cavlings. Der kommer nogle læger og Edith Brandes med.Edith Brandes: datteren til Georg Brandes. Ak ja; jeg har oplevet mange ting i disse tre uger.

Med de venligste hilsener

Amalie.

Småen er på skole.595. Amalie til Erik

[oktober 1899][oktober 1899]: Dette er noen brevlapper som ut fra innholdet synes å henge sammen.

Ånej, jeg er så bedrøvet over dette. Jeg græder hele tiden. Hun måtte heller havt alle mine pudevår og altsammen end jeg skulde ha gjort dette.

Jeg er gåt tilsengs af bare sorg. Å hvor jeg græder. Kom lidt ind til mig!

Å min ven, min ven; tag hvis Du kan, denne byrde af sorg fra mig. Dette, jeg har gjort mod Anna.Dette, jeg har gjort mod Anna: Det virker som om Amalie har beskyldt piken for å ha stjålet et putevar. Gjør det, gjør det! Jeg ønsker, Du sad på sengekanten hos mig, og snakte de ord, som vilde læge. Hvorfor har jeg nu, når jeg er i nød ikke adgang til Dig? Hvorfor tør jeg ikke gå ind til Dig og græde og få trøst. Jeg har jo ingenanden, for jeg kan jo ikke vække småen eller Anna.

Sig, at jeg ikke har gjort galt! Nej, jeg græder alligevel.

Nej, jeg kan ikke stå på egne ben. Hvis jeg ikke har husket det før, så har denne historie med pigen lært mig det. Jeg er så bedrøvet, så bedrøvet i nat, og jeg kan ikke sove. Bare græde. Hvad vilde det ligne at jeg, når vi var skildt, kom farende til Dig, hvergang der var noget ivejen?

Nej, nej, nej!

Vær så god imod mig som Du kan.

For Du vil jo helst bli herhjemme? Sådan har jeg forstået det, skjønt Du ikke egentlig har sagt det. Å hvor jeg græmmer mig over dette med Anna!

Aldrig skal jeg gjøre det mere om de så stjæler min sidste fille.596. Amalie til Erik

[desember 1899][desember 1899]: Dette er igjen udatert, men etter innholdet å dømme må det være fra desember 1899. Skilsmissen er i gang.

Jeg har gjennem Anne Cathrine fåt din besked og din liste på hvad Du vil ha.

Du drager altså af med alle bøgerne, også med dem, Du har forskaffet Dig under vort samhold. Alle årgangene af «Tilskueren», hvori dog også jeg har skrevet ting, alt, alt i den retning.

– Jeg er så til døden træt, så jeg siger ja til alt. Undtagen til et. Jeg kan ikke gi Dig den skitse af Hornbækudkastet af Dig og mig.Hornbækudkastet af Dig og mig: Georg Achen malte et bilde av Amalie og Erik sammen. Skissen har det ikke vært mulig å oppdrive. Achen malte det op igjen efter den første skitse, udtrykkelig for at jeg skulde ha den. Begge de to skitser af os tilsammen, har han foræret mig, og mig alene. Jeg stod og vented på det ude i hans atelier, og fløj efter hans anvisning til Flemming på Østerbro for at få ramme. Nej, den skitse får De ikke.den skitse får De ikke: Amalie vakler mellom «Du» og «De» i dette brevet. Det smerter mig meget at De vil ha småens rygbillede.småens rygbillede: Det har ikke vært mulig å finne bildet.den skitse får De ikke: Amalie vakler mellom «Du» og «De» i dette brevet. Jeg elsker det billede. Kunde De ikke i betragtning af at jeg opgir alle bøgerne – naturligvis med undtagelse af dem, hvori der står mit navn, eller min bror Vilhelms navn, eller de, hvori vore begges navne står – kunde De ikke i betragtning deraf, opgi rygbilledet af småen?

– Hvis De siger nej, skal De få det. –

– Så er der noget andet: pigelønnen. Hun begyndte sin virksomhed her søndagen den 11te dcbr. Så skal fra hendes fjorten kroner månedlige løn trækker [sic] 4 kr. 65 øre, endog lidt i hendes favør, hvis De vil regne efter.

Så er der de 25 kr., jeg skylder Dem. Dem har jeg brugt. Bare at komme ud til Achens kosted 4 kr. Så har der vært kjørepenge for småen, julegaver fra småen til pigerne derude, og apothek. Jeg var så nedbrudt at jeg ingen næring kunde ta til mig. Så måtte jeg kjøbe den dyre somatosa,somatosa: et styrkelsesmiddel laget av kjøtt, brukt som næringsmiddel for syke. for ikke at omkomme af mangel på næring. Og så vaskerregningen.

De 25 kr. har jeg brugt. Og sålænge jeg ikke er blet skildt fra Dig, må jeg jo henholde mig til Dig økonomisk.

Jeg havde tænkt, at den nye tingenes ordning skulde indtræde den 1ste januar. Da skal jeg jo betale for pianoet igjen. Det lån, jeg har fåt løfte om, får jeg først, når vi er skildt.

Skriv ikke det, De kommer til at bruge efter den 1ste januar, ind i bøgerne. Lad pigen betale kontant. Der være rent bord, når jeg skal begynde på nyt.

Søndag 7de januar om eftermiddagen kommer småen og jeg hjem. Hun skal begynde på skole den 8de.

At De ved det!

Amalie Alver.

– Der står i Larsens bog 1 fl. Whisky, en fl. aquavit, 6 beyere, som ikke er tagne af mig, men af en anden, som ingen pige havde, og bad mig om at la min kone besørge det. Jeg har fåt pengene. Så meget Du ved det. –

Ak Erik, Erik Skram, hvor galt det er gåt os! Bliv nu ikke sint på mig, når jeg vover at sige, at det vilde ha gået Dem lige galt og kanske værre endda med en hvilkensomhelst anden.

De er som hypnotiseret i en underlig vildfarelse. De har engang sagt til mig, at De aldrig kunde være jaloux, fordi De vidste at al lykke i elskov var knyttet fast til Deres person.til Deres person: Disse ordene er sitert nesten ordrett fra Eriks noter (se Appendiks 2). Ak, ak, hvor De der tar fejl. Var De min kjære bror, såvist som De nu er et menneske, jeg ikke tør tale til, skulde jeg forklare Dem det. For jeg ser det hele, som sandheden er.597. Amalie til Erik

Til hr. Erik Skram. Rebæk.

Askov lørdag eftermdg.

[udatert][udatert] dette er det eneste brevet som ikke har kunnet dateres med noenlunde sikkerhet.

Du må ikke være altfor sint på mig, ja, eller bedrøvet hvis det er det Du er. Jeg ved jeg har været fæl og styg, men Du er bleven hævnet.

For det første derved at jeg har følt mig så rasende ulykkelig over at være borte fra Dig, og over den måde hvorpå jeg rejste, og over det der gik i forvejen, og for det andet fordi der var en mus på soveværelset, så jeg har ikke lukket et øje i hele nat, ikke i hele nat, men ligget og svedet af angst og holdt mig i skindet for ikke at vække Nanna Berg,Nanna Berg: sannsynligvis datteren til Chresten Berg, som giftet seg i 1890 med høyskoleforstander Jens Peter Kristensen-Randers og ble høyskolemor. I 1887 var hun den første danske kvinnen som ble exam.jur. men nu påstår hun at der ingen mus har været, og at det bare var vinduskrogen. Og hvordan det skal gå i nat ved jeg ikke.

Jeg kommer imorgen til Kolding kl. ½ 3 om eftermiddagen. Kan Du så være på stationen? Elmgaard siger vi skal til Rebæk, og det er mig det samme, når jeg bare atter kommer til Dig.

Har Du været meget ulykkelig over mig denne gang? Det er jeg bange for Du har.

Det kommer af at jeg ikke har tillid til Dig, ikke en ganske fuld og tryg og hel tillid. Når de så kommer og siger: De skulde passe på Deres mand han er ikke til at tro når han er sammen med o.s. v, så stikker det i mig, og så siger jeg til mig selv, nej det er han jo heller ikke, og så kommer al den bitterhed der har været i mit sind imod Dig i disse år siden vi blev gift op som en bølge, der fylder hele mit indre og skyller alt andet bort, og så er der intet andet at gjøre end at vente på at den får tilbageslag, og skyller bort igjen. For der er ikke råd sålænge det står på. Du lider ved det, men jeg tør dø på, at jeg lider mest selv. Denne gang vilde det hjulpet mig hvis Du om eftermiddagen efter frokosten havde sagt bare ét godt ord til mig, men det gjorde Du ikke.

Forsøg det nu når jeg kommer, jeg har det så ondt. Jeg tror at jeg elsker Dig, selv da når jeg går med denne forstyrrelse indeni mig.

Ja, jeg kan ikke skrive mere. Jørgensen tar afsted og har lovet at besørge brevet.

Din Amalie

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Elskede Amalie

Elskede Amalie inneholder hele den bevarte korrespondansen mellom Amalie og Erik Skram, fra 1882 til 1902, til sammen nesten 600 brev. Brevene gir et unikt innblikk i forholdet mellom de to, og kaster også lys over Amalie Skrams diktning.

Utgiveren, Janet Garton, har skrevet en fyldig innledning om ekteparet og deres samtid. I tillegg har hun utstyrt hver årgang i korrespondansen med en kort innledning om brevenes kontekst.

Boka inneholder også ordkommentarer, et appendiks med Erik Skrams notater rundt Amalies sykehusinnleggelse i 1894, et appendiks med begges notater og lapper rundt skilsmissen, ordliste, slektstavler og bibliografier.

Teksten i bokselskap.no er basert på Janet Garton (red.): Elskede Amalie. Brevvekslingen mellom Amalie og Erik Skram 1882–1899, 3 bind, Gyldendal, Oslo 2002. Se faksmiler av bokutgaven fra 2002: bind 1, bind 2, bind 3

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.